พะตีตาแยะ

ปราชญ์ชาวปกาเกอะญอ ผู้นำชุมชนบ้านสบลาน อ.สะเมิง จ.เชียงใหม่ ผู้ร่วมในการต่อสู้เพื่อสร้างความเข้าใจแก่สาธารณะในวิถีของปกาเกอะญอ และต่อสู้กับอำนาจรัฐที่พยายามอพยพพวกเขาออกจากพื้นที่ และพยายามเปลี่ยนแปลงวิถีของพวกเขา

พะตีตาแยะ  มักจะบอกเสมอว่า ชาวปกาเกอะญอช่วยดูแลป่า ต้นน้ำลำธารเพื่อตัวเอง ลูกหลานและคนที่อยู่เมืองข้างล่าง  ถ้าพวกเขาไม่ดูแลแล้วใครจะดูแล

เมื่อพบเจอพะตี เราจะสัมผัสได้ถึงวิถีชีวิตที่เรียบง่าย อ่อนน้อมถ่อมตน แต่รุ่มรวยไปด้วยวัฒนธรรมและวิถีที่เต็มไปด้วยความรักและเคารพต่อธรรมชาติ พะตีมักจะมีเรื่องเล่าที่แฝงไปด้วยเรื่องราวที่บอกกล่าวถึงความเชื่อมโยงของสรรพสิ่ง  ความศักดิ์สิทธิ์ของผืนป่าที่เกื้อกูลต่อวิถีชีวิตของมนุษย์ตัวน้อยอย่างเราๆ พะตีจึงเป็นดั่งครูแห่งโรงเรียนธรรมชาติที่เปิดรับทุกผู้คนให้ได้เข้ามาเรียนรู้ สัมผัสวิถีที่อ่อนน้อมถ่อมตนของชาวปกาเกอะญอ

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok