ปฏิทินกิจกรรม

ซาเทียร์ฯ (ขั้นต่อเนื่อง) ➜ 31 สิงหาคม -2 กันยายน 2561 (เต็มแล้วค่ะ)

แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายใน
โดยใช้กระบวนการซาเทียร์โมเดล ขั้นต่อเนื่อง

หมายเหตุ
- รับเฉพาะคนที่ผ่านขั้นต้นมาแล้ว
- เป็นคอร์สสำหรับการเติบโตส่วนตน  ไม่ใช่สำหรับการโค้ชหรือการไปช่วยเหลือผู้อื่น


วันที่จัด

31 สิงหาคม -2 กันยายน 2561 (เต็มแล้ว)

 

 

 

การแปรเปลี่ยนและเติบโตด้านในอย่างเป็นระบบโดย Satir Model


การเปลี่ยนแปลงเป็นกระบวนการทางธรรมชาติของมนุษย์   เราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราได้เรียนรู้และเติบโตขึ้น  เราเปลี่ยนแปลงเมื่อเราตัดสินใจใหม่ๆ  และพวกเราก็ถูกเรียกร้องให้ต้องเปลี่ยนแปลงเมื่อสถานการณ์ หรือ ความสัมพันธ์รอบๆ ตัวมีการเปลี่ยนแปลงไป 

 • บ่อยครั้งเราก็คาดหวังให้คนอื่นเปลี่ยนเพื่อทำตามความต้องการของเราแล้วเราก็ผิดหวังเมื่อเขาไม่ทำตาม
 • มีความจำเป็นบางอย่างที่บังคับให้เราต้องปรับตัวตามสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป บางครั้งก็ทิ้งไว้ซึ่งความรู้สึกไม่มีอำนาจ ไม่มีพลัง หมดหนทาง ช่วยตัวเองไม่ได้  หวาดกลัว เจ็บปวดหรือโกรธเกรี้ยว


กระบวนการเปลี่ยนแปลงสามารถทำให้เราเป็นตัวของตัวเองมากขึ้น หากการเปลี่ยนแปลงนั้นมาจากภายใน แทนที่จะจดจ่อเพียงแค่เปลี่ยนแปลงพฤติกรรมหรือการกระทำภายนอก  พวกเราสามารถเรียนรู้ที่จะควบคุมดูแลและเปลี่ยนแปลงความรู้สึก การรับรู้ และความคาดหวังของตัวเรา พวกเราสามารถจะเชื่อมโยงสัมพันธ์กับแก่นแท้ จิตวิญญาณที่ลึกที่สุดเพื่อค้นพบทรัพยากรหรือศักยภาพภายใน เพื่อสัมผัสกับปัญญาแห่งการตื่นรู้  

“พวกเราต้องสร้างทางเลือกและตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลง แทนที่จะมีปฏิกิริยาโต้ตอบต่อมัน”

 

กระบวนการนี้จะช่วยผู้เข้าอบรมให้...

 • ค้นพบศักยภาพแท้จริงที่เกื้อหนุนให้เกิดการแปรเปลี่ยนไปในทางบวกและนำไปสู่การเติบโตด้วยตัวเอง 
 • ค้นพบความมั่งคั่งและมั่นคงภายใน ค้นพบทรัพยากรหรือศักยภาพภายใน ผสมผสานมันเข้ากับตัวเอง  ดูแลและรับผิดชอบทรัพยากรเหล่านั้นด้วยตัวเอง
 • ค้นพบรูปแบบความสัมพันธ์เดิมๆ ที่คุ้นเคยและเปิดความเป็นไปได้ใหม่ๆ ในการสร้างความสัมพันธ์   ด้วยการใช้กิจกรรมการผ่านประสบการณ์ตรง ผู้เข้าอบรมจะได้เรียนรู้ที่จะสัมผัสถึงพลังชีวิตที่จะทำให้เขาค้นพบความรื่นรมย์ของชีวิตและความมีชีวิตชีวาที่มากขึ้น
 • เข้าใจถึงความเป็นระบบที่เชื่อมโยงซับซ้อนของโลกภายในใจตนเองมากยิ่งขึ้น  สามารถจัดการกับความคาดหวังที่ยังไม่ลุล่วง หรือสามารถดูแลสิ่งที่ยังค้างคาใจ  รวมถึงช่วยให้สำรวจถึงความปรารถนาลึกๆ ในใจตนได้มากขึ้น ชัดเจนขึ้น และสามารถเติมเต็มความปรารถนานั้นๆ ด้วยตนเอง  และยังช่วยให้เข้าใจถึงระบบความสัมพันธ์ที่ส่งผลกระทบต่อกันและกันระหว่างตัวเอง กับ ผู้อื่น และกับบริบท  
 • ช่วยให้เข้าใจและยอมรับผู้อื่นในฐานะบุคคล มากกว่าเพียงแค่บทบาทหน้าที่ของพวกเขา

 

เนื้อหา/กระบวนการ

 เน้นการคลี่คลายผลกระทบที่เป็นเรื่องค้างคามาจากครอบครัวดั้งเดิมเพื่อ...

 1. สำนึกในคุณค่าของตนเองสูงขึ้น (Have Higher Self Esteem)
 2. ตัดสินใจเลือกให้ดีขึ้น (Be Better Choice Makers)
 3. รับผิดชอบให้มากขึ้น (Be More Responsible)
 4. มีความสอดคล้องกลมกลืนในตัวเองมากขึ้น (Be More Congruent)

 

กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ลงทะเบียน 8.00 น. เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 17-18.00 น.

 • ทักทายเชื่อมโยงระหว่างกันและกัน
 • สะท้อนและทบทวน : คุณเรียนรู้อะไร  คุณเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรและอย่างไรบ้าง
 • ทบทวนเรื่องความคาดหวังที่ยังไม่สมหวังยังค้างคาใจ และ ความต้องการลึกๆ ในใจที่ยังไม่ได้รับการเติมเต็ม
 • คลี่คลายผลกระทบจากกฎของครอบครัว

วันที่ 2 เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 17-18.00 น.

 • Check in
 • การสร้าง การเห็นคุณค่าของตนเองให้มากขึ้น
 • วงล้อของอิทธิพล : ปรับมุมมอง จากปัญหา สู่ โอกาส /ความเป็นไปได้ในเชิงบวก

วันที่ 3 เริ่มกิจกรรม 8.30 น. เลิกกิจกรรม 17-18.00 น.

 • Check in
 • สร้างทางเลือกให้มากขึ้น --- การดูแลความโกรธ
 • การสร้าง ความสอดคล้องลงตัวในตนเอง
 • ภาษารัก การชื่นชมและขอบคุณสมาชิกครอบครัว
 • ปิดอบรม

 

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

 

วิทยากร

puchong นพ.ภุชงค์ เหล่ารุจิสวัสดิ์ ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
siriwan คุณศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 
 3. ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ ควรเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ รับเฉพาะผู้ที่สนใจเรียนรู้เพื่อทำความเข้าใจตัวเอง (ไม่รับบุคคลที่นำไปใช้เพื่อแสวงหาผลกำไร) 
❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

 1. บุคคลทั่วไป บริจาคท่านละ 4,200 บาท จำนวน 24 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและที่พัก)
 2. ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน 
  • นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย บริจาคท่านละ 3,200 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวันและที่พัก)
  • นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube