Black Ribbon

Training Programs ข่าวสารการอบรม

 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 1-2 เมษายน 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

  ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย แล้วสำหรับคุณล่ะ ความตาย เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร...

  more
  icon death
 • ศิลปะบำบัด

  วันที่ 22-23 เมษายน 2560

  เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง...

  more
  icon arttherapy
 • ซาเทียร์

  วันที่ 5-7 พฤษภาคม 2560 (เต็มแล้วค่ะ)

  การค้นพบศักยภาพที่แท้จริงของตนเอง เพื่อการดำรงชีวิตอย่างมีพลัง มีความสุข พร้อมเผชิญกับทุกสถานการณ์ในชีวิต โดยเข้าใจและยอมรับในคุณค่าของตนเองและผู้อื่นตามที่เป็นจริง...

  more
  icon satir
 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 20-21 พฤษภาคม 2560

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon death
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560

  การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย...

  more
  icon arttherapy
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...

  more
  icon arttherapy
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...

  more
  icon arttherapy
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 18-20 สิงหาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
  icon death
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 14-17 กันยายน 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...

  more
  icon arttherapy
 • ผ่อนกาย คลายใจ ด้วย TRE®

  วันที่ 14-15 ตุลาคม 2560

  TRE® เป็นวิธีปลดปล่อยความเครียด ในร่างกายและจิตใจ อย่างทรงพลังและปลอดภัย คิดค้นโดย ดร.เดวิด เบอร์เซลลี (traumaprevention.com) โดยใช้การบริหารร่างกายอย่างง่ายๆ 7 ท่า ที่ช่วยให้ร่างกายเกิดการสั่นตามธรรมชาติ เพื่อปลดปล่อยความเครียด...

  more
  icon tre
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 27-29 ตุลาคม 2560

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...

  more
  icon death
  
  

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต"
วิทยากร จีรนันท์ หลายพูนสวัสดิ์ และ ณฐ ด่านนนทธรรม
วันที่ 6-9 มีนาคม 2560 ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

 

roichanum banner landscape

 

 • ศิลปะเพื่อการเยียวยา

  ประเด็นที่เราได้พบและอยากจะหยิบขึ้นมาเล่าให้ทุกคนฟังในวันนี้ คือเรื่องการใช้ศิลปะในการเยียวยาจิตใจ ซึ่งเป็นวิธีการหนึ่งที่จะช่วยให้เด็กๆ ได้มีสมาธิ ได้แสดงความรู้สึกผ่านศิลปะ และได้ใช้เวลากับตนเอง ซึ่งงานศิลปะของน้องๆ บางส่วนได้ถูกนำมาผลิตเป็นหน้าปกของสมุดโน้ต...

  more
   article
 • ศิลปะบำบัด...สื่อสร้างสรรค์พัฒนาอารมณ์

  สำหรับงาน "ศิลปะ" ในความคิดของบางคนอาจคิดว่าเป็นเพียงการขีดเขียนระบายสี หรือการทำงานทางด้านศิลปะแขนงหนึ่ง ที่ช่วยทำให้จิตใจและอารมณ์เบิกบาน สามารถปลดปล่อยจินตนาการไปกับสีสันที่ระบายลงบนกระดาษสีขาวอันว่างเปล่า จนออกมาเป็นรูปภาพสวยงาม...

  more
   tips
 • ศิลปะกับการเยียวยาบาดแผลที่มองไม่เห็นจากพีทีเอสดี (PTSD)

  และผลงานศิลปะทุกชิ้นล้วนบอกเล่าเรื่องราว เราสังเกตเห็นว่าขั้นตอนการบำบัดผ่านศิลปะ ทำให้มีการทำงานสั่งงานด้านการพูดในสมอง งานศิลปะทำให้เข้าถึงสมอง ในพื้นที่เดียวกับที่บาดเจ็บ ทหารสามารถใช้การสร้างงานศิลปะ เพื่อเข้าถึงประสบการณ์ของพวกเขา...

  more
   share
 • 10 หนังดีที่คนรักศิลปะอย่างคุณควรดู

  ว่ากันว่าศิลปะเป็นสิ่งที่ขับเคลื่อนโลกใบนี้ถึงแม้บางครั้งเราจะรู้สึกว่าตัวเราเองไม่ได้คลุกคลีอยู่กับแวดวงศิลปะขนาดนั้น แต่พอมองไปรอบๆ กลับพบว่าแท้จริงแล้วศิลปะอยู่ตามสิ่งของต่างๆ รอบตัว ไม่ว่าจะเป็นอาหาร เสื้อผ้า เมคอัพ เฟอร์นิเจอร์ โปรดักดีไซน์ สิ่งเหล่านี้ล้วน...

  more
   film

 

ashram banner

Recommended เรื่องน่าสนใจ

 • sympathy card
  ไพ่แห่งความเข้าใจ
  (ไพ่ความรู้สึก ความต้องการ)
  สำหรับผู้ที่ผ่านการอบรม
  การสื่อสารอย่างสันติมาแล้ว
  อัตราการบริจาคชุดละ
  200-250 บาท (ไม่รวมค่าจัดส่ง)
  สอบถามได้ที่ 02-314 7385 ถึง 6
 • nvc2 cover หนังสือ "สื่อสารอย่างสันติ"
  ภาพประกอบสี่สี กระดาษกรีนรีด
  และอาร์ตด้าน หนา 160 หน้า
  ราคาปก 130 บาท ขาย 110 บาท
  ค่าจัดส่ง 20 บาทต่อเล่ม
  สามารถสั่งซื้อได้ที่ This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
  สอบถามเพิ่มเติม 02-314 7385 ถึง 6

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube