บุคคลทั่วไป

โอบอุ้มความเปราะบาง

Posted in การอบรมประจำปี.

ภาวนากับการเยียวยาตัวเอง


วันที่จัด

17-18 สิงหาคม 2562

 

ช่วงเวลาแห่งความเปราะบาง เป็นภาวะสำคัญของการตายและการเกิดใหม่ ที่หากเราสามารถ "อยู่ตรงนั้น" และโอบอุ้มความเปราะบางนั้นไว้อย่างอ่อนโยน ก็อาจเป็นจุดเริ่มต้นของการเยียวยาตัวเองและให้กำเนิดศักยภาพทางจิตใจและจิตวิญญาณบางอย่างที่เราคาดไม่ถึง

 

เนื้อหาของการอบรม

หากคุณมีข้อสงสัยและคำถามมากมายเกี่ยวกับการปฏิบัติธรรม และอยากมองหาสถานที่ที่สามารถสำรวจคำถามเหล่านั้น พร้อมกับเรียนรู้คุณค่าของการภาวนาจากประสบการณ์ตรง ไปพ้นจาก "รูปแบบ" หรือ "ภาษา" ทางศาสนา

หากคุณเริ่มสังเกตอาการทางจิต ความเครียด ความวิตกกังวล และมองหาหนทางสร้างสมดุลและเยียวยาตนเอง

มาเรียนรู้พื้นฐาน somatic meditation เทคนิคการภาวนาที่ถูกนำไปใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งของ body-centered psychotherapy

- พื้นฐานเรื่อง embodiment หรือการกลับมาอยู่กับเนื้อกับตัว เพื่อให้ผู้ฝึกเห็นความสำคัญของทั้งร่างกายในฐานะฐานของ "ภาวะรู้ตัว"

- พื้นฐานเรื่อง relaxation หรือการผ่อนคลาย เพื่อให้เห็นว่าการภาวนาไม่ใช่การบังคับร่างกาย แต่คือการ "ฟัง" การผ่อนคลายจะช่วยให้ได้ยินชัดขึ้น relaxation ยังหมายถึงท่าทีที่อ่อนโยนเป็นมิตรต่อทุกประสบการณ์ที่เกิดขึ้นในตัวเราด้วย

- พื้นฐานเรื่อง awareness หรือสัมปชัญญะ ที่มาเสริมและต่อยอดจากการฝึกสติ สัมปชัญญะต่างจากสติตรงที่มีลักษณะแผ่กว้างและขยายออกไปได้ไม่มีที่สิ้นสุด จึงไม่มีลักษณะของการยึดจุดใดจุดหนึ่งเป็นจุดอ้างอิงหรือเป็นศูนย์กลาง ผ่อนคลายกว่า อิสระกว่า และเป็นธรรมชาติกว่า

- พื้นฐานเรื่อง space หรือมณฑล เป็นการสร้างพื้นที่การรับรู้ที่มากกว่าความคิด เปิดมิติของจินตนาการที่สัมพันธ์อยู่กับความรู้สึกตัว เพื่อเราจะได้สัมพันธ์กับอารมณ์ ความรู้สึก และประสบการณ์ในชีวิตประจำวัน แล้วมีพื้นที่ให้แก่การปลดปล่อยตัวเองได้

- พื้นฐานเรื่องการทำงานกับ "กรรม" เพื่อให้เข้าใจว่าการภาวนาคือ unfolding journey หรือเส้นทางที่ค่อยๆ คลี่ออกมา กรรมเก็บอยู่ในร่างกาย รอเวลาที่จะคลี่ออกให้เราได้ตระหนัก ยอมรับ และเป็นมิตรกับมันในฐานะส่วนหนึ่งที่สำคัญของตัวเรา ยิ่งเผชิญกรรมเท่าไร พลังของการตระหนักรู้ก็ยิ่งเพิ่มขึ้นเท่านั้น

- พื้นฐานเรื่อง โพธิจิต เพื่อให้เห็นว่า ศาสนาพุทธก็พูดเรื่อง "หัวใจ" หัวใจของความเป็นมนุษย์ที่อ่อนโยน เปราะบาง ทว่าเปิดกว้างและทรงพลัง เราอาจจะไม่จำเป็นต้องแยกตัวเองไปฝึกภาวนาในถ้ำ แต่การรับใช้และแบ่งปันหัวใจกับผู้คนก็สามารถเป็นส่วนหนึ่งเส้นทางการฝึกตนได้ คำสอนโพธิจิตถือเป็นการพัฒนาพุทธภาวะในด้านของความกรุณาและความรัก

 

วิทยากร

วิจักขณ์ พานิช

wichak

วิจักขณ์ พานิช 

นักวิชาการอิสระด้านปรัชญาศาสนา จบการศึกษาปริญญาโทด้านประวัติศาสตร์ศาสนาจากมหาวิทยาลัยนาโรปะ รัฐโคโลราโด สหรัฐอเมริกา ฝึกปฏิบัติกับเรจินัลด์ เรย์ ธรรมาจารย์ชาวตะวันตก ผู้เป็นศิษย์เอกของเชอเกียม ตรุงปะ รินโปเช

จัดอบรมภาวนาให้กับเสมสิกขาลัยมาตั้งแต่ปี 2551 ซึ่งปัจจุบันวิจักขณ์เป็น senior teacher และ meditation instructor ให้กับ Dharmaocean Foundation เป็นบรรณาธิการสำนักพิมพ์ปลากระโดดและผู้ก่อตั้งสถาบันวัชรสิทธา เป็นอาจารย์พิเศษด้านปรัชญาศาสนาให้กับวิทยาลัยศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยมหิดล, ภาคปรัชญา คณะอักษรศาสตร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร, และสถาบันการศึกษาทั่วประเทศ

ผลงานหนังสือ เขียนและแปล ได้แก่

 • เรียนรู้ด้วยใจอย่างใคร่ครวญ : การศึกษาดั่งเส้นทางการแสวงหาทางจิตวิญญาณ
 • บนเส้นทางแห่งการฝึกตน : สู่สายธารพุทธธรรมในโลกสมัยใหม่
 • ทะลวงวัตถุนิยมทางจิตวิญญาณ
 • เมื่อทุกอย่างพังทลาย
 • ธรรมนัว : พุทธธรรมท่ามกลางความขัดแย้งทางสังคมและการเมือง
 • เส้นทางคือจุดหมาย
 • โจน : อิสรภาพจากความเคยชินและความกลัว | Taking the Leap : Freeing Ourselves from Old Habits and Fears
 • การศึกษาของผู้ถูกกดขี่
 • พ่อแม่เต้าเต๋อจิง : คำสอนเก่าแก่สำหรับพ่อแม่ยุคใหม่  
 

 

ตารางกิจกรรม

วันแรกของกิจกรรม 
08.30-09.00  ลงทะเบียน
09.00-10.30  - แนะนำตัว 
  - แบ่งปันความคาดหวัง / อุปสรรค
  - ที่มาของกิจกรรม และแนวทางการปฏิบัติ ตามแนวทางวัชรยาน 
  - พื้นฐานท่านั่งภาวนา / ฝึกความรู้สึกตัว
10.30-10.45 พักเบรค
10.45-12.00 - แบ่งปันประสบการณ์การเรียนรู้ตอนเช้า
  - ฝึกนั่งภาวนา-ความรู้สึกตัว
  - ฝึกพื้นฐานบอดี้เวิร์ค (รู้สึกตัวผ่านจุดสัมผัส 10 จุด)
12.00-13.00  พักเที่ยง
13.00-15.30  - แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
  - ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
  - นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30-15.45 พักเบรก
15.45-17.00 - แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
  - นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
  - สรุป
วันที่สองของกิจกรรม 
09.00-10.30  - ความไว้วางใจในชีวิต / ศิโรราบ / ความว่าง 
  - ฝึกนั่งภาวนา - ฝึกบอดี้เวิร์ค Earth Breathing (เทคนิคการหายใจลงไปในผืนดิน)
10.30-10.45 พักเบรค
10.45-12.00 - แบ่งปันประสบการณ์ร่วมกัน
  - นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค (ต่อ)
12.00-13.00  พักเที่ยง
13.00-15.30  - เดินไกลอีกนิดเพื่อเข้าใจธรรมชาติของจิตวิญญาณ – มหายาน โพธิจิต ทองเลน
  - แบ่งปันประสบการณ์ที่ได้เรียนรู้จากช่วงเช้า
  - ถาม-ตอบ สรุปบทเรียนร่วมกัน
  - นั่งภาวนา / ทำบอดี้เวิร์ค
15.30-15.45 พักเบรก
15.45-17.00 - แบ่งปันประสบการณ์ / ถาม-ตอบ
  - นั่งภาวนา / บอดี้เวิร์ค ต่อ
  - สรุป

หมายเหตุ ตารางเวลาอาจมีการปรับเปลี่ยนเพื่อความเหมาะสมกับเนื้อหาและกลุ่มผู้เข้าร่วม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 1. บุคคลทั่วไป บริจาคท่านละ 2,200 บาท จำนวน 20 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
 2. ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน
  • นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย บริจาคท่านละ 1,500 บาท จำนวน 8 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)
  • นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube