หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

Public ☎︎ 086-305-3011

ในสังคมอันซับซ้อน ชีวิตผู้คนมักถูกรุมเร้าให้เร่งตัดสินใจเรื่องใดเรื่องหนึ่งอยู่ตลอดเวลา ทางเลือกที่เข้ามาจ่ออยู่ข้างหน้า หากเลือกได้โดยไม่ลังเลก็ไร้ปัญหา

…แต่ใช่หรือไม่ว่า ปัจจุบันผู้คนล้วนต้องเผชิญกับทางเลือกอย่างโดดเดี่ยวจนเกินไป…

โค้ช คือ ผู้ที่สามารถช่วยให้ผู้อื่นค้นพบทางออกในสถานการณ์หนึ่ง ๆ ของชีวิตโดยไม่ต้องให้คำแนะนำ

โค้ช คือ กัลยาณมิตรโดยแท้ ในสนามพลังที่เต็มไปด้วยการแข่งขันโดยไม่รู้ตัวสำนึกแห่งกัลยาณมิตรหายไป ผู้คนต่างโดดเดี่ยวกันและกัน

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงตนเองและใช้ชีวิตอย่างเต็มไปด้วยแรงบันดาลใจ เครื่องมือนี้สามารถนำไปใช้ไดแม้กับเยาวชนกระทั่งคนสูงอายุ ในทุกสถานการณ์ ปัญหา และทางเลือกของชีวิต

การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต ได้รับการพัฒนาขึ้นโดย Laura Whitworth และ Henry Kimsey- House ทั้งสองได้ก่อตั้งสถาบันอบรมการโค้ช (The Coaches Training Institute –www.thecoaches.com ) ขึ้นที่สหรัฐอเมริกา เมื่อ ๑๗ ปีก่อน เนื้อหาและกระบวนการอบรมได้รับการปรับปรุงกระทั่งได้รับความนิยมแพร่หลายมาจนถึงปัจจุบัน

จุดมุ่งหมาย

  1. พัฒนาวิสัยทัศน์ เป้าหมาย และคุณค่าของผู้เข้าร่วมให้ชัดเจนยิ่งขึ้น
  2. ช่วยให้ผู้อื่นเข้าถึงวิสัยทัศน” เป้าหมายและคุณค่าของตนเอง
  3. ช่วยเสริมสร้างศักยภาพให้กับผู้อื่นมากกว่าการเข้าไปควบคุมบังคับ
  4. ช่วยให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ที่ลึกซึ้งยิ่งขึ้น

เนื้อหา

  1. การพัฒนาทัศนคติในด้านการเห็นชีวิตเป็นองค์รวม การศรัทธาในปัญญาของคู่สนทนา
  2. หลักการและกระบวนการโค้ชขั้นพื้นฐาน
  3. การฝึกโค้ชโดยใช้ทักษะต่อไปนี้คือ คำถามทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะ การตระหนักรู้อารมณ์ด้านลึกของตนเอง การชื่นชมในภาวะที่ผู้อื่นเป็น การสนทนาที่นำไปสู่การเปลี่ยนแปลงเชิงปฏิบัติ

กระบวนการ

เป็นทักษะในการสนทนาที่ได้รับการออกแบบมาเป็นพิเศษ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของปัจเจกบุคคลทั้งในด้านการทํางานและการดําเนินชีวิต การอบรมใช้เวลาสองวันครึ่ง โดยตั้งอยู่บนพื้นฐานประสบการณ์ที่ผู้เข้าร่วมเคยประสบมา

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 24 คน

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

2 วันครึ่ง

ตารางการอบรม

(อยู่ระหว่างการปรับปรุง)

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes