ทำไมฉันถึงเป็นฉัน เข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง

Posted on

ผู้เขียน จอย ชนาธิป

https://www.facebook.com/enjoythinkingth

นพลักษณ์ คือ ศาสตร์การแบ่งคนเป็น 9 ประเภท ด้วยแรงขับเคลื่อนภายใน ซึ่งส่งผลต่อการรับรู้โลก ทัศนคติ มุมมอง ความคิด ความรู้สึก และพฤติกรรมของแต่ละบุลคล

ลักษณ์ 1 : The Perfectionist มีกรอบ กฎเกณฑ์ มาตรฐานของตัวเองชัดเจน และต้องการที่จะบังคับให้ตนเองและผู้อื่นดำเนินชีวิตตามนั้นอย่างเคร่งครัด

ลักษณ์ 2 : The Giver ไวต่อความรู้สึกผู้อื่น ทุ่มเทพลังงานปกับการใส่ใจดูแลคนอื่นมากกว่าตัวเอง อยากถูกมองว่าเป็นคนดีและอบอุ่น ต้องการคำชื่นชม ให้ความสำคัญกับความสัมพันธ์อย่างมาก

ลักษณ์ 3 : The Achiever ต้องการถูกยอมรับว่าผลงานสำเร็จ เชื่อว่าค่าของคนอยู่ที่ผลของงาน มักกระตือรือร้น ทำงานอยู่ลอดเวลา ต้องการบรรลุเป้าหมายโดยไม่สนใจรายละเอียดและความรู้สึก

ลักษณ์ 4 : The Romantic เต็มไปด้วยความรู้สึกและความอ่อนไหว มักคิดว่าคนอื่นไม่เข้าใจตัวเอง ต้องการที่จะแตกต่างจากคนทั่วไป อยากไขว่คว้าในสิ่งที่ตัวเองไม่มีและละลายในสิ่งที่ตัวเองมี อิจฉาคนอื่น เข้าถึงศิลปะที่ละเอียดอ่อนได้อย่างลึกซึ้ง

ลักษณ์ 5 : The Observer เป็นคนเงียบๆ ช่างสังเกต ชอบเก็บข้อมูล คิดวิเคราะห์ตามลำพัง ให้ความสำคัญกับการปกป้องเวลาและพลังงานของตัวเอง

ลักษณ์ 6 : The Questioner สามารถจินตนาการถึงภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นได้เสมอ รู้สึกกังวลและกลัวว่ามันจะเกิดขึ้น ต้องการความชัดเจนและแน่นอนในชีวิต ไม่ไว้ใจคนที่มีอำนาจ มีความจงรักภักดีกับสิ่งที่เชื่อมั่น  

ลักษณ์ 7 : The Adventurer มองโลกแง่ดี สนุกกับการทำอะไรแปลกใหม่ มีพลังงานมากมาย เบื่อความซ้ำซากจำเจ ชอบวางแผน มี Passion เชื่อมโยงแนวคิดต่างๆ ได้

ลักษณ์ 8 : The Protector เปิดเผย ซื่อตรง ไม่เสแสร้ง พึ่งพาได้ ไม่เชื่อใจใครง่ายๆ ไม่ชอบความอ่อนแอ แสดงออกเมื่อโกรธ ปกป้องคนรัก ผดุงความยุติธรรม

ลักษณ์ 9 : The Peacemaker เข้าใจทุกฝ่าย เห็นข้อดีข้อเสียของทุกด้าน แก้ไขความขัดแย้งได้ดี ตัดสินใจอะไรไม่ค่อยได้ ให้ความสำคัญกับผู้อื่นมากกว่าตัวเอง

การได้รับรู้โลกภายในของตัวเอง ทำให้เรารู้ว่าสาเหตุอะไรที่ทำให้เรามีพฤติกรรมแบบนี้ บางคนมีบุคลิกท่าทางแบบเราเลย แต่เค้ามีแนวคิดมุมมองที่ต่างกัน เมื่อได้รับรู้ตัวตนที่แท้จริง จะมีบางส่วนที่เราทั้งชอบและไม่ชอบในตัวเอง ถือว่าเป็นก้าวแรกในการรับรู้และยอมรับตัวเองอย่างแท้จริง แม้ในเรื่องที่เราไม่ชอบตัวเองก็ตาม เพื่อพัฒนาไปสู่เส้นทางของการพัฒนาตัวเอง แก้ไขจุดอ่อน และเพิ่มศักยภายจุดแข็ง ไม่มีอะไรที่ดีและไม่ดี มันอยู่ที่มุมมอง และสถานการณ์ การเรียนรู้นี้จะทำให้เรารู้จักวางตัวในรูปแบบต่างๆ และกับบุคคลแต่ละแบบได้อย่างเหมาะสม . นพลักษณ์เป็นศาสตร์ที่เกี่ยวกับเรื่องภายใน (ใต้ภูเขาน้ำแข็ง) ทำให้ยากที่จะตีความคนผ่านพฤติกรรมภายนอกที่ตาเห็น หรือการทำแบบทดสอบต่างๆ ก็อาจจะทำให้เกิดความคลาดเคลื่อนสับสนได้ เราต้องรู้ทัศนคติภายในเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าเราเป็นลักษณ์อะไรที่แท้จริง กระบวนกรทั้งสามท่านช่วยผู้เข้าร่วมหาลักษณ์ของแต่ละคนด้วยวิธีการต่างๆ ที่ทำให้เราได้แสดงออกถึงความคิด มุมมอง ทัศนคติเชิงลึกออกมาได้ชัดเจน ว่าเราทำแบบนี้เพราะอะไร

สิ่งที่ชอบที่สุดของการเรียนคอร์สนี้ คือ การสัมภาษณ์กลุ่ม ที่ทำให้เราได้เห็นตัวอย่างจริงของบุคคลในแต่ละลักษณ์ ทำให้เราเข้าใจสถานการณ์จริงของแรงขับเคลื่อนนั้นๆ ผู้เข้าร่วมบางท่านสามารถใช้แรงขับเคลื่อนที่คนอื่นมองว่ามันไม่เหมาะสม ผลักดันให้เกิดความสำเร็จในชีวิตของตัวเองได้ พลิกจากวิกฤตให้เป็นโอกาสได้อย่างน่าทึ่ง

เราว่าทุกคนมีพรวิเศษ ที่ถ้าใช้ให้ถูกทาง มันจะเป็นประโยชน์มากๆ เพราะแรงขับเคลื่อนภายในตัวเองมีพลังวานมากมายมหาศาล ดั่งที่เค้าว่า บ้านไฟไหม้แล้วตกใจจนยกโอ่งได้ นี่แหละ พลังในตัวทุกคนทำได้แบบนี้เลย ขอแค่เราต้องรู้จักมัน และใช้งานมันให้เป็น จงควบคุมมัน อย่าให้มันควบคุมเรา

ใครสนใจการเข้าใจตัวเองและผู้อื่นอย่างลึกซึ้ง แนะนำคอร์สนพลักษณ์ โดย คุณ ฐิติมา คุณติรานนท์ และ นพ.ศุภกิจ ล้อกิตติกูล ที่สถาบันเสมสิกขาลัย มูลนิธิเสฐียรโกเศศนาคะประทีป https://semsikkha.org/ หรืออ่านเนื้อหาสรุปเพิ่มเติมได้ที่ bit.ly/ETarticle11