สมัครเข้าอบรม แบบบุคคล

สมัครเข้าอบรม

แบบบุคคล

ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่
โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
# เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #

กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน  เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด

การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)

ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
● แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครด้านล่างนี้
● ส่งหลักฐานทาง Email: semsikkha_ram@yahoo.com

● ส่งหลักฐานทาง Facebook: sem semsikkha
● ส่งหลักฐานทาง Line ID: @semsikkha

เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป
ธนาคาร ไทยพาณิชย์
ประเภท ออมทรัพย์
สาขา เจริญนคร
บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

*** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม

แบบฟอร์มสมัครเข้าอบรม


ข้อมูลส่วนบุคคล

พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

 


ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes