จิราวรรณ เพชรกัณหา

ประวัติการศึกษา

2006-2007
MSc Marketing Brunel University, London, England ระดับปริญญาโท สาขาการตลาด ประเทศอังกฤษ

1998
Bachelor of Business Administration in General Management, Maejo University, Chiangmai, Thailand ระดับปริญญาตรี สาขาการจัดการทั่วไป และการตลาด

ประวัติการทำงาน

1 December 2008-31 August 2019
Company : บริษัท ไทยสมาร์ทคาร์ด จำกัด ในเครือบริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและการตลาด (การชำระเงินด้วยอิเล็กทรอนิกส์-Electronic Payment) และผู้ช่วยประธานบริหารฝ่ายการตลาดร้านสะดวกซื้อ 7-Eleven (Assistance to Vice President for Marketing Department)

2004-2006
Company : เอส เอฟ ซีเนม่า จำกัด (โรงภาพยนตร์ SF Cinema)
ตำแหน่ง : เลขานุการระดับบริหาร/ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด

2001-2003
Company : บริษัท แพคติก้า จำกัด
ตำแหน่ง : เลขานุการระดับบริหาร/ ผู้จัดการทั่วไป

ปัจจุบัน

การศึกษา – หลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพศิลปะบำบัด
สถาบันศิลปะบำบัดนานาชาติแห่งประเทศแคนนาดา และฮิวแมนเซ็นเตอร์ ประเทศไทย [IPATT – International Program of “ART THERAPY” in Thailand]

การทำงานปัจจุบัน – ธุรกิจส่วนตัว
– THE Daughters STUDIO by Konruksuan : ออกแบบ และปรึกษางานต้นไม้ภายใน และออกแบบภูมิสถาปัตย์ภายนอก (Indoor Plant และ Outdoor Plant) ภายใต้องค์ความรู้ และประสบการณ์ของ บจก “คนรักษ์สวน”
– Manachai : ตัวแทนจำหน่ายน้ำมัน ภายใต้แบรนด์ สถานีปั้มน้ำมัน ปตท. /ดูแลส่วนงานธุรกิจค้าปลีก และพื้นที่ร้านเช่าภายในสถานีน้ำมัน บริษัท มานะชัย จำกัด

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok