นพ.ศุภกิจ ล้อกิตติกูล

จบการศึกษาจากคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  หลังจากการศึกษาได้ทำงานเป็นหมออยู่พักนึง จนกระทั่งประสบปัญหาในเรื่องของความสัมพันธ์ รู้สึกหาทางออกไม่ได้  กระทั่งมีเพื่อนสนิทคนนึงเป็นอาจารย์จิตแพทย์ได้แนะนำให้เรารู้จักกับคอร์สนพลักษณ์ โดยบอกเพียงว่า อาจจะได้คำตอบบางอย่างกับเรื่องที่เกิดขึ้น พอได้รู้จักกับนพลักษณ์แล้ว ก็ได้คำตอบบางอย่างกับเรื่องราวเหล่านี้จริงๆ ได้เปิดมุมมองที่กว้างขึ้น ได้เข้าใจบางอย่างที่ลึกซึ้ง และทำให้สนใจศึกษาศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับจิตใจด้านในมากขึ้น เลยรู้สึกตกหลุมรักนพลักษณ์เป็นอย่างมาก  ทำให้ยิ่งศึกษานพลักษณ์ในเชิงลึก จนถึงขั้นเป็นกระบวนกรนพลักษณ์

แรงบันดาลใจที่ทำให้ทำงานกระบวนกรนพลักษณ์ มาจากการที่เราได้เข้าอบรมในกระบวนการ แล้วเราได้เห็นบางอย่างมากขึ้น ชีวิตเปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้น และคิดว่าเราอยากจะมอบสิ่งดีๆ เหล่านี้ที่เคยเกิดขึ้นกับเราให้กับคนอื่นด้วย  จึงได้ศึกษาและทำงานกระบวนกรของนพลักษณ์ต่อมาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2554  และมีโอกาสร่วมงานกับมูลนิธิสำนักพิมพ์โกมลคีมทอง, สมาคมนพลักษณ์ไทย เช่น เป็นกระบวนกรในงานอบรมของสมาคมนพลักษณ์ไทย, เป็นกรรมการสมาคม เป็นต้น

ประวัติการศึกษา

 • แพทยศาสตร์บัณฑิต จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • หลักสูตรแขนงวิชา จิตบำบัดความคิดและพฤติกรรมประกาศนียบัตรบัณฑิต สาขาวิชาสุขภาพ ภาควิชาจิตเวช คณะแพทย์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย รุ่นที่ 3 (Certified Diploma Cognitive Behavioral Therapy)

ประวัติการทำงาน

 • ผู้ช่วยสอนงานอบรมแพทย์ประจำบ้าน สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ ในหัวข้อ Cognitive Behavioral therapy โดยราชวิทยาลัยจิตแพทย์แห่งประเทศไทย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์ให้กับนิสิตแพทย์ จุฬาลงกรณ์ลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์ให้กับนักศึกษาแพทย์ โรงพยาบาลนครพิงค์ จังหวัดเชียงใหม่
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์นักศึกษาทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์นิสิต ป.โท สาขาสุขภาพจิต คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงิน โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • วิทยากรงานอบรมนพลักษณ์เวชศาสตร์ชันสูตร โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์ สภากาชาดไทย
 • วิทยากรโครงการอบรมหลักสูตรการบริหารและงานสายแพทย์ทหาร โรงพยาบาลปิ่นเกล้า

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok