ปฏิทินกิจกรรม

เผชิญความตายอย่างสงบ ➜ 23-25 มิถุนายน 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

เผชิญความตายอย่างสงบ


การอบรมปี 2560

23-25 มิถุนายน (เต็มแล้วค่ะ) , 10-12 พฤศจิกายน

 

 

ความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิต ไม่มีใครสามารถหลีกหนีหน้าที่ดังกล่าวไปได้ผู้ที่พยายามทำเช่นนั้นนอกจากไม่ประสบผลแล้ว ยังถูกธรรมชาติลงโทษให้เป็นทุกข์หรือทุรนทุรายด้วยจะไม่ดีกว่าหรือ หากเราพยายามทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุด ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายเสียแต่ต้นมือและฝึกฝนตนให้พร้อมเผชิญกับความตายในขณะที่ยังปกติสุขอยู่

พระไพศาล วิสาโล

 

กาลเวลาพาเราเข้าหา ความตาย ในทุกขณะ
หากไม่เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมาเตรียมเอาในวาระสุดท้ายนั้นจะทันหรือ

 

การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม
โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการเตรียมตนเอง คนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตให้พร้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างสงบและสง่างามได้

 

 

เนื้อหาการอบรม

 1. ทำความเข้าใจเรื่อง "แนวคิดพื้นฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความตาย
 2. ทำ พิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงผู้ที่จากไป เช่น เขียนความในใจถึงผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศล เพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์หรือการปลงสังขาร
 3. ฝึกทดลองเตรียมตัวตายอย่างมีสติและการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
 4. ทำวิสัยทัศน์ชีวิตและสมดุลชีวิต เพื่อรูปธรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเกิดสมดุลแห่งชีวิตตามหลักพุทธธรรม
 5. ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนา
 6. ฝึกทักษะการดูแลและให้สติผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง และฝึกภาวนาร่วมกับผู้ป่วย

 

วิทยากร

พระไพศาล วิสาโล และคณะ


กำหนดการอบรม

วันที่ 1 ของการอบรม
07.00 เวลาออกเดินทาง(สำหรับผู้ที่นัดขึ้นรถตู้กับเสมฯ) -- จุดนัดขึ้นรถตู้ที่ปั้มปตท.ติดกับช่อง 5 สนามเป้า
08.30–09.00 อาหารเช้า (เป็นข้าวต้มมังสวิรัต) / ลงทะเบียนที่ห้องประชุม
09.00–12.15 กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ข้อตกลงร่วม และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องความตายในสังคมปัจจุบัน
12.15–13.15 อาหารกลางวัน
13.15–14.00 ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00–17.00 แบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมปัจจุบันต่อเรื่องความตาย และภาวะใกล้ตาย และเหตุปัจจัยที่กำหนดความรู้สึกนึกคิดนั้น
18.00–19.00 อาหารเย็น
19.00–19.30 สมาธิภาวนา
19.30–21.30 แลกเปลี่ยน “สภาพการตายที่พึงปรารถนาในมิติต่างๆ” และทำความเข้าใจเรื่องภาวะใกล้ตายและคติใกล้ตาย ทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ
วันที่ 2 ของการอบรม
07.00–08.00 ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์ หรือการปลงสังขารและสมาธิภาวนา
08.00–08.45 อาหารเช้า
08.45–09.05 สมาธิภาวนา
09.05–12.15 หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะ-สุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง
12.15–13.15 อาหารกลางวัน
13.15–14.00 ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00–17.00 กิจกรรมสื่อความในใจถึงผู้ล่วงลับ
18.00–19.00 อาหารเย็น
19.00–19.30 สมาธิภาวนา
19.30–20.00 เขียนพินัยกรรมชีวิต
20.00–21.30 พิจารณามรณสติ (ตายก่อนตาย)
วันที่ 3 ของการอบรม
07.30–08.45 อาหารเช้า
08.45–09.05 สมาธิภาวนา
09.05–12.15 ฝึกภาวนาทองเลน และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(ต่อ) พร้อมทั้งสรุปหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
12.15–13.15 อาหารกลางวัน และเดินทางไปโรงพยาบาล(สถานที่อบรมรอยัลเจมส์ฯไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.นครปฐม และสถานที่อบรมสวนธรรมศรีปทุมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.ปทุมธานี)
14.00–17.00 ฝึกภาวนาโพวา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อรับฟังให้กำลังใจและภาวนาร่วมกัน
สรุปประเมินผลการอบรม

 

สถานที่


สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เสื้อกันหนาว (ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ)
 2. แต่งกายสบายๆ ทำกิจกรรมได้สะดวก (นั่งทำกิจกรรมแบบนั่งพื้น ผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้นมีเก้าอี้ให้ค่ะ)
 3. ยารักษาโรคส่วนตัว (ถ้ามี)
 4. ชื่อของบรรพบุรุษหรือผู้ที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานร่วมกัน (วันที่สองของกิจกรรม) และท่านสามารถนำสิ่งของมาทำบุญตามกำลังสมควร

 

บริจาคเข้าร่วมกิจกรรม

กรุณาติดต่อเจ้าหน้าที่ก่อนเข้าร่วมกิจกรรม

 

การอบรมวันที่ 23-25 มิถุนายน 2560 (เดอะ รอยัล เจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท)

1) บุคคลทั่วไป 6,000 บาท จำนวน 38 ท่าน (รวมค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทาง เรียบร้อยแล้ว)

2) ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน

 • ทุนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีรายได้น้อย 3,800 บาท จำนวน 1 ท่าน
 • ทุนนักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน จำนวน 1 รูป

 

การอบรมวันที่ 10-12 พฤศจิกายน 2560 (สวนธรรมศรีปทุม)

1) บุคคลทั่วไป 4,800 บาท จำนวน 38 ท่าน (รวมค่าอาหาร ที่พัก และค่าเดินทาง เรียบร้อยแล้ว)

2) ขอรับทุน -->เงื่อนไขการขอรับทุน

 • ทุนผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่มีรายได้น้อย 3,000 บาท จำนวน 1 ท่าน
 • ทุนนักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน จำนวน 1 รูป

 

การสมัครร่วมกิจกรรม

 

สอบถามเพิ่มเติมได้ที่

เสมสิกขาลัย สำนักงานรามคำแหง จงรักษ์ แซ่ตั้ง หรือ สาวิตรี กำไรเงินโทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6

email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. fb: semsikkha

 


Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube