การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

จับประเด็นขึ้นกระดาน

ในสังคมแห่งการเรียนรู้เช่นปัจจุบันเป็นที่เข้าใจกันดีว่า กระบวนการมีส่วนร่วมนับเป็นหัวใจสําคัญของการพัฒนาในทุกระดับ และกระบวนการมีส่วนร่วมจะเกิดประสิทธิภาพได้หรือไม่นั้น จำเป็นต้องอาศัยปัจจัยหรือองค์ประกอบหลากหลายประการด้วยกัน

“การจับประเด็นขึ้นกระดาน” คืออีกหนึ่งปัจจัยที่จะเอื้อให้ผู้มีส่วนร่วมในกระบวนการทุกคนไม่ว่าจะเป็น ผู้เรียนหรือผู้เข้าร่วม ผู้บันทึกสรุป ผู้สังเกตการณ์ หรือแม้กระทั่งผู้ดำเนินรายการหรือวิทยากร ไม่พลาดทุกประเด็นสำคัญตลอดกระบวนการ ซึ่งจะเอื้อให้กระบวนการในครั้งนั้นได้บรรลุวัตถุประสงค์หรือการนำพาผู้มีส่วนร่วมทุกคนไปสู่จุดหมายปลายทางร่วมกันได้ นั่นเอง

วันที่อบรม

7-8 สิงหาคม 2564

เนื้อหา

  1. ประโยชน์ของการจับประเด็นขึ้นกระดาน
  2. ลักษณะวิธีการในการขึ้นกระดาน(ข้อดี-ข้อเสียของแต่ละวิธี)
  3. ปัญหาอุปสรรค ปัจจัยช่วยในการจับประเด็นขึ้นกระดาน
  4. ลำดับขั้นทักษะของการขึ้นกระดาน
  5. ทดลองฝึก สะท้อนบทเรียน

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เช้า – ทำความรู้จักพูดคุย – ทำความเข้าใจเกี่ยวกับการขึ้นกระดาน
บ่าย กิจกรรมคลังคำ การจัดหมวดหมู่
วันสุดท้าย
เช้า ฝึกและสะท้อนบทเรียน
บ่าย – ฝึกและสะท้อนบทเรียน – ถาม ตอบ แลกเปลี่ยน ไขข้อข้องใจ – ปิดการอบรม
หมายเหตุ
  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

ห้องประชุมเฟื้อ ชั้น 3 อาคารเรือนร้อยฉนำ
เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,600 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2021 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes