Black Ribbon

News Update

 

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 23

"ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นไปได้จริงหรือ?"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.15 น.
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

>> อ่านรายละเอียด

  

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
  icon death
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 10-12 มีนาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...

  more
  icon death
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 1-2 เมษายน 2560

  ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย แล้วสำหรับคุณล่ะ ความตาย เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร...

  more
  icon death
 • ศิลปะบำบัด

  วันที่ 22-23 เมษายน 2560

  เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง...

  more
  icon arttherapy
 • ซาเทียร์

  วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560

  การค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง...

  more
  icon satir
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon death
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560

  การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย...

  more
  icon arttherapy
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...

  more
  icon arttherapy
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...

  more
  icon arttherapy
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 14-17 กันยายน 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...

  more
  icon arttherapy
  

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "ซาเทียร์"  วันที่ 13-15 มกราคม 2560
วิทยากร : ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ และ ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา

 

roichanum banner landscape

 

 • ทำความเข้าใจกับ 8 ประเด็น “สับสน” เรื่องกิจการเพื่อสังคม

  ปัจจุบันกิจการเพื่อสังคม (social enterprise) กำลังได้รับความสนใจอย่างยิ่ง ทั้งจากผู้ประกอบการรุ่นใหม่ ภาครัฐที่กำลังผลักดันกฎหมายและมาตรการภาษีเพื่อสนับสนุนกิจการเพื่อสังคม ธุรกิจที่อยากสร้างคุณค่าทางสังคมมากกว่าการทำกิจกรรมซีเอสอาร์ และผู้บริโภคที่มองหาสินค้าที่มีส่วนสร้างสรรค์สังคมให้ดีขึ้นเป็นทางเลือกในการจับจ่าย...

  more
   article
 • การทำธุรกิจเพื่อสังคมมีกี่ประเภท และสร้างรายได้อย่างไรให้ยั่งยืน

  ปัจจุบันนี้มีธุรกิจใหม่ที่กำลังมาแรงเรียกว่า “กิจการเพื่อสังคม” โดยมีการดำเนินงานสร้างรายได้ที่ช่วยดูแลสังคม สิ่งแวดล้อม นอกเหนือจากการทำ CSR ของบริษัทหรือองค์กรใหญ่ ๆ ผู้ดำเนินธุรกิจแบบนี้จะสามารถสร้างและบริหารรายได้บริษัทให้ยั่งยืนได้อย่างไร...

  more
   tips
 • อะไรคือธุรกิจเพื่อสังคม พร้อมตัวอย่างเจ๋งๆจากUSA และ Philippines

  Social Enterprise คือ ธุรกิจที่ทำกำไร และนำกำไรมาใช้เพื่อให้เกิด Positive Impact ต่อสังคม ง่ายๆคือ SE ไม่ได้ทำธุรกิจ ได้กำไรมาซื้อรถ เฟอร์รารี่ขับ แต่เค้านำกำไรมาInvest ในโปรเจคต่อๆไป เพื่อทำให้สังคมดีขึ้น ถ้าอยากดูตัวอย่างทั้งในไทยและต่างประเทศสามารถดูได้ที่...

  more
   share
 • Equals : ฝ่ากฎล้ำโลกห้ามรัก

  ในโลกยูโทเปีย (โลกอุดมคติในอนาคต) มนุษย์ถูกดัดแปลง gene จนกลายเป็นคนไร้อารมณ์ (คล้าย ๆ กับเรื่อง The Giver เลยอะ!) เพื่อป้องกันไม่ให้เกิดสงครามและความขัดแย้งที่เคยทำลายมนุษยชาติเกิดขึ้นอีก...

  more
   film

 

Recommended เรื่องน่าสนใจ

 • sympathy card
  ไพ่แห่งความเข้าใจ
  (ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ)
  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
  การสื่อสารอย่างสันติมาแล้ว
  อัตราการบริจาคชุดละ
  200-250 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
  สอบถามได้ที่ 02-314 7385 ถึง 6
 • nvc2 cover หนังสือ "สื่อสารอย่างสันติ"
  ภาพประกอบสี่สี กระดาษกรีนรีด
  และอาร์ตด้าน หนา 160 หน้า
  ราคาปก 130 บาท ขาย 110 บาท
  ค่าจัดส่ง 20 บาทต่อเล่ม
  สามารถสั่งซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สอบถามเพิ่มเติม 02-314 7385 ถึง 6

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube