เข้าใจและเปลี่ยนแปลงชีวิต

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
เติบโตเพราะจากพราก 30 ตุลาคม 2560 30
ชื่นชมสิ่งดีๆ ที่มีอยู่ 16 กันยายน 2559 633
การรักษาสมดุลชีวิต 06 พฤษภาคม 2559 แก้ววิบูลย์ แสงพลสิทธิ์ 997
รักตัวเองให้เป็น "เป็นมิตรกับตัวเอง" 20 มกราคม 2559 นงลักษณ์ สุขใจเจริญกิจ 2342
เติบโตเพราะจากพราก 21 ธันวาคม 2558 พระไพศาล วิสาโล 781
“หลอกตัวเอง” ภัยพิบัติต่อการเรียนรู้ภายใน 17 กรกฎาคม 2558 โสรจ สุวรรณสุทธิ 1423
สติ คือพลังมหัศจรรย์แห่งชีวิต 09 มิถุนายน 2558 วันวิสาข์ ชูชนม์ 1077
จัดการความกลัว 09 เมษายน 2558 พระไพศาล วิสาโล 1661
ว่ายทวนน้ำ สร้างจิตวิญญาณใหม่เพื่อการเปลี่ยนแปลง 05 มกราคม 2558 พระไพศาล วิสาโล 3882
ความดีที่ผันแปร 29 กันยายน 2557 พระไพศาล วิสาโล 3263
คำถามเปลี่ยนชีวิต 04 สิงหาคม 2557 4319
Generation ME เมื่อโลกนี้ต้องหมุนตามฉัน 18 พฤษภาคม 2557 SpokeDark.TV 5912
เสียงสะท้อนของชีวิต 26 มีนาคม 2557 สิริลักษณ์ ตันศิริ 4884
รักตนเองด้วยการช่วยผู้อื่น 03 มกราคม 2557 พระไพศาล วิสาโล 3322
คิดสุข ทุกข์จาง 03 ตุลาคม 2556 2932
รับมือกับอารมณ์ที่มาเยือน 05 สิงหาคม 2556 พระไพศาล วิสาโล 2542
ชีวิตนี้ไม่มีหลักประกัน : บทเรียนจากความสำเร็จ-ความล้มเหลว 10 กรกฎาคม 2556 5766
หยุดคิดสร้างทุกข์ให้ตัวเอง 02 กรกฎาคม 2556 อนุสรา ทองอุไร 13968
ทบทวนชีวิตสู่จิตหลุดพ้น 28 มีนาคม 2556 ครูหนุ่ย 3815
ธรรมชาติของความรัก 27 กุมภาพันธ์ 2556 11599
เปลี่ยน "ปัญหา" ให้เป็น "ปัญญา" 29 ธันวาคม 2555 3332
สูตรแห่งความสำเร็จในชีวิต 12 ธันวาคม 2555 4474
ฉันคือใคร Who am I? 13 ตุลาคม 2555 รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 14022
เป็นมิตรกับตัวเอง(1) 13 ตุลาคม 2555 พระไพศาล วิสาโล 3570
เป็นมิตรกับตัวเอง(2) 14 ตุลาคม 2555 พระไพศาล วิสาโล 2873
เมื่อเพจ สำรวจโลก ชวนคนไทยสำรวจตัวเอง 31 สิงหาคม 2555 6421
ห้องแล็บแห่งความตาย-ไม่ไปไม่รู้ 14 กันยายน 2555 นพ.บรรจบ ชุณหสวัสดิกุล 4215
การเดินทางของคำถามที่ถูกลืม 15 สิงหาคม 2555 กฤษฎา ศุภวรรธนะกุล 9571
ปัญญาญาณของ OSHO 13 สิงหาคม 2555 9510
ลมหายใจแรกบนโลกมนุษย์ 11 มิถุนายน 2555 Bob Thai 11972
เสียงที่ไม่มีใครได้ยิน 19 พฤษภาคม 2555 Meiko 11488
ตลาดสดแห่งชีวิต 13 เมษายน 2555 วิจักขณ์ พานิช 8111
ถ้อยคำแห่งความเมตตา บทภาวนาเพื่อให้ชีวิตได้เติบโต 25 มีนาคม 2555 ท่านชุติปัญโญ 5900
ให้โอกาสผู้กระทำผิดแก้ตัว คือการละลดสิ่งขุ่นมัวออกจากใจ 03 มีนาคม 2555 เฉินกุ้ยเซียง 13623
การทำดีต้องไม่มีพอ 18 กุมภาพันธ์ 2555 6592
ปัญญาของใจที่สงบ 04 กุมภาพันธ์ 2555 5248
คิดให้รู้จักพอ 25 มกราคม 2555 5619
แก้ปัญหาที่ต้นเหตุ 09 มกราคม 2555 ศุภวรรณ พิพัฒนพรรณวงศ์ กรีน 6448
รักษาใจรับภัยพิบัติ 16 พฤศจิกายน 2554 พระไพศาล วิสาโล 6109
เปิดพื้นที่ต่อรองภายในสู่สันติภาวะ(จบ) 03 ธันวาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 3923
เปิดพื้นที่ต่อรองภายในสู่สันติภาวะ(๑) 26 พฤศจิกายน 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4334
จิตตื่นรู้ปลุกชีวิตที่หลับไหล(จบ) 13 สิงหาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 7430
จิตตื่นรู้ปลุกชีวิตที่หลับไหล(๑) 06 สิงหาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4953
ทำไมความตายจึงน่าสะพรึงกลัว(จบ) 30 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4687
ทำไมความตายจึงน่าสะพรึงกลัว(๒) 23 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4164
ทำไมความตายจึงน่าสะพรึงกลัว(๑) 16 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4802
ความตายเพื่อนรัก 03 กรกฎาคม 2554 สิริมา ศรสุวรรณ 4256
คนตายเตือนคนเป็น(จบ) 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4377
คนตายเตือนคนเป็น(๑) 23 มิถุนายน 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4323
(อยาก)บอกลาสิ่งบูดเน่าในใจเสียที 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 5740
ชีวิตที่รู้สึกขาดพร่อง 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4451
รู้เท่าทันความสุข 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4190
ปลดเปลื้องความโกรธ 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 4221
แปรเปลี่ยนพลังแห่งความทุกข์ให้เป็นชีวิตที่เบิกบานและงดงาม 02 กรกฎาคม 2554 ปรีดา เรืองวิชาธร 5310
ทางเดินของชีวิตเพื่อกำเนิดบิ๊กแบงภายในใจ 07 มิถุนายน 2554 ศิริพงศ์ ผการัตน์สกุล 5372
เหตุผลที่คนเราควรมี ?คนรู้ใจ? 30 เมษายน 2554 กรรณจริยา สุขรุ่ง 7329
ความอ่อนแอ คือ อาวุธ 29 มีนาคม 2554 9045
เรื่องราวจากคอร์สอบรมสู่การเผชิญประสบการณ์ตรงในชีวิต 21 มีนาคม 2554 วรรณา ฉายาวัฒนะ 4742
วางได้ใจไม่ทุกข์ 04 มีนาคม 2554 พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ 5172
เวลา...ศัตรูที่แฝงเร้น 09 กุมภาพันธ์ 2554 รศ.นพ.ธวัชชัย กฤษณะประกรกิจ 5242
ความสุขจากการให้อภัย 19 มกราคม 2554 6867
นิทานแสนเศร้า 05 มกราคม 2554 วาริณทร์ มาเปี่ยม 4492
ชีวิตในอุดมคติ 22 พฤศจิกายน 2553 จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 13378
หมุนตามกาลเวลา: โอบกอดความเปลี่ยนแปลง 08 พฤศจิกายน 2553 จิรวุฒิ พงษ์โสภณ 11258
เยียวยาเด็กน้อยในตัวเรา 05 ตุลาคม 2553 เภสัชกรพงศ์ปกรณ์ พิชิตฉัตรธนา 11516
ชีวิต...คือการเรียนรู้ 15 กันยายน 2553 เชาวลิต ตนานนท์ชัย 8154
ความเข้าใจ ใน โลกที่ไร้เสียง 15 กันยายน 2553 ปรเมศวร์ บุญยืน 8696
ผ่อนพักตระหนักรู้ : ผ่อนพักที่แท้จริงสำหรับการเดินทางที่ไม่มีที่สิ้นสุด 09 สิงหาคม 2553 ณัฐฬส วังวิญญู 6077
สิ่งที่ยากและสิ่งที่ง่ายของชีวิต 28 กรกฎาคม 2553 กลิ่นดอย 6515
ปัญญาจากบันไดเลื่อน 12 กรกฎาคม 2553 ประมวล เพ็งจันทร์ 4746
ชีวิต คือ ของขวัญอันลํ้าค่า 28 มิถุนายน 2553 4430
หยุดความรุนแรงกับตัวเอง อ่อนโยนกับความโกรธและเกลียดชังบ้าง 10 มิถุนายน 2553 กรรณจริยา สุขรุ่ง 8242
เดินสู้ทุกข์ สุขสวนกระแส 09 มิถุนายน 2553 พระไพศาล วิสาโล 4326
วางอย่างว่าง : ผ่อนพักตระหนักรู้ ฉบับครูส้ม 02 มิถุนายน 2553 สมพร พึ่งอุดม (ครูส้ม) 5073
การแพทย์ในฝันกับ 'เสมสิกขาลัย' 19 พฤษภาคม 2553 ธวัชชัย วงศ์กัณหา 3886
โรงบ่ม(เพาะ)ความสุข 14 พฤษภาคม 2553 เทียนบุญ 3365
สุขระดับไหน...ที่เราต้องการ 12 พฤษภาคม 2553 เปิ้ล 5209
พัฒนาการชีวิตสู่ชีวิตที่งามและเป็นสุข 11 พฤษภาคม 2553 ต้นข้าว 4480
เมื่อความทุกข์โถมเข้าใส่อย่างไม่ทันได้ตั้งตัว 11 พฤษภาคม 2553 3400
ความตายกับชีวิตที่เหลืออยู่ 10 พฤษภาคม 2553 ปรีดา เรืองวิชาธร 7680
หลุมพราง 28 เมษายน 2553 หมอป่า 3385
ความลงตัวในความแตกต่าง 05 เมษายน 2553 พระอาจารย์ชาญชัย อธิปญฺโญ 5513
โลกใบใหม่อยู่ในตัวเรา 01 พฤศจิกายน 2549 นิตยสารปาจารยสาร 4157
จิตของฉันกับปัญญาของเธอ ..สองเกลอผู้พลัดพราก 01 มีนาคม 2551 ปณต คุณวฑฺโฒ 4136
ครอบครัว : ความรักที่ไม่มีเงื่อนไข 01 มกราคม 2552 ฟ้าหม่น 14261
วัยเด็ก ต้นไม้แห่งความทรงจำ 01 มกราคม 2552 ฟ้าหม่น 6618
ล้วงลับย่องอบรม ผู้หญิงคับข้องใจอะไรเรื่องเพศ 24 มีนาคม 2553 นางสาวสุขใจ 10309
ชีวิต(กึ่ง)สำเร็จรูป 18 มีนาคม 2553 กรรณจริยา สุขรุ่ง 4751
อยู่และตายโดยปราศจากความกลัว 12 มีนาคม 2553 เจนจิรา โลชา 5868
รู้เมื่อพลาด 25 กุมภาพันธ์ 2553 กฤตยา ศรีสรรพกิจ 3366
ความธรรมดา ที่ต้องค้นหาด้วยตัวเอง 25 กุมภาพันธ์ 2553 อลงกรณ์ วินัยกุลพงค์ 3712
ลวง 25 กุมภาพันธ์ 2553 เจนจิรา โลชา 3209
ชีวิตในเวลา 25 กุมภาพันธ์ 2553 กรรณจริยา สุขรุ่ง 4262
การงานแห่งปี 25 กุมภาพันธ์ 2553 ทีมเสมสิกขาลัย 3067
ความตายซ่อนตัวให้เราเห็นในชีวิตที่เรียนรู้เป็น 25 กุมภาพันธ์ 2553 สุวีโรภิกขุ 2938
สู่ชีวิตใหม่ด้วยความสุขที่แท้ 25 กุมภาพันธ์ 2553 พระไพศาล วิสาโล 5593
ช่วงเปลี่ยนผ่าน...ของชีวิต 25 กุมภาพันธ์ 2553 วารุณี ไม้ตราวัฒนา 3750
จุดเปลี่ยน 25 กุมภาพันธ์ 2553 กฤตยา ศรีสรรพกิจ 3480
โอบกอดเจ้าตัวน้อย : ฟังเสียงตัวตนในตัวเรา 25 กุมภาพันธ์ 2553 เจนจิรา โลชา 5382
สติ สีเทาอ่อน 25 กุมภาพันธ์ 2553 มะลิ ณ อุษา 2811
บนเส้นทางที่เหตุผลพบเจอกับความรู้สึก 25 กุมภาพันธ์ 2553 คะทาวุธ แวงชัยภูมิ 4034
เสมฯ กับการเปลี่ยนไปของฮะจัง 25 กุมภาพันธ์ 2553 ฮะจัง 2236
ความสุขที่ไม่เคยหายไปไหน 25 กุมภาพันธ์ 2553 มนต์ศักดิ์ ชัยวีระเดช 5168
เมล็ดพันธุ์แห่งกรุณา 25 กุมภาพันธ์ 2553 ปรีดา เรืองวิชาธร 6172
ความกรุณาในชีวิตประจำวัน 25 กุมภาพันธ์ 2553 กรรณจริยา สุขรุ่ง 3680
จิตอาสา...ทำไม? 25 กุมภาพันธ์ 2553 มิชิตา จำปาเทศ รอดสุทธิ 3883
สายลม...ที่เหน็บหนาว...และรอยยิ้มแห่งความสุข 25 กุมภาพันธ์ 2553 ปลายฟ้า 3764
รื่นรมย์กับชีวิต 25 กุมภาพันธ์ 2553 เทียนบุญ 3812
วิถีแห่งผู้กล้า: คุณค่าแห่งการภาวนาในวิถีตันตระ 24 กุมภาพันธ์ 2553 เรจินัลด์ เรย์ 4865
การเผชิญความตายอย่างสงบ 20 กุมภาพันธ์ 2553 อดิศักดิ์ ศรีสรรพกิจ 8274
ดอกไม้ของนักรบ 24 กุมภาพันธ์ 2553 มะลิ ณ อุษา 5774
แค่...เข้าใจ 24 กุมภาพันธ์ 2553 ต้นข้าว 4162
บทกวีจากกิจกรรมพัฒนาคุณธรรมและสภาวะทางอารมณ์ และกิจกรรมก้าวเข้าสู่วิชาชีพเภสัชศาสตร์ 30 พฤษภาคม 2552 พัณนิดา พลยงค์ 4423
หยุด..มองใจตัวเอง 26 เมษายน 2546 ปรีดา เรืองวิชาธร 2319

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube