การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

จับประเด็นขึ้นกระดาน

ในสังคมแห่งการเรียนรู้เช่นปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันดีว่า กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับ และกระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบหลากหลายประการด้วยกัน

“การจับประเด็นขึ้นกระดาน” คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะเอื้อให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วม ผู้บันทึกสรุป ผู้สังเกตการณ์ หรือแม้กระทั่งผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากร ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญตลอดกระบวนการ ซึ่งจะเอื้อให้กระบวนการในครั้งนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือการนำพาผู้มีส่วนร่วมทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันได้ นั่นเอง

กำหนดการปี2562

6-7 เมษายน 2562 (เต็มแล้ว)

เนื้อหา

  1. ประโยชน์ของการจับประเด็นขึ้นกระดาน
  2. ลักษณะวิธีการในการขึ้นกระดาน(ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี)
  3. ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยช่วยในการจับประเด็นขึ้นกระดาน
  4. ลำดับขั้นทักษะของการขึ้นกระดาน
  5. ทดลองฝึก สะท้อนบทเรียน

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เช้าทำความรู้จักพูดคุย
ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นกระดาน
บ่ายกิจกรรมคลังคำ การจัดหมวดหมู่
วันสุดท้าย
เช้าฝึกและสะท้อนบทเรียน
บ่ายฝึกและสะท้อนบทเรียน
ถาม ตอบ แลกเปลี่ยน
ไขข้อข้องใจปิดการอบรม
หมายเหตุ
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

  • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 12 ท่าน

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2019 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes