บุคคลทั่วไป

Transformation Game

Posted in การอบรมประจำปี.

กำหนดการ ปี 2562

19-20 มกราคม , 16-17 กุมภาพันธ์ , 18-19 พฤษภาคม (เต็มแล้ว) 

27-28 เมษายน , 3-4 สิงหาคม , 2-3 พฤศจิกายน (มีที่ว่าง)

(ใช้เวลาในการอบรม 9.00 - 17.00 น.)

tg image01 tg logo 

    

❝ เป้าหมายของเกมนี้เป็นไปเพื่อให้ผู้เล่นเกมได้สำรวจ ใคร่ครวญ ทบทวน พฤติกรรม ความรู้สึก ความคิด ทัศนคติ ความเชื่อ ความต้องการ ความคาดหวัง ความศรัทธาและศักยภาพที่ยังไม่ได้นำออกมาใช้ ซึ่งเป็นทั้งสิ่งที่เอื้อประโยชน์และเป็นอุปสรรคต่อการดำเนินชีวิตของตัวเอง ที่จะทำให้ผู้เล่นเกมเข้าใจและรักตัวเองได้อย่างลึกซึ้งมากขึ้น โดยผู้เล่นแต่ละคนจะเป็นผู้กำหนดเป้าหมายที่เฉพาะเจาะจงในการเล่นเกมแต่ละครั้งด้วยตัวเอง

เป็นโอกาสที่ผู้เล่นเกมจะได้เรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงของตัวเองและการรับฟังเพื่อนผู้ร่วมเล่นเกม สุดท้ายผู้เล่นเกมจะเป็นผู้เลือกว่าต้องการจะให้ชีวิตดำเนินไปอย่างไร

เกมนี้คิดค้นโดยจอย เดรกและเคธี่ ไทลเลอร์ (Joy Drake and Kathy Tyler) เมื่อเกือบ 30 ปีมาแล้ว ในชุมชนฟินฮอรน์ ชุมชนแห่งการเรียนรู้ทางจิตวิญญานในสก็อตแลนด์ (www.findhorn.org) ได้เข้ามาในเมืองไทยครั้งแรกเมื่อปี 2549 ขณะนี้มีกระบวนกรเกมที่ได้รับการรับรองจากฟินฮอร์นให้จัดกระบวนการเกมนี้กว่าพันคนทั่วโลก ❞

  

ผู้เล่น

  • คนที่สนใจอยากเรียนรู้และหาทางเลือกให้กับตัวเอง พร้อมที่จะเปิดรับประสบการณ์ใหม่ๆ และแลกเปลี่ยนเรื่องราวจากชีวิตตัวเองและผู้อื่น
  • เปิดรับครั้งละ 3-4 คน (การเล่นเกมผู้เล่นไม่จำเป็นต้องรู้จักกันมาก่อน)

หมายเหตุ

- การอบรมครั้งนี้รับเฉพาะที่สมัครมาเป็นรายบุคคล(ไม่รับที่รวมกลุ่มกันมาเรียน)
- หากจะรวมกลุ่มกันมาเรียนด้วยกัน รบกวนติดต่อเจ้าหน้าที่ เพื่อจัดให้กับเฉพาะกลุ่มโดยเฉพาะ

  

กระบวนกร

ธีรชาติ พันธุ์หอม 

teerachat

ธีรชาติ พันธุ์หอม

จบการศึกษาปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา จากคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เมื่อปี พ.ศ. 2526  หลังจากจบการศึกษา ได้เริ่มการทำงานกับกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และจากการที่กรมชลประทาน ต้องการพัฒนาข้าราชการให้เป็นกระบวนกร เพื่อทำงานการมีส่วนร่วมกับประชาชน จึงได้เข้ามาอบรมกับเสมสิกขาลัย จากการเป็นคนที่ไม่กล้าพูดต่อหน้าคน แม้เพียงไม่กี่คน เมื่อได้ผ่านการอบรมกับเสมสิกขาลัยแล้ว เกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน ทำให้สามารถฝ่าข้อจำกัดภายในก้าวข้ามอุปสรรค จนสามารถพูดในที่สาธารณะได้ รวมถึงการใช้ชีวิตอย่างมีคุณค่าและความหมาย และได้เริ่มต้นการเป็น กระบวนกรกรมชลประทาน อบรมเครือข่ายส่งเสริมการมีส่วนร่วมของประชาชน และ ครูกระบวนกร "Facilitator for Change" ให้กับข้าราชการกรมชลประทาน

เห็นประโยชน์และศรัทธาการเรียนรู้ ที่ส่งเสริมให้คนเกิดการเปลี่ยนแปลงตัวเองจากด้านใน จึงสนใจศึกษาเรียนรู้ด้านจิตตปัญญามากขึ้น และได้ลาออกจากการเป็นข้าราชการในปี 2559 และหันเหชีวิตมาเป็นกระบวนกรจัดคอร์สฝึกอบรม เพื่อส่งเสริมและพัฒนาศักยภาพให้กับผู้ที่สนใจ

ผ่านการศึกษาการเป็นโค้ช การสื่อสารอย่างสันติวิธี การฟังอย่างลึกซึ้ง จากเสมสิกขาลัย และผ่านการฝึกฝนเรียนรู้สุนทรียสนทนา การเป็นกระบวนกรจากอาจารย์ วิศิษฐ์ วังวิญญู ปรมาจารย์ ด้านกระบวนกร และสุนทรียสนทนา รวมถึงเรียนรู้ความแตกต่างของคนจากศาสตร์นพลักษณ์

ได้รับการรับรองจาก InnerLinks, Findhorn ให้เป็นกระบวนกรนำ Transformation Game ได้อย่างเป็นทางการ (Certified Facilitator)

ปัจจุบันเป็นกระบวนกรอิสระ โดยจัดคอร์สเกี่ยวกับการพัฒนาบุคลากรให้กับองค์กรเอกชน ผู้นำชุมชน, คอร์สความสัมพันธ์ในครอบครัว และจัดคอร์สการเรียนรู้และฝึกทักษะการเป็นกระบวนกร และเข้ามาเป็นกระบวนกรให้เสมสิกขาลัยในปี 2561

เป็นวิทยากรในหัวข้อ ดังนี้

  • ห้องเรียนพ่อแม่
  • การฝึกทักษะกระบวนกร
  • การพัฒนาศักยภาพพนักงาน, สร้างทีมงานประสานใจ
  • Transformation Game

  

สถานที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง

  

ค่าใช้จ่าย

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินบริจาคนี้จะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรม เช่น ค่าห้องประชุม อุปกรณ์ วิทยากร อาหาร เดินทาง ฯลฯ)

  

ใบสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086 305 3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha  line: @semsikkha

ข้อมูลเพิ่มเติม: http://www.findhorn.org/workshops/game/

The Transformation Game is a registered trademark ® 1986-2004 Joy Drake and Kathy Tyler, InnerLinks Inc. All rights reserved.

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube