การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

รู้ลักษณ์ รู้ตน
Basic Enneagram

“นพลักษณ์” ศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจและยอมรับตัวตนอันหลากหลายทั้งตนเองและผู้อื่น เมื่อใดก็ตาม ที่เราได้หันกลับมามองตนเองถึงแก่นภายในจริงๆ เราจะพบว่ามีความหลากหลายของทุกลักษณ์อยู่ในตัวเอง แต่จะมีเพียงลักษณ์ใดลักษณ์หนึ่งที่ขับเคลื่อนและบงการความเป็นตัวเราเป็นหลักอยู่แทบตลอดเวลา ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว

ในกระบวนการเรียนรู้นี้ จะชวนเราได้กลับมาสำรวจและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรา สำรวจถึงความถนัดของพลัง 3 ศูนย์ ในตัวเรา Head Heart & Gut  เราจะพบว่าเรามีความเอนเอียงที่จะใช้พลังใดพลังหนึ่งเสมอ จนขาดสมดุล  และจะชวนสำรวจโลกของความคิด อารมณ์ ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของพฤติกรรมต่างๆ ในคนเรา ช่วยให้เข้าใจถึงจุดอ่อนในตัวเราและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเห็นถึงด้านที่เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรา เสมือนเข็มทิศที่จะช่วยนำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปอย่างมีความสุขและสมดุลขึ้น

กำหนดการปี2566

10-11 มิถุนายน 2566

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาและสำรวจความคุ้นชินพฤติกรรมในตัวเรา
 • เห็นความแตกต่างหลากหลายคุณลักษณะของลักษณ์ทั้ง 9
 • เข้าใจตนเองและคนอื่นอย่างที่เป็นจริง
 • พื้นฐานนำไปสู่การก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาตนเองได้

กระบวนการอบรม

 • กระบวนการนำไปรู้จักลักษณ์เด่นของตนเอง
 • บรรยายลักษณ์ทั้ง 9 และแนะนำลักษณ์
 • สัมภาษณ์กลุ่มลักษณ์ (panel)
 • การตั้งข้อสังเกต สำรวจตนเองอย่างที่เป็นจริง
 • แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ตรงร่วมกัน
 • ชวนตั้งคำถามและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-10.45 น.
 • วิทยากรแนะนำตนเอง และภาพรวมกิจกรรมใน 2 วัน
 • สำรวจอารมณ์ โลกภายในตน
 • แนะนำนพลักษณ์ และสังเกตโลกใต้ภูเขาน้ำแข็ง
 • สำรวจพลังของศูนย์ทั้ง 3 ในตัวเรา (Head, Heart, Gut)
 • ถอดบทเรียน
 • บรรยายการทำงานของศูนย์ทั้ง 3 (Head, Heart, Gut)
10.45-11.00 น.พักเบรค
11.00-12.00 น.แนะนำตัวสไตล์นพลักษณ์ สังเกตุ และเลือก 9 สิ่ง
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.
 • สายธารชีวิต
 • เฉลย เลือก 9 สิ่ง
 • บรรยายลักษณ์ทั้ง 9 และแนะนำลักษณ์
15.15-15.30 น.พักเบรค
15.30-17.00 น.
 • แยกกลุ่มย่อยตามลักษณ์ Type Group
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 3
วันสุดท้าย 
9.00-10.45 น.
 • Check in หนึ่งประโยค
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 6
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 9
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 1
10.45-11.00 น.พักเบรค
11.00-12.00 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 2
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 5
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 8
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 4
15.15-15.30 น.พักเบรค
15.30-17.00 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 7
 • สรุปบทเรียนที่ได้และแนวทางการพัฒนาตัวเองต่อ
 • ถาม/ตอบ
 • ปิดวง
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok