การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฝึกทักษะดำเนินการประชุม

Meeting Facilitator

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

“มาทำความเข้าใจวงประชุม ผสานคนเข้ากับวง หล่อเลี้ยงความไว้วางใจ ใส่ใจความขัดกัน”

เราจะชวนกันมาสำรวจตนเองในฐานะคนที่จะถางทางให้ผู้คนในวงได้เดินไปสู่เป้าหมายของตนเองและกลุ่ม แล้วร่วมเต้นรำไปกับวงประชุม

กำหนดการปี2567

วันที่ 1-3 พฤศจิกายน 2567

เนื้อหา

  1. สร้างทักษะพื้นฐานสำหรับใช้เครื่องมือเพื่อการประชุมต่างๆ
  2. ค้นหาความเป็นไปได้ของวงประชุมที่ทุกคนช่วยกันต่อเติมให้กัน
  3. ฝึกฝนทักษะการสรุปงาน ถอดความรู้ สร้างแผนที่ และการประสานพลัง

ตารางกิจกรรม

วันแรก

เวลากิจกรรม
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-12.00 น.กิจกรรมแนะนำตนเอง
 ตั้งเป้าหมาย / ความคาดหวัง
 ความรู้พื้นฐานของFaประชุม 1
– ครรลองการประชุม
– การจำลองสถานการณ์วงประชุม
– ถอดบทเรียนจากวงประชุม อุปสรรค์ สิ่งที่พบเจอ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.ความรู้พื้นฐานFaประชุม 2
– การฟังสามแบบ (ฟังเพื่อตนเอง ฟังเพื่อผู้พูด และฟังเพื่อกลุ่ม)
 รูปแบบการฟังทั้งสามแบบ
 ทักษะFaประชุม 1 : การฟังกลุ่ม

วันที่สอง

เวลากิจกรรม
9.00-12.00 น.ทบทวนบทเรียนจากเมื่อวาน
 ความรู้พื้นฐานFaประชุม 3
– พื้นที่โอบอุ้ม (การสร้างสนามแห่งการสนทนา)
– สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม
– สร้างพื้นที่ความไว้วางใจ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.ทักษะFaประชุม 2 : การถามและการฟังวง
– กิจกรรม “ฝึกทักษะตั้งคำถาม และโอบอุ้มวงประชุม”
– ถอดบทเรียนจากกิจกรรม
– ลักษณะของอำนาจ และการใช้อำนาจ

วันที่สุดท้าย

เวลากิจกรรม
9.00-12.00 น.ทบทวนบทเรียนจากเมื่อวาน
 ความรู้พื้นฐานFaประชุม 4
– การปักหมุดให้วง (ทวน สะท้อน สรุป)
  
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น.ทักษะฟาประชุม 4
– โอบอุ้มดูแลวง
– ถาม ฟัง ทวน ลงลึก
 ฝึกการตั้งคำถาม และการจัดหมวดหมู่
 สรุปวง

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป19ท่านละ 5,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย2ท่านละ 4,400 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน1ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

  • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าสมัครอบรม)
  • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
  • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 12 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
  • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
  • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok