การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

กิจกรรม

Back to the childhood
Play-Art-Toys

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

กลับไปเป็นเด็กกันอีกครั้งเถอะ!

ไม่ต้องมีเหตุผล ไม่ต้องรับผิดชอบการงาน ไม่ต้องแบกภาระทั้งหลาย และมาเจอเพื่อนร่วมคลาสที่จะย้อนวัยไปด้วยกัน

ไม่แน่ว่า ความเป็นเด็กในตัวเรา อาจบอกถึงปัญญาญาณ/ทรัพย์สมบัติภายในใจ ที่จะมีส่วนช่วยให้ชีวิตปัจจุบันกลับมามีสมดุลมากขึ้นก็ได้ หรืออย่างน้อย ก็ได้กลับมาสนุกกันอีกครั้งหนึ่ง กับคนแปลกหน้าเพื่อนร่วมคลาสผู้ยังมีหัวใจความเป็นเด็ก

กำหนดการปี2567

 1. วันเสาร์ที่ 27 กรกฎาคม 2567
 2. วันเสาร์ที่ 30 พฤศจิกายน 2567

เวลาอบรม 9.00-16.30 น.

กระบวนการเรียนรู้

 • คอร์สนี้ ชวนให้ได้ย้อนเวลากลับไปเป็นเด็กกัน โดยใช้กระบวนการเล่นและศิลปะต่างๆ เช่น การเล่นของเล่น การเล่นตุ๊กตา การเล่นบทบาทสมมุติ การเล่นเกมสันทนาการ การแต่งนิทานเล่าเรื่องราวในจินตนาการ การเคลื่อนไหวร่างกาย การเลือกรูปภาพมาร่วมพูดคุย เป็นต้น 
 • มีกระบวนการพูดคุยร่วมระลึกถึงความเป็นเด็ก สำรวจความเป็นเด็กของตนเองในหลากหลายมิติ และสะท้อนจิตใจให้เห็นถึงที่มาที่ไปกว่าจะเป็นผู้ใหญ่ในวันนี้
 • ผู้เข้าอบรมจะได้ร่วมสนุกด้วยกัน ในบรรยากาศสนุกสนาน ผ่อนคลาย โดยอัตราส่วนทฤษฏีต่อปฏิบัติ 15% : 85%
 • คอร์สนี้ ไม่ใช่แนวการดูแลปมค้างใจสมัยยังเป็นเด็กน้อย ไม่ได้เล่นถาดทรายเต็มรูปแบบ แต่จะได้เล่นของเล่นบางชิ้น ไม่มีครูมาตรวจการบ้าน ไม่มีการสอบเลื่อนระดับ ไม่มีการเล่นบอร์ดเกม

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

 • ผู้เข้าร่วมย้อนวัยเป็นเด็ก ที่มีอายุ 30 ขวบขึ้นไป
 • มีหัวใจความเป็นเด็ก เปิดรับกิจกรรมการเล่นเป็นเด็ก
 • ปล่อยวางหัวโขนต่างๆ ลงได้
 • เคารพในความเป็นเด็กของคนอื่น

การเตรียมตัว

 • สวมใส่เสื้อผ้าที่ทำให้สะดวกต่อการเคลื่อนไหวร่างกาย การนั่งพื้น (ถ้าเป็นไปได้)
 • หากกิจกรรมใด มีการสัมผัสแตะต้องร่างกายกัน (เช่น จับมือ) ผู้เข้าร่วมย้อนวัยเป็นเด็กมีสิทธิ์อนุญาตหรือไม่อนุญาตได้

สถานที่

วันที่ 27 กรกฎาคม 2567

C2 Community at Phayathai (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
เอเวอร์กรีนแมนชั่น ซอยเพชรบุรี 7 แขวงพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2567
เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป24ท่านละ 3,000 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย6ท่านละ 2,600 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 10 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok