ปฏิทินกิจกรรม

ฉันคือการเปลี่ยนแปลง ➜ 5-7 พฤษภาคม 2561

ฉันคือการเปลี่ยนแปลง

: การพัฒนาจิตวิญญาณสู่สังคมด้วย Process Work


วันที่จัด

5-7 พฤษภาคม 2561

 

 

เราคือกระจกแห่งโลก
ความโน้มเอียงที่ปรากฏยังโลกภายนอกนั้นสามารถค้นพบได้ในโลกภายในตัวเราเช่นกัน
หากเราเปลี่ยนแปลงตนเอง ความโน้มเอียงของโลกนี้ก็ย่อมเปลี่ยนไปด้วย

มหาตมะ คานธี

การอบรมนี้จะช่วยให้ท่านพบกับ

 • แนวทางการสร้างสันติจากภายใน การอยู่ร่วมกับความแตกต่างอย่างสร้างสรรค์ การรับมือกับความขัดแย้งจากภายนอกและภายใน
 • ความเชื่อมโยงระหว่างการเปลี่ยนแปลงในระดับจิตวิญญาณสู่การเปลี่ยนแปลงสังคม

 

ผลลัพธ์ที่คาดหวัง

 • การมีชีวิตที่มั่นคง สมดุล กลมกลืน ลื่นไหลกับความเป็นไปของโลกโดยไม่ทิ้งจุดยืนของตน
 • สามารถนำพาการเปลี่ยนแปลงภายในตนเองสู่การเปลี่ยนแปลงในสังคมได้อย่างมีพลัง

 

เนื้อหาการอบรม

 • การเข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง
 • การเจริญสติ บ่มเพาะความมั่นคงภายใน
 • การเผชิญความขัดแย้งและการเข้าถึงแก่นแท้ของขั้วที่แตกต่าง ทั้งระดับภายในบุคคล ระหว่างบุคคล และภายในกลุ่ม

 

กระบวนการอบรม

การเรียนรู้ผ่านประสบการณ์ตรงด้วยจิตวิทยากระบวนการ (Process-oriented Psychology หรือ Process Work) อาจมีทั้งกระบวนการเขียน ศิลปะ การเคลื่อนไหวร่างกาย การสื่อสาร กิจกรรมกลุ่มย่อย การสังเกตกระบวนการภายในตนเอง ฯลฯ

 

วิทยากร

จิรวุฒิ พงษ์โสภณ ผู้ร่วมก่อตั้งสถาบันพัฒนาผู้นำการเปลี่ยนแปลงทรานส์ฟอร์เมเจนท์ (Transformagent Academy)

   

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม

09.00-12.00 น.

 • กิจกรรมแนะนำตัว/วัตถุประสงค์ของการอบรม/

 • กิจกรรมสร้างพื้นที่ปลอดภัย

 • เข้าใจธรรมชาติของความเปลี่ยนแปลง

 • เรียนรู้กรอบแนวคิดของ Process Work

  • ความจริงสามระดับ (three levels of reality)

  • การอ่านสัญญาณ (signal) และสัญญาณเชิงซ้อน (double signal)

  • การตระหนักถึงภาวะคุ้นชิน (primary process) ภาวะที่ไม่คุ้นชิน (secondary process) และขอบ (edge)

 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • แบบฝึกหัดเผชิญความต่างอย่างสร้างสรรค์ (ต่อ)

 • เรียนรู้เทคนิคปลีกย่อยของ Process Work

  • การขยายสัญญาณ (amplifying) การเข้าถึงภาวะความเป็นผู้เติบโตทางจิต (eldership) การปักหลัก/ทอดสมอ (anchoring)

 • สรุปการเรียนรู้

 

วันที่สองของการอบรม

08.45-09.00 น.

การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน

09.00-12.00 น.

 • การคลี่คลายความขัดแย้งจากภายใน
 • เรียนรู้เทคนิคปลีกย่อยของ Process Work
  • การแยกแยะเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (inner critics)
  • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • แบบฝึกหัดเผชิญเสียงวิพากษ์วิจารณ์ภายใน (ต่อ)
 • เกมเรียนรู้มิติสัมพันธ์
 • สรุปการเรียนรู้

 

วันสุดท้ายของการอบรม

08.45-09.00 น.

การเจริญสติภาวนา บ่มเพาะความมั่นคงภายใน

09.00-12.00 น.

 • การคลี่คลายความขัดแย้งแบบกลุ่ม
 • เรียนรู้กระบวนการและเทคนิคปลีกย่อยของ Process Work
  • กระบวนการกลุ่ม (group process)
  • การนำกระบวนการด้วยปัญญาญาณ (intuitive facilitation)
 • แบบฝึกหัด group process

12.00-13.00 น.

พัก/รับประทานกลางวัน (ตามอัธยาศัย)

13.00-17.00 น.

 • ทบทวนบทเรียน
 • การนำไปประยุกต์ใช้กับชีวิต
 • สรุปการเรียนรู้

 

หมายเหตุ

 • กิจกรรมอาจมีการปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์หรือข้อตกลงร่วมของกลุ่ม
 • มีพักเบรก 2 ช่วง (เช้าและบ่าย)

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ  
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้ 

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

❊❊❊ กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม และสอบถามที่ว่างก่อนการโอนเงิน

 

บริจาคตามกำลังทรัพย์ (เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ) รับจำนวน 24 ท่าน 

***นำของว่างมาร่วมแบ่งปันฉันเพื่อนกันได้นะคะ

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

จงรักษ์ แซ่ตั้ง โทรศัพท์ 086-305-3011
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
fb: semsikkha line: @semsikkha


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube