เข้าใจสังคม

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
บาทหลวงไมเคิล แลปสลีย์ ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้ 06 มีนาคม 2561 https://themomentum.co/ 121
Detoxifying our political past 13 กุมภาพันธ์ 2561 http://www.khaosodenglish.com/ 138
‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 https://themomentum.co/ 170
ทำความเข้าใจกับ 8 ประเด็น “สับสน” เรื่องกิจการเพื่อสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2560 ภัทราพร แย้มละออ 624
โลกใบใหม่: ลาจากปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 09 มกราคม 2560 554
“ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ 01 พฤศจิกายน 2559 1881
อำนาจ ความจริง และสันติภาพ 17 ธันวาคม 2556 พระไพศาล วิสาโล 4268
เยี่ยมเยือนกลุ่มชาวพุทธเพื่อสังคมที่พม่า 13 พฤศจิกายน 2555 ศรีสุดา ชมพันธ์ 6598
เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรเป็นสมบัติของสังคมส่วนรวม 06 มีนาคม 2555 3459
การสื่อสารอย่างสันติ : วิธีที่สอดคล้องกับทัศนคติในการมองสังคมแบบศาสนาพุทธ 01 กันยายน 2554 พระนพกร ทรัพย์ราชันย์ 6719
คุกและการลงโทษ สามารถลดและแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมได้จริงหรือ 05 มกราคม 2554 สุธาสินี ทองลิ่ม 6372
Transformation of Self and World in Sangharakshita?s approach to Engaged Buddhism 08 มกราคม 2555 3199
ตัวตนและโลกในวิถีสู่พุทธศาสนาของสังฆรักษิตา 19 ธันวาคม 2554 ธรรมจารีโลกมิตรา 5309
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 14 พฤษภาคม 2553 ณนุต มธุรภจน์ GNH Team 6162
เทศกาลศิลปวัฒนธรรม จากหิมาลัยสู่เจ้าพระยา 05 เมษายน 2553 นิตยสารปาจารยสาร 8195
วัฒนธรรมการฉลองปีใหม่ของคนไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 ส.ศ.ษ. 7117
พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 9900
โลกอนิจจัง 07 พฤษภาคม 2555 พระไพศาล วิสาโล 11285
พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต 17 มีนาคม 2553 พระไพศาล วิสาโล 51789
ฉันจะเปลี่ยนแปลงโลก 01 มีนาคม 2551 กิตติชัย งามชัยพิสิฐ 8073

Contact

โทรศัพท์ 086 305 3011 , 086 327 7792  email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube