กัญญา ลิขนสุทธิ์

จากเด็กหญิงที่ครอบครัวส่งไปเรียนต่อต่างประเทศตามลำพังตั้งแต่ช่วงวัยสิบขวบ จนกระทั่งเป็นวิศวกรซอฟต์แวร์ในบริษัทขนาดใหญ่  นับได้ว่าประสบความสำเร็จขั้นสูงตามมาตรฐานชาวอเมริกัน 

และแล้วก็มาถึงจุดพลิกผันให้เธอหันมาค้นหาความหมายที่แท้จริงของชีวิต เพราะมารดาเสียชีวิต และตัวเธอป่วยด้วยโรคมะเร็ง ความสูญเสียบุคคลอันเป็นที่รักและความเจ็บป่วยทำให้เธอหยุดวิถีชีวิตของ “หนูถีบจักร” ตามกงล้อที่สังคมกำหนดคือเรียนจบทำงานสร้างครอบครัวและสะสมทรัพย์สินเงินทอง หันมาใคร่ครวญและเรียนรู้ชีวิตที่ขาดหายไปเนื่องจากใช้เวลาส่วนใหญ่ไปกับการปรับตัวให้เข้ากับวัฒนธรรมประเทศต่างๆ จนไม่ได้เรียนรู้และเข้าใจชีวิตที่แท้จริง ด้วยการเข้าเรียนในวิทยาลัยชุมชนและวิทยาลัยด้านจิตวิญญาณชั้นนำของอเมริกาเพราะต้องการเข้าใจชีวิตที่ลึกซึ้งขึ้น  ทำให้เธอค้นพบหนทางและเปลี่ยนมาใช้ชีวิตตามคุณค่าของตัวเอง ทั้งในฐานะผู้ปฏิบัติ ผู้สอน และเพื่อนร่วมทางในการเดินทาง สร้างความเข้าใจโลกภายใน  กับผู้สนใจการเรียนรู้เพื่อเข้าใจชีวิต

การศึกษา

  • Certified Trainer จาก Center of Nonviolent Communication
  • หลักสูตรระบบครอบครัวภายใน (Internal Family System หรือ IFS) จาก Center for Self Leadership
  • Certified Professional Coach from Leadership that Works
  • หลักสูตรจิตบำบัดที่เน้นศูนย์กลางที่ร่างกายจาก Hakomi Institute
  • หลักสูตร Process Work: Winter Intensive กับ Process Work Institute และ Intensive กับ Deep Democracy Institute
  • Master of Divinity มหาวิทยาลัยนโรปะ
  • วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ มหาวิทยาลัยมิชิแกน

ปัจจุบัน

ทำงานเป็นกระบวนกร ที่ปรึกษา และโค้ชบุคคล จัดอบรมให้กับบริษัทธุรกิจ องค์กรพัฒนาเอกชน หน่วยงานราชการ หน่วยงานการศึกษา องค์กรอิสระ เน้นด้านการสื่อสาร การพัฒนาองค์กร และการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok