หลักสูตรการอบรมสำหรับ In-house

จัดดอกไม้ : ดอกไม้จัดใจ

In-house ☎︎ 086-327-7792

ดอกไม้ มีจิตวิญญาณและมีความงามตามธรรมชาติ ให้การจัดดอกไม้ เป็นการกระทำเพื่อการแสวงหา เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ เพียงเปิดใจสัมผัสกับดอกไม้ ให้ความงาม และธรรมชาติของดอกไม้ขัดเกลาจิตใจให้เบิกบาน

ด้วยดอกไม้และพืชพรรณ มีความงาม มีพลังตามธรรมชาติอันบริสุทธิ์ ในบางครั้งที่จิตใจอันเศร้าหมองสับสนวุ่นวาย  ความงามและพลังธรรมชาตินั้นอาจช่วยเยียวยา เติมเต็ม บรรเทาความหมองเศร้า การจัดดอกไม้เป็นการกระทำอันแสนง่าย แต่แฝงไปด้วยปรัชญามากมาย เรามีหน้าที่เพียงนำดอกไม้มาเผยความงามของเขาตามที่เขาเป็น ตามสภาพจริงของธรรมชาติ เฝ้าดูและชื่นชมความงามนั้น 

ดอกไม้เผยความงามอยู่แล้วตามธรรมชาติ เพียงแต่เราจะมองเห็นความงามนั้นหรือไม่ อย่างไร ให้โอกาสดอกไม้ได้ทำหน้าที่ที่ธรรมชาติได้มอบให้ ให้โอกาสตัวเราได้สัมผัสถึงความงามและพลังแห่งธรรมชาตินั้น ด้วยการกระทำอันแสนง่ายแต่งดงาม และตระหนักถึงวิถีความสงบสุขในชีวิต

เนื้อหา

  1. เรียนรู้ธรรมชาติของดอกไม้และพืชพรรณ
  2. การเผยความงามของดอกไม้ตามที่เขาเป็น ตามสภาพจริงของธรรมชาติ
  3. การแสวงหา เรียนรู้และทำความเข้าใจธรรมชาติ เชื่อมโยงกับธรรมชาติของตัวเราเอง

กระบวนการ

การเรียนรู้ครั้งนี้ไม่ได้เน้นที่เทคนิคการจัดดอกไม้ แต่มุ่งเน้นที่การเข้าถึงความงามตามธรรมชาติของดอกไม้เพื่อน้อมนำมาใช้ขัดเกลาจิตใจให้อ่อนโยนและเบิกบาน

ผู้เข้าร่วมอบรม

จำนวน 20 คน

วิทยากร

เจนจิรา โลชา

สถานที่

ห้องโปร่งโล่งกว้างไม่มีสิ่งกีดขวาง เงียบสงบไม่มีเสียงรบกวน

ระยะเวลาการอบรม

1 วัน

ตารางการอบรม

10.00 – 10.30 น.ศิลปะการจัดดอกไม้ง่ายแต่งดงาม
10.30 – 11.30 น.สัมผัสธรรมชาติของดอกไม้ และเรียนรู้การจัดดอกไม้ร่วมกัน
11.30 – 12.00 น.พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์
12.00 – 13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.00 น.ฝึกจัดดอกไม้ร่วมกัน
 จิบน้ำชายามบ่ายร่วมกัน
15.00 – 16.00 น.พูดคุยแลกเปลี่ยนประสบการณ์

*อาจมีการปรับเปลี่ยนเวลาและกิจกรรมเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes