ปฏิทินกิจกรรม

“ฟัง” Inner Soundscapes ➜ 16-17 ธันวาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

“ฟัง” Inner Soundscapes(Contemplative Listening)

: ฟังเสียงตัวตนในตัวเรา

“สิ่งแวดล้อม ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเสียง ถ้า “ฟัง” เราจะได้ยินคำทักทายจากนก แมกไม้ ก้อนหินและหัวใจของเรา”


วันที่จัด

วันที่ 16-17 ธันวาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

 

 

เป็นการเดินทางเรียนรู้ร่วมกันผ่าน “ทักษะการฟัง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฟังเสียงที่เราอาจจะหลงลืม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เสียงจากธรรมชาติ Soundscape หรือแม้กระทั่งเสียงจากภายในตัวของเราเอง

 

ทำให้เราได้กลับมาสัมผัส รับรู้ความงาม และเข้าสู่กระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การฟังเป็นการฝึกตนให้อยู่กับปัจจุบัน Here & Now สามารถนำมาประยุกต์ใช้เพื่อการตระหนักในตัวตน (Self-actualization) และการทำความเข้าใจผู้อื่น

 

เราจะกลับไปฟังเสียงตัวเองอย่างไร ที่เพื่อทำความเข้าใจตัวเองและเปิดประตูสู่ความรู้สึกร่วม (Empathy)

 

กระบวนการอบรม

 • นำพาเราไปสู่ประสบการณ์การฟังอย่างลึกซึ้ง (Deep Listening) ทั้งในฟากความงามของเสียง และสุนทรียภาพทางการสนทนา

 • มีการนำ Mindful Sound, Art from Within, Emotional Literacy และ Body Wisdom มาเป็นสื่อ “ฟัง” ความคิด อารมณ์ ความรู้สึก ร่างกาย

 

วิทยากร

เมธี จันทรา

 • นักดนตรีภาวนา ตลอด 20 ปีที่ผ่านมา จัดกระบวนการเรียนรู้เรื่องดนตรีภาวนาให้กับสวนโมกข์กรุงเทพฯ เสถียรธรรมสถาน มูลนิธิพันดารา กลุ่มเสขิยธรรม และอื่นๆ
 • กระบวนกรนพลักษณ์ ตลอด 15 ปี ร่วมกับสมาคมนพลักษณ์ มูลนิธิสำนักพิมพ์โกมลคีมทอง ภาควิชาจิตเวช รามาฯ เสมสิกขาลัยและอื่นๆ
 • ทำ workshop ฟัง (Contemplative Listening) ให้กับผู้ที่สนใจเรื่องเสียงภายนอกและเสียงภายใน มาตลอด 10 ปี ให้แก่เสมสิกขาลัยและสวนโมกข์ กรุงเทพฯ

กาญจณาพร มีใหญ่

 • ทำ workshop ฟัง (Contemplative Listening)
 • ศึกษาเรื่อง Psychodynamic Counselling Skills, Music Therapy, Art Therapy จากประเทศอังกฤษ
 • เรียน Personal Development & Personal Growth จาก The Native American Medicine Wheel, Exploring your dream, Theatre Games, Gestalt Group Work; Kum Nye Yoga, Drum Circle , Alexander Technique etc.
 • ประสบการณ์เรียนรู้กับกลุ่ม The study Society กรุงลอนดอน ซึ่งเป็นกลุ่มให้ความรู้สืบทอดจาก P.D. Ouspensky และมีโอกาสได้ฝึกการเคลื่อนไหวแบบ Turning: Whirling Dervishes

 

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

หมายเหตุ

 1. สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
 2. สถานที่อบรมเป็นการนั่งพื้นเป็นวงกลม มีเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง หากท่านใดไม่สะดวก สามารถแจ้งก่อนได้ เพื่อเตรียมเก้าอี้ให้

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 20 ท่าน

(เงินที่ท่านบริจาคจะนำไปเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เช่น ค่าห้องอบรม ค่าเดินทางและอาหารทีมวิทยากร ฯลฯ)

 

หมายเหตุ - ในครั้งนี้เป็นกิจกรรมบริจาคตามกำลังทรัพย์ จึงไม่ได้จัดอาหารว่าง ท่านสามารถนำขนมมาร่วมแบ่งปันกับเพื่อนๆ ได้ค่ะ

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fb: semsikkha 

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 099 453 8836  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube