กาญจณาพร มีใหญ่

ทำกระบวนการ Art & Self Discovery เพื่อฝึกการสังเกตุตัวเองผ่านงานศิลปะและการเคลื่อนไหว

ปัจจุบัน ยังคงเป็นผู้เรียนรู้ ผู้ศึกษา ผ่านการฝึกฝน Gurdjieff ‘s Movement ที่ The Study Society แหล่งเรียนรู้ศาสตร์ The Fourth Way ของ Ouspensky

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2024 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok