กานดาวศรี ตุลาธรรมกิจ

จบการศึกษาจากคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วทบ.พยาบาลและผดุงครรภ์ (ปริญญาตรี) ปัจจุบันทำงานหน่วยรังสีรักษา คณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาลสงขลานครินทร์ ในตำแหน่งพยาบาลชำนาญการรังสีรักษา รพ.มอ. และคณะกรรมการเพื่อพัฒนา Palliative Care

มีประสบการณ์ด้านการทำงาน ในการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายมากกว่า 30 ปี และการดูแลผู้ป่วยมะเร็ง

รางวัลที่ได้รับ

 • พศ. 2560 ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านสร้างประโยชน์แก่สังคมและสถาบัน
 • พศ. 2558 บุคลากรมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ผู้อุทิศตนบำเพ็ญประโยชน์เพื่อผู้อื่น
 • พศ. 2554 ศิษย์เก่าดีเด่นของมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ด้านส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
 • พ.ศ. 2554 ผู้ให้บริการด้วยหัวใจของความเป็นมนุษย์ (Humanized Healthcare Award) สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล (องค์มหาชน)
 • พ.ศ. 2554 รางวัล 12 Face of Inner Beauty Awards (ห้างเซนทรัล)
 • พ.ศ. 2553 พยาบาลดีเด่นสาขาผู้บำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคม (สภาการพยาบาล)
 • พ.ศ. 2552 เจ้าหน้าที่ผู้ให้บริการมิตรภาพบำบัดดีเด่น มูลนิธิมิตรภาพบำบัด (นายแพทย์สวงน นิตยารัมภ์พงศ์)
 • พ.ศ. 2547 ข้าราชการพลเรือนดีเด่น (มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • พ.ศ. 2547 บุคลากรดีเด่น (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • พ.ศ. 2546 บุคลากรดีเด่น (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)
 • พ.ศ. 2546 คนดีศรีโรตารี่ (โรตารี่หาดใหญ่นครินทร์ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)
 • พ.ศ. 2543 บุคลากรดีเด่น (คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์)

คติประจำใจ : ตามรอยพระราชบิดา กรมหลวงสงขลานครินทร์ ขอให้ถือประโยชน์ส่วนตัวเป็นที่สองประโยชน์ของเพื่อนมนุษย์เป็นกิจที่หนึ่ง ลาภทรัพย์และเกียรติจะตกแก่ท่านเอง ถ้าท่านทรงธรรมะแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธิ์

สาเหตุที่ทำให้มาสนใจและดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย : จากประสบการณ์เคยเฉียดตายเมื่อ 20 ปีกว่าที่ผ่านมา และเมื่อได้มาดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายแล้ว ทำให้รู้สึกว่าชีวิตมีคุณค่ามากขึ้นและมีความสุขที่จะทำ ยิ่งให้ก็ยิ่งได้รับความสุขมากขึ้น ก็ต้องขอบคุณผู้ป่วยและญาติทุกท่านที่ให้โอกาสได้ทำความดีและเป็นครูชีวิตที่สอนอะไรไว้มากมายซึ่งไม่มีในตำราเรียน ทุกเรื่องราวสอนสัจธรรมของชีวิต ในขณะเดียวกันสอนให้ฉันได้ปฏิบัติธรรมที่เป็นรูปธรรม

เป็นวิทยากรในหัวข้อดังนี้

Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
YouTube
FbMessenger
Tiktok