fbpx

บุคคลทั่วไป

สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS ***เต็มแล้ว***

Posted in การอบรมประจำปี.

Embracing Your Inner World : Internal Family System (IFS)
บนพื้นฐานของการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์


วันที่จัด

13-15 กันยายน 2562  (เต็มแล้วค่ะ)

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เครื่องมือ IFS (Internal Family Systems หรือ ระบบครอบครัวภายใน พัฒนาโดยนายแพทย์ Richard Schwartz) นี้ ได้เป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยการใช้งาน IFS มีทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และการรักษาผู้ที่มีอาการทางจิต(ซึ่งจะต้องทำงานกับนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดมืออาชีพ) เช่น ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ถูกคุกคามทางเพศ และอื่นๆ เป็นต้น

คำว่า ‘ครอบครัว’ ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ภายนอกในเชิงเครือญาติ พ่อ-แม่-ลูก หากหมายถึง ‘ตัวตนย่อย’ (part หรือ subpersonality) 

IFS รับรู้ว่าจิตใจของเราประกอบไปด้วยเสี้ยวส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ที่บางครั้งถูกเรียกว่าบุคลิกย่อย (ตัวตนย่อย) ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันภายใน (internal) อย่างเป็นครอบครัว (family) 

ปกติแล้วตัวตนย่อยเหล่านี้จะลุกขึ้นมา ‘ควบคุม’ หรือ ‘ปกป้อง’ ตัวเองจากความเจ็บปวดหรือบาดแผลที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ตัวตนขี้กลัว, ตัวตนจัดการ, ตัวตนนักสู้, ตัวตนขี้เล่น, ตัวตนหวาดระแวง และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งตัวตนย่อยต่างๆ ของเราจะทำงานเพื่อขจัดพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองแย่ๆ เพื่อกันไม่ให้เรา ‘หลุด’ หรือ ‘พัง’ เช่น เมื่อตัวตนหวาดกลัวเริ่มสั่นคลอนอ่อนไหว ตัวตนนักสู้ก็อาจเผยตัวออกมาปกป้อง หรือบางทีเราอาจใช้ตัวตนย่อยอื่นๆ ขึ้นมากลบความหวาดกลัวหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเสียศูนย์

เป้าหมายสูงสุดของแนวทาง IFS คือ การให้ตัวตนหลักเป็นผู้นำตัวตนย่อยทั้งหลาย ให้เปรียบเสมือนกับวาทยากรที่คอยนำการบรรเลงของนักดนตรีทั้งหลาย ให้เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองอย่างสอดประสานกลมกลืนกัน แทนที่จะให้ตัวตนย่อยแก่งแย่งการนำจนกลายเป็นความขัดแย้ง แบ่งขั้ว และสั่นคลอนความสมดุลภายใน

ให้ IFS เป็นเครื่องมือใคร่ครวญและค้นลึกเข้าไปในโลกภายในเพื่อดูว่าตัวตนย่อยใดที่เราใช้งานประจำ สำคัญคือ ‘ไม่ใช่การรู้เพื่อรักษา’ แต่ยอมรับว่ามันมีอยู่ รับฟังเสียงและพินิจพิเคราะห์เพ่งมองความต้องการ และลองดูว่าหากเราใช้งานตัวตนนี้บ่อยเกินไป จะเป็นไปได้ไหมหากเราจะยอมให้ตัวตนที่เป็นแก่นแท้ปรากฏขึ้นมาดูแลปกป้องตัวเองบ้าง

 

เนื้อหาการอบรม

  1. ทำความรู้จักกับเสี้ยวส่วน (บุคลิกภาพย่อย) ต่างๆ ของตัวคุณเอง
  2. รู้จักตัวตนหลักที่อยู่ภายในคุณในฐานะของตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. เข้าถึงเสี้ยวส่วนที่เปราะบางที่ซ่อนอยู่เพื่อเยียวยาทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง
  4. แปรเปลี่ยนเสี้ยวส่วนของตัวคุณเองที่ติดขัดอยู่ให้เป็นทรัพยากรภายในที่เปี่ยมด้วยพลัง ความมั่นคง  ความรัก และอิสรภาพ

 

วิทยากร

กัญญา ลิขนสุทธิ์ และกลุ่มเมล็ดพันธุ์แห่งสันติ

kanya

กัญญา ลิขนสุทธิ์

จบปริญญาตรีด้านวิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ จากมหาวิทยาลัยมิชิแกน ทำงานเป็นที่ปรึกษาและพัฒนาซอฟต์แวร์นานกว่า 10 ปี จนในที่สุดป่วยเป็นมะเร็ง เธอใช้การป่วยครั้งนั้นเป็นสัญญาณสำหรับการเปลี่ยนแปลงชีวิต แล้วหันมาสนใจศึกษาศาสนา ปรัชญา ศิลปะและวรรณคดี พร้อมด้วยการศึกษาต่อปริญญาโทด้านเทววิทยา ที่มหาวิทยาลัยนโรปะ 

กัญญาฝึกฝนสื่อสารอย่างสันติจาก Bay Area Nonviolent Communication และจบหลักสูตรจิตบำบัดที่เน้นศูนย์กลางที่ร่างกายจาก Hakomi Institute เคยเป็นอาจารย์สอนการสื่อสารด้วยความกรุณาและการโค้ชชิ่งสำหรับบุคคลและการเปลี่ยนแปลงสังคมที่ State University of New York-Binghamton เป็นนักฝึกอบรมด้านการโค้ชชิ่ง การเป็นคนกลางและเป็นที่ปรึกษาให้กับกลุ่มองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งเป็นนักจิตบำบัดสำหรับบุคคล คู่รัก และครอบครัว 

 

ตารางกิจกรรม

วันที่ 1 ของการอบรม

08.30 -09.00 น. ลงทะเบียน
09.00-12.00 น. ที่มาและภาพรวมของศาสตร์ระบบครอบครัวภายใน หรือ IFS (Internal Family Systems)
การจำแนกแยกแยะตัวตนย่อยภายในตัวเรา
12.00-13.30 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 1

วันที่ 2 ของการอบรม

09.00-12.00 น. ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 2
12.00-13.30 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ และมุมมองใหม่กับตัวตนย่อยภายในตัวเรา   

วันที่ 3 ของการอบรม

09.00-12.00 น. ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่ถูกละเลย
จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา
   
12.00-13.30 น. พัก/รับประทานอาหารกลางวัน
13.30-17.00 น. จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา(ต่อ)  
สรุปประเมินผล

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

 

สถานที่

โรงแรมกาศยปี ซอยอิสรภาพ 32 บางกอกใหญ่ กรุงเทพฯ (สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ ขอความกรุณาเดินทางด้วยรถสาธารณะ)

การเดินทาง

  • รถไฟฟ้า MRT(สายเฉลิมรัชมงคล เปิด 12 ส.ค.62) ขึ้นสถานีอิสรภาพ ฝั่ง ซ.อิสรภาพ 34
  • รถประจำทางที่ผ่าน 149(ตลิ่งชัน-เอกมัย) , 177 บางบัวทอง-อนุสาวรีย์ชัย , 19 ตลิ่งชัน-เทเวศน์ , 56 วงกลมสะพานกรุงธน-บางลำภู , 57 วงกลมธนบุรี-สายใต้ใหม่ , 40 สายใต้-ตลาดลำสาลี

ขอขอบคุณ คุณกันยารัตน์ ชูโต ในความอนุเคราะห์สถานที่อบรม

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

บริจาคขั้นต่ำท่านละ 2,200 บาท รับจำนวน 22ท่าน 
(เงินบริจาคนี้จะถูกนำไปสมทบทุนค่าใช้จ่ายบางส่วนในการดำเนินกิจกรรมครั้งนี้ ท่านสามารถบริจาคเงินสมทบทุนเพิ่มเติมในภายหลังได้)

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube