ดร.ชาญชัย ชัยสุขโกศล

เป็นผู้ร่วมก่อตั้ง CoJOY Consulting องค์กรที่ปรึกษา จัดกระบวนการและโค้ช ด้านการพัฒนาองค์กรมีชีวิต (living organization) การแปลงเปลี่ยนความขัดแย้ง (conflict transformation) การตัดสินใจอย่างมีส่วนร่วม และการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพและรักษาความสัมพันธ์

อดีตนักศึกษาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ ที่ก้าวข้ามมาสู่ศาสตร์ด้านสันติภาพศึกษา, hate speech, และการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยทำงานกับจิตวิทยาเชิงลึกของกลุ่มคน ผ่านงานคลี่คลายความขัดแย้งในองค์กร (ระหว่างผู้บริหารระดับสูง; ผู้บริหาร-ผู้จัดการ-พนักงาน; ระหว่างแผนก; ระหว่างรุ่น) และระดับสาธารณะในประเด็นศาสนา-ชาติพันธุ์-การเมือง (ชายแดนใต้ ในเมียนมาร์ การเมืองไทย ฯลฯ) มากว่า 15 ปี

เป็นผู้ร่วมแปลหนังสือ Reinventing Organizations (พากย์ไทยชื่อ “กำเนิดองค์กรสายพันธุ์ใหม่” ตีพิมพ์ ส.ค.2564) คัมภีร์เล่มสำคัญด้านการบริหารและพัฒนาองค์กร (Organization Development) สำหรับยุคนี้ ซึ่งเป็นอีกก้าวในการเดินตามความฝันที่อยากสนับสนุนให้องค์กรต่าง ๆ ทะลุข้อจำกัดของตนเอง เพื่อเดินตามเป้าประสงค์ขององค์กรและของสมาชิก

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok