ผศ.นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

จิตแพทย์ผู้สนใจศึกษาปรัชญาชีวิต และความสุข ความทุกข์ ความเป็น ความตายของเพื่อนมนุษย์ ทำให้ชอบงานทางจิตบำบัด ศึกษามาในแนวทาง psychoanalytic , existential และ Satir Model รวมถึง บำบัดแบบEMDR เป็นคนชอบเรียนแบบกว้างๆ อยากเรียนค่อยเรียนไม่พร้อมก็ไม่เรียน จึงไม่ค่อยได้certification ระดับสูงจากสถาบันไหน. งานหลักคือสอนนิสิตแพทย์และแพทย์ประจำบ้านในสาขาจิตเวชรวมทั้งออกตรวจคนไข้ที่ รพ.จุฬาลงกรณ์ และประจำที่ศูนย์สุขภาวะนิสิต บริการรับปรึกษา(counseling)ปัญหานิสิตสารพัดเรื่องราวโดยใช้แนวSatir เป็นหลัก

EDUCATION

2008 Certificate in Palliative care King’s College University London United Kingdom

2003 Certified Board of Family Medicine, Royal College of Family Medicine Thailand

2003 Diploma Board of General Psychiatry, Royal College of Psychiatrists Thailand

2001 Graduate Diploma in Clinical Sciences (Psychiatry), Chulalongkorn University Bangkok, Thailand

1999 Doctor of Medicine, Siriraj Faculty of Medicine, Mahidol University Bangkok, Thailand.

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok