หลักสูตรการอบรมสำหรับ Public

ศิลปะบำบัด

Public ☎︎ 086-305-3011

ด้วยชีวิตและสภาพสังคมที่เร่งรีบ ทำให้เราแทบไม่มีเวลาหยุดนิ่งเพื่อทบทวนถึงสิ่งที่กระทบรบกวนร่างกายและจิตใจของเรา ปมปัญหาหรือความทุกข์ใจจึงถูกสะสมอยู่ในร่างกายและจิตวิญญาณ จนบางครั้งเราอาจจะหลงลืมหรือบางทีเราก็พยายามทำให้ชีวิตมันดูวุ่นวายเพื่อที่จะได้ไม่ต้องคิดถึงและสะสางปมปัญหาเหล่านั้น และเมื่อมาถึงจุดหนึ่งที่เป็นทางตันเราก็พบว่าปัญหานั้นมาอาจจะสายเกินกว่าที่เราจะแก้ไขหรือเยียวยา

ศิลปะเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้ร่างกายและจิตวิญญาณได้ทำงานร่วมกันอย่างผสานกลมกลืน  การทำงานศิลปะโดยให้ร่างกายได้เคลื่อนไปตามหัวใจต้องการ(ใจนำกาย) เมื่อลงมือทำโดยไม่ผ่านกระบวนการคิด ผลงานศิลปะที่แสดงออกมานั้นอาจบ่งบอกถึงสภาพจิตใจ บุคลิก พฤติกรรม หรือปมปัญหาที่ค้างคาใจ ความทุกข์ที่ตกตะกอนนอนนิ่งอยู่ในก้นบึ้งของหัวใจของเราก็เป็นไปได้
ถ้าเรามองศิลปะเป็นเรื่องของวิธีการและกระบวนการหนึ่งเพื่อการพัฒนาจิตใจ สติ สมาธิ สรรสร้างความสุขและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์ หรือเยียวยาความเจ็บปวดทางกายและใจ เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง

ให้งานศิลปะ การวาดรูป งานปั้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี และการชมภาพยนตร์ มาช่วยสะท้อนให้เราได้เห็นตัวตนและปมปัญหา เพื่อที่เราจะได้เยียวยาและพัฒนาจิตใจ ให้ศิลปะเป็นสื่อช่วยนำพาให้เราเข้าใจและเข้าถึงตัวตนของเรา

เนื้อหา

  1. งานศิลปะ การวาดรูป งานปั้น การเคลื่อนไหวร่างกาย ดนตรี และการชมภาพยนตร์ เป็นสื่อช่วยนำพาให้เราเข้าใจ เข้าถึงตัวตนและปมปัญหา ของเรา
  2. การเยียวยาและพัฒนาจิตใจ สติ สมาธิ สรรสร้างความสุขและบุคลิกภาพที่พึงประสงค์

กระบวนการ

  1. เรียนรู้เกี่ยวกับตัวเอง เยียวยาทั้งร่างกายและจิตใจผ่านการลงมือทำศิลปะในรูปแบบต่างๆ โดยไม่ผ่านกระบวนการคิด
  2. การแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำกิจกรรมร่วมกัน
  3. สร้างความเป็นเพื่อนมิตรให้เกิดขึ้นในระหว่างการเรียนรู้

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 30 คน

วิทยากร

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน เหมาะสำหรับทำกิจกรรมเคลื่อนไหว

ระยะเวลาการอบรม

2 วัน

ตารางการอบรม

วันแรก 
09.00 – 10.00 น.กิจกรรมทำความรู้จัก
10.00 – 10.15 น.อาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.กิจกรรมศิลปะ 1
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 1
13.30 – 15.30 น.กิจกรรมศิลปะ 2
15.30 – 15.45 น.อาหารว่างบ่าย
15.45 – 17.00 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
วันที่สอง 
08.00 – 09.00 น.อาหารเช้า
09.00-09.30 น.กิจกรรมเข้าจังหวะ
09.30 – 10.00 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 2
10.00 – 10.15 น.อาหารว่าง
10.15 – 12.00 น.กิจกรรมศิลปะ 3
12.00 – 13.00 น.อาหารกลางวัน
13.00 – 13.30 น.กิจกรรมกระตุ้นความคิดสร้างสรรค์ 3
13.30 – 15.30 น.กิจกรรมศิลปะ 4
15.30 – 15.45 น.อาหารว่างบ่าย
15.45 – 16.45 น.แลกเปลี่ยนเรียนรู้
16.45 – 17.00น.บอกรักบอกลา
17.00 น.เดินทางกลับโดยสวัสดิภาพ

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes