ปฏิทินกิจกรรม

Bearing Witness ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง ➜ 1-2 ธันวาคม 2561

Bearing Witness ปาฏิหาริย์แห่งการฟัง


วันที่จัด

วันที่ 1-2 ธันวาคม 2561

 

 

พวกเราส่วนใหญ่ล้วนแล้วแต่ อยากเห็นการเปลี่ยนแปลงในชุมชน องค์กร หรือสังคมของเรา แต่หลายๆ ครั้ง การพยายามเปลี่ยนแปลงภายนอกกลับนำมาซึ่งความสับสนภายใน และความเป็นศัตรูกับผู้ที่ขัดขวางการเปลี่ยนแปลงนั้น ความท้ายทายอยู่ที่เบื้องหน้าเราก็คือ เราจะแปรเปลี่ยนผู้ที่เป็น “คนอื่น” หรือ “ศัตรู” ให้กลายเป็นมิตรได้อย่างไร เพื่อเราจะได้ร่วมกันสร้างอนาคตอันสันติสุขสำหรับทุกคน

 

การเป็นสักขีพยาน (Bearing Witness) เป็นวิถีหนึ่งของการใช้ชีวิตและสร้างการเปลี่ยนแปลงทั้งภายในและภายนอก โดยเน้นทักษะ เช่น การฟังอย่างลึกซึ้ง การถามคำถามอย่างใส่ใจ การบอกเล่าเรื่องราวของเราด้วยความจริงใจ และขันติธรรม การฝึกปฏิบัตินี้จะค่อยๆ ช่วยให้เราคลายจากความหวาดกลัวจาก “สิ่งที่เราไม่รู้” ไปทีละน้อย เมื่อเราเรียนรู้ที่จะต้อนรับและให้เกียรติผู้คนที่ต่างจากเราทั้งท่าทาง ความคิด และความรู้สึก เมื่อนั้นปาฏิหาริย์ก็จะเกิดขึ้นได้

 

หลักพื้นฐานของการเป็นสักขีพยาน

  • เผชิญหน้ากับ “คนอื่น” ที่ปรากฎตัวขึ้น และก้าวเข้าสู่ “ความไม่รู้” นั้น
  • ถามคำถามด้วยความใส่ใจที่จะเปิดหัวใจของ “คนอื่น”
  • ฟังอย่างลึกซึ้ง ปล่อยวางการตัดสินลง
  • เข้าใจเทคนิคของการวางความคิดเห็นและความเชื่อของเรา
  • เรียนรู้ความแตกต่างของ “การแก้ไข” “การช่วยเหลือ” และ “การรับใช้”
  • เห็นหนทางที่จะช่วยให้ “ความเป็นองค์รวม” เกิดขึ้นได้
  • รับรู้ได้ว่าอะไรคืองานของคุณ และเมื่อไรจึงพร้อมกระทำการ

 

กระบวนการอบรม

ให้ความสำคัญกับกระบวนการเรียนรู้ที่หลากหลาย และเน้นการมีส่วนร่วมของผู้เรียน ทั้งนี้เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้ามาค้นพบศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเอง โดยฝึกฝนเรียนรู้ทั้งด้านทัศนคติ กระบวนการคิดวิเคราะห์ จิตใจและพฤติกรรม ดังนั้น กระบวนการเรียนรู้จึงประกอบไปด้วย การแลกเปลี่ยนแบ่งปันภายในกลุ่ม การทำกิจกรรมผ่านประสบการณ์ การระดมความคิดเห็น การฝึกฝนการรับฟังอย่างลึกซึ้ง

 

วิทยากร

 

poolchawee พูลฉวี เรืองวิชาธร
pairin ไพรินทร์ โชติสกุลรัตน์

 

ตารางการอบรม

วันที่หนึ่งของการอบรม

08.30–09.00 น.

09.00–10.30 น.

10.30–12.20 น.

12.20–13.20 น.

13.20–14.00 น.

14.00–17.00 น.

17.00–18.30 น.

18.30–20.30 น.

ละทะเบียน

กิจกรรมสร้างความคุ้นเคยระหว่างกัน/ความคาดหวัง / วัตถุประสงค์การเรียนรู้

Workshop1 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน

รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

เดินทางไปศูนย์คนไร้บ้าน (บางขุนนนท์) รับฟังเรื่องราวของคนไร้บ้านที่ศูนย์ฯ

เตรียมตัวออกไปเดินกาแฟ / รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

เรียนรู้การเป็นสักขีพยานผ่านการฟัง “กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน” (สนามหลวง/บางลำพู/ถนนราชดำเนิน/คลองหลอด/ปากคลองตลาด)

** การเดินกาแฟ คือ เราจะติดตามคนไร้บ้าน(ที่เข้าไปอยู่ศูนย์พักพิงแล้ว) ไปร่วมพูดคุยกับคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆ

*** เดินทางกลับที่พัก ในเวลาความเหมาะสม

วันที่สองของการอบรม

09.00–09.15 น.

09.15–12.20 น.

 

12.20–13.20 น.

13.20–14.00 น.

14.00–17.00 น.

17.00–18.30 น.

18.30–21.00 น.

สมาธิภาวนา

สรุปบทเรียน "กิจกรรม เดินกาแฟ รับฟังคนไร้บ้าน"

Workshop2 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน

รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

Workshop3 หลักการพื้นฐานการเป็นสักขีพยาน

เตรียมตัวออกไปรับฟังคนไร้บ้าน(จับคู่บัดดี้) / รับประทานอาหารเย็น (ตามอัธยาศัย)

เรียนรู้การเป็นสักขีพยานผ่านการฟัง “กิจกรรม รับฟังคนไร้บ้าน” (สนามหลวง/บางลำพู/ถนนราชดำเนิน/คลองหลอด/ปากคลองตลาด)

** การรับฟังคนไร้บ้าน จะไปเป็นคู่บัดดี้ เพื่อไปพูดคุยกับคนไร้บ้านตามสถานที่ต่างๆ 

*** เดินทางกลับที่พัก ในเวลาความเหมาะสม

วันสุดท้ายของการอบรม

09.00–09.15 น.

09.15–12.20 น.

12.20–13.20 น.

13.20–14.00 น.

14.00–17.00 น.

สมาธิภาวนา

สรุปบทเรียน "กิจกรรม รับฟังคนไร้บ้าน" แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคนทำงานกับคนไร้บ้าน

รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

นอนผ่อนคลายอย่างสมบูรณ์

● สรุปการเรียนรู้และการนำไปประยุกต์ใช้ในชีวิตจริง

● ประเมินผล / ปิดวง

หมายเหตุ  กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ ถนนเจริญนคร เขตคลองสาน กรุงเทพฯ (ไปเช้า-เย็นกลับ)

หมายเหตุ

  1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
  2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (บุคคลทั่วไป 30 คน / นักบวช 2 รูป)

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube