Black Ribbon

พรปีใหม่๒๕๖๐ พระไพศาล วิสาโล

new year 2560
 

News Update

 

นิทรรศการ "หลงรักทวาย"

วันอังคารที่ 24 มกราคม 2560
เริ่มตั้งแต่เวลา 12.00-20.00 น.
ณ โถงและห้องอเนกประสงค์ชั้น1
หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

>> อ่านรายละเอียด

     
 

ปาฐกถาเสมพริ้งพวงแก้ว ครั้งที่ 23

"ธุรกิจเพื่อสังคม เป็นไปได้จริงหรือ?"

วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2560
เริ่มตั้งแต่เวลา 13.00-16.15 น.
ณ เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ

>> อ่านรายละเอียด

  

Coming Soon กิจกรรมเร็วๆ นี้

 • การสื่อสารอย่างสันติ

  วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2560

  การฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน...

  more
  icon death
 • การโค้ชเพื่อเสริมสร้างพลังชีวิต

  วันที่ 3-5 มีนาคม 2560

  เป็นกระบวนการสนทนาที่ทำให้ผู้คนค้นพบทางออกของปัญหาด้วยตัวเอง อาศัยคำถามอันทรงพลัง การฟังอย่างลึกซึ้ง การใช้ญาณทัศนะจับประเด็นชีวิตระหว่างสนทนา เหล่านี้คือ ทักษะในการนำพาให้ผู้รับการโค้ชเห็นจุดที่ตนเองยืนอยู่ และหนทางที่จะก้าวไปอย่างแจ่มชัด...

  more
  icon death
 • ฝึกทักษะการจับประเด็น

  วันที่ 10-12 มีนาคม 2560

  ยิ่งฝึกฝนทักษะในการจับประเด็นมากขึ้นเท่าไหร่ ยิ่งส่งผลให้การสื่อสารของเรามีคุณภาพ ชัดเจน ง่าย และเร็วมากขึ้นเท่านั้น การอบรม ฝึกทักษะการจับประเด็น ขั้นต้น เชิญชวนทุกท่านมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับหลักการและกระบวนการในการจับประเด็น...

  more
  icon death
 • เป็นมิตรกับความตาย

  วันที่ 1-2 เมษายน 2560

  ทุกชีวิต ล้วนมีปลายทางเดียวกันคือ ความตาย ซึ่งเป็นธรรมชาติที่แต่ละชีวิตต่างรับรู้ร่วมกันหากแตกต่างด้วยท่าทีและความหมาย แล้วสำหรับคุณล่ะ ความตาย เป็นมิตร คนแปลกหน้า หรือศัตรู และความหมายเหล่านี้ส่งผลต่อการมีชีวิตอยู่ของคุณอย่างไร...

  more
  icon death
 • ศิลปะบำบัด

  วันที่ 22-23 เมษายน 2560

  เราสามารถเลือกกลวิธีทางศิลปะได้หลากหลาย สิ่งสำคัญอยู่ที่การปล่อยให้ใจและมือนำพาการสร้างสรรค์ไป ใช้การคิดวางแผนให้น้อย และในขณะสร้างสรรค์งานหมั่นสำรวจใจว่า รู้สึกอย่างไร งานนั้นกำลังบอกอะไรเกี่ยวกับตัวเราเอง...

  more
  icon arttherapy
 • เผชิญความตายอย่างสงบ

  วันที่ 23-25 มิถุนายน 2560

  การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย...

  more
  icon arttherapy
 • งาน พลังกลุ่ม และความสุข

  วันที่ 28-30 กรกฎาคม 2560

  ผู้เข้าร่วมจะได้ร่วมกันเรียนรู้การทำงานเป็นกลุ่มโดยอาศัยความสามารถและบุคลิกอันหลากหลายของทุกคน สัมผัสกับพลังกลุ่มในมิติต่างๆ และสรุปบทเรียนจากอุปสรรคอันท้าทายจากสถานการณ์จำลองที่ทุกคนต้องร่วมกันฟันฝ่า...

  more
  icon arttherapy
 • ง่ายงามในความธรรมดา

  วันที่ 5-6 สิงหาคม 2560

  การภาวนาคือกระบวนการที่คลายผู้ฝึกออกจากโลกที่รู้แล้วอันคุ้นเคยทางความคิด เปิดออก เพื่อการเดินทางสู่พื้นที่ของความไม่รู้และความไม่แน่นอนอย่างรู้ตัว เริ่มต้นด้วยการบ่มเพาะสติให้รู้สึกตัวเมื่อสัมพันธ์กับสิ่งเร้า...

  more
  icon arttherapy
 • การพัฒนาภาวะผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม

  วันที่ 14-17 กันยายน 2560

  ผู้นำที่เน้นพลังกลุ่ม จึงเป็นบุคคลที่มีคุณสมบัติ มีอิทธิพลที่จะทำให้เกิดการประสานพลังจากคนทั้งหลาย เพื่อให้แต่ละคนได้แสดงศักยภาพของตน มาร่วมคิดสร้างสรรค์ ร่วมมือทำงานเพื่อนำไปสู่จุดหมายที่ดีงาม...

  more
  icon arttherapy
  

Gallery ภาพกิจกรรมที่ผ่านมา

การอบรม "ซาเทียร์"  วันที่ 16-18 ธันวาคม 2559
วิทยากร : ศ.พญ.นงพงา ลิ้มสุวรรณ พญ.ปริชวัน จันทร์ศิริ และ ศิริวรรณ ทวีวัฒนปรีชา

 

roichanum banner landscape

 

 • โลกใบใหม่: ลาจากปีพุทธศักราช ๒๕๕๙

  มีเรื่องราวมากมายในปีพุทธศักราช 2559 ทั้งการเมือง เศรษฐกิจ และสังคม ที่เกิดขึ้นในบ้านเมืองไทยและสังคมโลก สถานการณ์โดยรวมที่เกิดขึ้นดูราวกับ การเปลี่ยนผ่าน ของสังคมโดยรวมของไทย ที่เคลื่อนผ่านความอึมครึมอึดอัดอันตีบตันไปสู่สภาวะ การแสวงหา ใหม่ ใน กระบวนการเปลี่ยนผ่าน แต่เป็นกระบวนการเปลี่ยนผ่านทั้งการเมือง สังคม และเศรษฐกิจไปพร้อมๆ กัน...

  more
   article
 • วันนี้…มีค่ามากกว่าวันพรุ่งนี้

  การทำงานหรือการดำเนินชีวิตในวันนี้ให้ดีที่สุดจะมีค่ามากกว่าวันพรุ่งนี้ และถ้าหากว่าเราทำงานวันนี้ให้ดีที่สุดในทุกๆวัน ก็จะทำให้วันพรุ่งนี้ วันมะรืนนี้ วันมะเรื่องนี้ และอนาคตของเราจะดีตามไปด้วย...

  more
   tips
 • วันพรุ่งนี้...สำหรับบางคนไม่มีอยู่จริง

  คงไม่มีใครอยากให้เหตุการณ์เหล่านี้เกิดขึ้น ในห้วงขณะที่เราคิดว่า พรุ่งนี้คือวันปีใหม่ พ.ศ.ใหม่ เราค่อยจะเริ่มต้นทำอะไรใหม่ๆ แท้ที่จริงแล้วเราไม่มีทางรู้ได้เลยว่า คุณจะได้รับบัตรเชิญให้ก้าวไปสู่วันพรุ่งนี้หรือเปล่า ไม่มีใครรู้ว่าวันไหนคือวันสุดท้าย...

  more
   share
 • ความทรงจำทวนกระแส: การฉายซ้ำความรุนแรงทางการเมืองในภาพยนตร์ยุคดิจิทัลของไทย

  ในฐานะพื้นที่สาธารณะทางเลือก ภาพยนตร์อิสระให้ความสนใจอย่างใกล้ชิดต่อความทรงจำ/ประวัติศาสตร์และสุนทรียศาสตร์ด้านภาพยนตร์ที่เดินเรื่องแช่มช้า ภาพยนตร์ที่จะกล่าวถึงต่อไปนี้มีลักษณะดังกล่าวนี้ครบถ้วน ...

  more
   film

 

Location

29/15 ซอยรามคำแหง 21 ถนนรามคำแหง แขวงพลับพลา เขตวังทองหลาง กรุงเทพฯ 10310

Contact

โทรศัพท์ 02-314 7385 ถึง 6
โทรสาร 02-319 1856
email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Opening Hours

จันทร์ - ศุกร์ | 9 น. - 17 น.
เสาร์ - อาทิตย์ | ปิดทำการ

Follow Us

social logo facebook social logo line social logo twitter social logo gplus social logo youtube