การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

FACILITATOR Assistant
ผู้ช่วยฟา/ผู้ช่วยกระบวนกร

✓ การอบรมนี้มีประกาศนียบัตรมอบให้ (สำหรับผู้ที่เข้าอบรมครบทุกวัน)

ปัจจุบัน “Facilitator” หรือเรียกชื่อย่อทับศัพท์ว่า “ฟา” หรือ “กระบวนกร” เป็นบทบาทของผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมทั้งในองค์กร หน่วยงาน และชุมชนการเรียนรู้แบบต่างๆ นอกจากนั้นหลายกรณีที่ฟาหลักไม่สามารถดำเนินการคนเดียวได้ ยังมีอีกบทบาทหนึ่งที่หนุนเสริมการเรียนรู้ของผู้เข้าร่วมและทำงานจัดกระบวนการเรียนรู้เคียงคู่ไปกับฟาหลักคือ “ผู้ช่วยฟา” ซึ่งจะทำหน้าที่เป็นฝ่ายสนับสนุนของทีมและอำนวยความสะดวกในรายละเอียดต่างๆ เพื่อเสริมการเรียนรู้ของกลุ่มให้เป็นไปตามเป้าหมายร่วมกัน

บทบาทของ “ผู้ช่วยฟา” จึงเป็นองค์ประกอบหนึ่งที่สำคัญที่ช่วยสนับสนุนการเรียนรู้ร่วมกันของกลุ่มและเสริมประสิทธิภาพของฟาหลักในการจัดการเรียนรู้ แต่เพราะไม่ใช่ทุกคนที่มีโอกาสในการเป็นผู้จัดกระบวนการเรียนรู้หลักหรือเป็นฟาหลักได้ หลายครั้งแม้เคยผ่านงานเหล่านี้มาบ้างก็อาจมีความไม่มั่นใจในการเป็นฟาด้วย และมีไม่น้อยที่ได้รับบทบาทเป็นผู้ช่วยหรือฝ่ายสนับสนุนการเรียนรู้แต่ยังรู้สึกติดขัด ไม่รู้จะเริ่มต้นหรือฝึกฝนต่อเพื่อนำไปใช้ให้เหมาะกับงานของตนเองได้อย่างไร

คอร์สนี้เป็นเหมือนเส้นทางลัด (shortcut) สำหรับผู้เริ่มต้นที่จะช่วยเสริมพื้นฐานให้ได้ลองฝึกฝนเครื่องมือและเทคนิคเพิ่มเติมในการจัดการเรียนรู้ร่วมกับฟาหลักหรือทีมงาน ผ่านการแลกเปลี่ยนมุมมองและเทคนิคจากประสบการณ์การเป็นทั้งฟาหลักและผู้ช่วยฟาในบริบทงานและสไตล์ของคนที่แตกต่างกัน เพื่อเสริมพลังความมั่นใจในการจัดการเรียนรู้แบบมีส่วนร่วม และประยุกต์สไตล์ของตนเองกับการทำงานสร้างการเปลี่ยนแปลงสังคมต่อไป

กำหนดการปี2567

วันที่ 17-18 สิงหาคม 2567

เนื้อหา

 • เข้าใจหลักการเรียนรู้อย่างมีส่วนร่วมและแนวทางของการเป็นผู้ช่วยฟา
 • ฝึกทักษะและเครื่องมือต่างๆ ที่สำคัญในการเป็นผู้ช่วยฟา เช่น การอ่านกลุ่ม การทำงานประสานกับฟาหรือกระบวนกรหลัก การจับประเด็นขึ้นกระดาน เกมและกิจกรรมการเรียนรู้แบบต่างๆ เป็นต้น
 • แลกเปลี่ยนประสบการณ์การเป็นผู้ช่วยฟาในแบบต่างๆ และศิลปะของการทำงานกับคนที่แตกต่างหลากหลาย

กระบวนการ

✓ กิจกรรมผ่านประสบการณ์
การบรรยาย
การอภิปรายแลกเปลี่ยน

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้ที่สนใจ หรือผู้เริ่มต้นเกี่ยวข้องกับงานจัดกระบวนการเรียนรู้ ที่ต้องการฝึกฝนเพิ่มเติม เพื่อเพิ่มความมั่นใจในการจัดกระบวนการเรียนรู้ในบทบาทผู้ช่วยหรือทีมกระบวนกร (ฟา)
 • ครู กระบวนกร คนทำงานด้านการศึกษา ผู้นำเยาวชน นักจัดกิจกรรมการเรียนรู้ หรือผู้ที่สนใจจัดกระบวนการเรียนรู้ในพื้นที่/โครงการ/องค์กรหรือหน่วยงาน
 • ทีมงานหรือฝ่ายสนับสนุนการเสริมศักยภาพและพัฒนาองค์กร

วิทยากร

ทีมกระบวนกร

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป20ท่านละ 4,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย3ท่านละ 3,500 บาท
นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน1ไม่เสียค่าใช้จ่าย

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ (อ่านรายละเอียดเพิ่มเติมที่หน้าสมัครอบรม)
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 12 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok