ศุภฤทธิ์ ทวีเกียรติ

ครูฤทธิ์ เป็นพ่อเลี้ยงเดี่ยว ลูกมีความต้องการพิเศษ มีความพิการ และนักบำบัดในถาดทราย ผู้มีประสบการณ์ในวัยเด็กที่หล่อหลอมเส้นทางการใช้ชีวิต เคยทำแบบสอบถามประสบการณ์ในวัยเด็กที่ไม่พึงประสงค์ (ACEs) ได้คะแนน 5 ซึ่งจัดว่าสูง ใช้ชีวิตวัยรุ่นและวัยทำงานมาด้วยความรู้สึกว่างเปล่า ตามหาความหมายของชีวิต พร้อมๆ กับ การตั้งคำถามว่า เกิดมาทำไม และจะตายไปด้วยการทำอะไรไว้ให้กับโลกใบนี้ จนมาได้รับรู้ความต้องการพิเศษของลูก ลูกเปลี่ยนชีวิต ทำให้ได้คำตอบในที่สุด ว่า ต้องการทำอะไรเพื่อคุณภาพชีวิตของ คนพิการ คนที่มีความต้องการพิเศษ ครอบครัว ผู้ดูแล คนทั่วไปที่มีความทุกข์ เรื่องราวของครูฤทธิ์ได้เป็นแรงบันดาลใจให้หลายคนมากมาย ผ่านสื่อต่างๆ เช่น The Potential, M.O.M., Thai PBS, มนุษย์กรุงเทพ, Thisable.me

ครูฤทธิ์ ผ่านการอบรมที่เกี่ยวข้องมาหลากหลายและมากมาย แต่มีเพียงศาสตร์เดียว ที่รู้สึกหลงใหลมากเพียงพอจะนำไปใช้กับคนอื่น หลงใหลชนิดที่กล้าบอกกับตนเองว่า ตนเองเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ และต่อให้มีเงินร้อยล้าน ก็ยังจะทำสิ่งนี้ต่อไป ศาสตร์เดียวที่ว่า นั่นคือ การบำบัดในถาดทราย Sand Tray Therapy เป็นศาสตร์การบำบัดที่ใช้ถาดทรายและวัตถุสัญลักษณ์ (ของเล่น) เพื่อทำงานกับจิตใจผู้คน ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ ทำงานกับสมองส่วนภาพสัญลักษณ์และจิตใต้สำนึก

การศึกษา
– Professional Certificate in Creative Arts Therapy
– Advanced Course in Assessment and Projective Diagnostic Techniques in Art Therapy
– Certificated Facilitator of “Rainbow of Desires” Drama Technique in Theatre of The Oppressed
– Attachment-informed Art Therapy Level I
– Basic Satir in Sand Tray
– Using Sandtray Play Therapy with Preschoolers
– Sandtray Suite 5 Modules

ปัจจุบัน
– ให้บริการการเล่นและการบำบัดในถาดทราย (อยู่ที่บ้านย่านรามอินทรา 34 กทม. ติดต่อเพจเฟสบุ๊ก Sand Tray Play ก็ดี Therapy ก็ได้)
– รับจัดกิจกรรมการเล่นในถาดทรายประกอบการประชุมสัมมนาองค์กร

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok