การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

นักสืบความฝัน

✘ การอบรมนี้ไม่มีประกาศนียบัตร

“ความฝัน” บอกอะไรบางอย่างเสมอ หากปรับชีวิตยามตื่นให้สอดคล้องกับสิ่งลึกๆ ภายในที่บอกออกมา คงทำให้ชีวิตมีทางเลือกในการใช้ชีวิตได้หลากหลายขึ้น

“ความฝัน” ในที่นี้คือ ความฝันยามหลับใหล ซึ่งเกี่ยวพันหรือมีความเชื่อมโยงกับ “สัญลักษณ์” และ “จิตใต้สำนึก” 

หากคุณมีความสนใจในความฝัน-สัญลักษณ์-จิตใต้สำนึก เพื่อการทำความเข้าใจตนเอง หรือหาอะไรที่ติดขัดอยู่ ขอเชิญมาพบกับเพื่อนร่วมคลาสที่สนใจความฝันเหมือนๆ กัน มาร่วมกันสำรวจอาณาจักรความฝัน ผ่านการทำกิจกรรมการเล่น โดยคุณจะได้สวมบทบาทสมมติเป็น “นักสืบความฝัน” เรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์เบื้องต้น เรียนรู้ว่าเพราะอะไรการค้นหาคำทำนายฝันถึงไม่ได้ใช้ได้กับตนเองเสมอไป  พร้อมมีแนวทางการทบทวนความฝันให้ได้ไปสืบหาเองที่บ้านด้วย

กำหนดการปี2567

วันที่ 25-26 พฤษภาคม 2567 เวลาอบรม 10.00 – 17.00 น.

เนื้อหาการอบรม

 • สำรวจอาณาจักรความฝัน ผ่านการทำกิจกรรมการเล่นกับความฝัน เรียนรู้ภาษาสัญลักษณ์เบื้องต้นที่ปรากฏในความฝัน
 • ทำความเข้าใจความเชื่อมโยงระหว่างความฝัน สัญลักษณ์ และจิตใต้สำนึก แล้วปรับใช้เพื่อทำความเข้าใจตนเอง
 • กิจกรรมออกแบบให้ผู้เข้าร่วมอบรมที่สมัครใจนำความฝันของตนเองมาทำความเข้าใจด้วยตนเองคนเดียวก็ได้ หรือหากต้องการให้กลุ่มช่วยกันนำสืบหาร่องรอย ตีความความฝันด้วยก็ได้
 • ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนที่สมัครใจ สามารถช่วยนำสืบ โดยจะสวมบทบาทเป็น “นักสืบความฝัน” ดำเนินการนำสืบโดยใช้คู่มือนำสืบความฝัน ช่วยไกด์ไลน์ให้ ภายใต้กฎกติกาเพื่อความปลอดภัยร่วมกัน และภายใต้การว่าจ้างของเจ้าของความฝัน
 • หากไม่มีความฝันที่เตรียมมา ไม่ต้องกังวล เพราะสามารถใช้ความฝันยามตื่น waking dream อันเป็นผลจากจิตใต้สำนึก ที่เกิดขึ้นในช่วงระหว่างทำกิจกรรม เกิดขึ้นโดยไม่ต้องคิดวางแผนล่วงหน้า นำมาใช้สืบหาทำความเข้าใจตนเองได้

กระบวนการ

แนวทางกระบวนการที่ใช้

 • เน้นความเต็มใจและความปลอดภัย ผู้เข้าร่วมอบรมทุกคนมีสิทธิ์เลือก “ไม่” เข้าร่วมกิจกรรมบางช่วงบางตอนได้เสมอ โดยจะแจ้งเหตุผลหรือไม่ต้องการแจ้งเหตุผลก็ได้
 • เน้นปฏิบัติ ลงมือทำ เล่นกับความฝัน ผ่านการจินตนาการ, การเคลื่อนไหวร่างกาย, การละครหรือการสวมบทบาทสมมติ, การเขียน, การเล่นของเล่นวัตถุสัญลักษณ์, นิทานเรื่องเล่า, เกมการละเล่น, และกระบวนการกลุ่มเพื่อพูดคุยและเล่นกับความฝันร่วมกัน

แนวทางกระบวนการที่ไม่ได้ใช้ในคอร์สนี้

 • ไม่ใช่แนวการพยากรณ์ความฝัน หรือการเดินทางตามความเชื่อจิตวิญญาณและไสยศาสตร์ใดๆ
 • ไม่มีการสะกดจิต ไม่มีการโปรแกรมจิตใต้สำนึกใดๆ
 • ไม่มีการเรียนรู้เกี่ยวกับการฝึก Lucid dream
 • ไม่ได้ใช้การเล่นในถาดทราย Sand Tray แบบเต็มรูปแบบ แต่ใช้การเล่นของเล่นแทน

การเรียนรู้นี้เหมาะกับใคร

กิจกรรมนี้ยินดีต้อนรับทุกคน

 • คนที่สนใจเรื่องของความฝัน เพื่อทำความเข้าใจตนเองในเชิงจิตวิทยา
 • คนที่อยากทำกิจกรรมกับความฝันที่ค้างคาใจของตนเอง
 • คนที่ไม่ได้มีความฝันของตนเองมาใช้ทำกิจกรรม แต่อยากเข้าใจเกี่ยวกับความฝัน

กิจกรรมนี้ไม่เหมาะกับ

 • คนที่อยากหาเลขจากความฝัน
 • คนที่มีฝันร้ายซ้ำๆ จนรบกวนคุณภาพการใช้ชีวิต หรือคนที่อยากคลี่คลายปมภายในใจอย่างลงลึกละเอียด รัดกุม (เหมาะกับการใช้บริการรายเดี่ยวมากกว่ากลุ่ม)
 • คนที่ช่วงนี้มีสภาวะจิตตก ดิ่งดาวน์
 • คนที่นอนไม่พอเป็นประจำ
 • คนที่ไม่สามารถประคับประคองสภาพจิตใจตนเองเมื่อทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ
 • คนที่ไม่อนุญาตให้ตนเองได้เล่นใดๆ เลย

คุณสมบัติของผู้ร่วมกิจกรรม

 • อายุมากกว่า 18 ปี
 • นอนพักผ่อนเพียงพอ
 • สามารถเข้าร่วมกิจกรรมได้ตลอด 2 วัน
 • สามารถประคับประคองจิตใจตนเองตลอดการอบรมได้
 • อนุญาตให้ตนเองเล่น

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ (คลิกดูข้อมูลการเดินทาง)
มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป เลขที่ 666 ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ประเภทจำนวนบริจาคเพื่อลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป22ท่านละ 3,600 บาท
นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย4ท่านละ 3,000 บาท

หมายเหตุ

 • สามารถผ่อนชำระค่าลงทะเบียนได้ โดยมีเงื่อนไขดังนี้
  1. เสมฯขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนเงินในทุกกรณี
  2. ไม่จำกัดจำนวนเงินต่องวดขั้นต่ำ และไม่จำกัดจำนวนงวดชำระ โดยการชำระงวดสุดท้ายอย่างช้าที่สุดคือก่อนเข้าร่วมอบรมในวันแรก
  3. ท่านจะได้รับใบเสร็จหลังจากชำระครบถ้วนแล้ว
 • ค่าลงทะเบียนนี้มีบริการอาหารว่างเช้าและบ่าย แต่ไม่มีบริการอาหารกลางวัน เนื่องจากบริเวณใกล้เคียงมีร้านอาหารให้เลือกรับประทานได้ตามความสะดวกของแต่ละบุคคล
 • หากมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ถึง 14 ท่าน ทางเสมสิกขาลัยจะขอยกเลิกการจัดกิจกรรมนี้ เนื่องจากจำนวนคนมีผลต่อการจัดกิจกรรม โดยเสมสิกขาลัยจะแจ้งให้ทราบล่วงหน้า 1 เดือน 
 • ใบเสร็จจากการร่วมกิจกรรมจะออกเป็น “รายการเงินบริจาคเพื่อกิจกรรม…” ไม่สามารถออกใบเสร็จเป็นค่าลงทะเบียนได้ เนื่องจากเป็นองค์กรสาธารณกุศล
 • กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัครก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok