เข้าใจสังคม

แสดง #
ชื่อ วันที่สร้าง ผู้เขียน ฮิต
บาทหลวงไมเคิล แลปสลีย์ ทำไมความกลัวและความเจ็บปวดควรได้ร้องไห้ 06 มีนาคม 2561 https://themomentum.co/ 10
Detoxifying our political past 13 กุมภาพันธ์ 2561 http://www.khaosodenglish.com/ 54
‘สันติวิธี’ วิถีเพื่อคืนความเป็นมนุษย์ 13 กุมภาพันธ์ 2561 https://themomentum.co/ 69
ทำความเข้าใจกับ 8 ประเด็น “สับสน” เรื่องกิจการเพื่อสังคม 14 กุมภาพันธ์ 2560 ภัทราพร แย้มละออ 540
โลกใบใหม่: ลาจากปีพุทธศักราช ๒๕๕๙ 09 มกราคม 2560 478
“ในหลวง” ทรงเป็นยิ่งกว่าพระมหากษัตริย์ 01 พฤศจิกายน 2559 1665
อำนาจ ความจริง และสันติภาพ 17 ธันวาคม 2556 พระไพศาล วิสาโล 4148
เยี่ยมเยือนกลุ่มชาวพุทธเพื่อสังคมที่พม่า 13 พฤศจิกายน 2555 ศรีสุดา ชมพันธ์ 6457
เงินทองเป็นของคุณก็จริง แต่ทรัพยากรเป็นสมบัติของสังคมส่วนรวม 06 มีนาคม 2555 3344
การสื่อสารอย่างสันติ : วิธีที่สอดคล้องกับทัศนคติในการมองสังคมแบบศาสนาพุทธ 01 กันยายน 2554 พระนพกร ทรัพย์ราชันย์ 6608
คุกและการลงโทษ สามารถลดและแก้ปัญหาความรุนแรงในสังคมได้จริงหรือ 05 มกราคม 2554 สุธาสินี ทองลิ่ม 6259
Transformation of Self and World in Sangharakshita?s approach to Engaged Buddhism 08 มกราคม 2555 3093
ตัวตนและโลกในวิถีสู่พุทธศาสนาของสังฆรักษิตา 19 ธันวาคม 2554 ธรรมจารีโลกมิตรา 5193
ความสุขมวลรวมประชาชาติ 14 พฤษภาคม 2553 ณนุต มธุรภจน์ GNH Team 6060
เทศกาลศิลปวัฒนธรรม จากหิมาลัยสู่เจ้าพระยา 05 เมษายน 2553 นิตยสารปาจารยสาร 8101
วัฒนธรรมการฉลองปีใหม่ของคนไทย 25 กุมภาพันธ์ 2553 ส.ศ.ษ. 6978
พุทธธรรมในยุคโลกาภิวัตน์ 23 กุมภาพันธ์ 2553 เสกสรรค์ ประเสริฐกุล 9764
โลกอนิจจัง 07 พฤษภาคม 2555 พระไพศาล วิสาโล 11203
พระพุทธศาสนาไทยในอนาคต 17 มีนาคม 2553 พระไพศาล วิสาโล 50539
ฉันจะเปลี่ยนแปลงโลก 01 มีนาคม 2551 กิตติชัย งามชัยพิสิฐ 7963

Contact

โทรศัพท์/โทรสาร 02-314 7385
email: semsikkha_ram(at)yahoo.com

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo gplus social logo youtube