การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

คลี่คลายความขัดแย้ง แปลงเปลี่ยนพลังกลุ่ม
(ขั้นพื้นฐาน)

Group Conflict Transformation (basic level)

(online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เราไม่สามารถลบล้างความขัดแย้งออกไปจากสังคมมนุษย์ได้ แต่เราสามารถหยุดยั้งความขัดแย้งไม่ให้กลายเป็นความรุนแรงได้ โดยการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่พลังสร้างสรรค์แห่งชีวิต ความขัดแย้งระดับกลุ่มและความโกลาหลนั้น มีคุณประโยชน์ในตัวมันเอง หากได้ผ่านการทำกระบวนการกลุ่ม บนฐานของการตระหนักรู้ร่วมกัน (collective awareness) เราจะสามารถ “นั่งกลางไฟ” และแปลงเปลี่ยนไฟแห่งความขัดแย้งนั้น จากการเป็นเพลิงเผาไหม้ หรือเป็นพลังกลุ่มแบบทำลายล้าง ให้กลายเป็นไฟแห่งชีวิตและการสร้างสรรค์ความเป็นชุมชน ตลอดจนพัฒนาให้องค์กรของเราวิวัฒน์ มีชีวิตชีวา ได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดการปี2566

วันที่ 31 มีนาคม – 2 เมษายน 2566

เนื้อหาการอบรม

 1. ทัศนะและท่าทีแบบเดิม vs ใหม่ ต่อ “ความขัดแย้ง”
 2. กระบวนการกลุ่ม (group process) ในการแปลงเปลี่ยนคลี่คลายความขัดแย้งในระดับกลุ่ม บนฐานจิตวิทยางานกระบวนการ (Process Work Psychology) และประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy)
 3. การทำงานภายใน (inner work) เพื่อเสริมการแปลงเปลี่ยนพลังกลุ่ม

กระบวนการอบรม

 1. ใช้ทั้งการบรรยายปูแนวคิด และฝึกปฏิบัติ อย่างผสมผสาน เน้นการเรียนรู้ 2 โหมด กล่าวคือ ผ่านประสบการณ์ตรงและภายใน (experiential learning) + การเรียนรู้แนวคิดทฤษฎี/หลักการ (cognitive learning)
 2. เน้นใช้ประสบการณ์ทั้งภายนอกและภายในของผู้เข้าร่วมเป็นวัตถุดิบในการเรียนรู้ โดยผสมผสานปัญญา 3 ฐาน : ฐานคิด + ฐานใจ + ฐานกาย
 3. ผสมผสานทั้งการทำงานในระดับภายในร่างกายและจิตใจของตนเอง และในระดับกลุ่ม
 4. ใช้กระบวนการคลี่คลายความขัดแย้งแบบที่ไม่จำกัดอยู่กับความมีเหตุผล หรือความสุขุม เฉียบคมเท่านั้น แต่เปิดรับอารมณ์ความรู้สึก และความร้อนแรง ในฐานะประตูทางออกสู่สภาวะความสัมพันธ์อย่างใหม่ที่เชื่อมใจกันได้มากขึ้น

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

วันแรก
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-12.00 น.แนะนำวัตถุประสงค์ของการอบรม / แนะนำตัว (เชิงลึก)
 ความจริง 3 ระดับ
 กิจกรรม : ช่องสัญญาณ (channels) การรับรู้ “ความจริง” ที่แตกต่าง
12.00-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-18.00 น.กิจกรรม : รู้จัก “ขอบ” (edge) กั้นในใจเราและในกลุ่ม
 ทัศนะและท่าทีใหม่ต่อความขัดแย้ง : สนาม & หยิน-หยาง แห่งความขัดแย้ง
วันที่สอง
9.00-12.00 น.ชั้นสถานะและสิทธิพิเศษ (rank & privilege)
 อัตลักษณ์ บทบาท เสียงผี
12.00-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-18.00 น.4 ช่วง (phase) ของความขัดแย้ง
 กระบวนการกลุ่ม (group process) : แนะนำสิ่งที่จะเกิดขึ้น จุดร้อนแรง จุดคลี่คลาย ฯลฯ
 เลือกประเด็น (sorting) เพื่อทดลองคลี่คลายความขัดแย้ง “ของจริง”
วันสุดท้าย
9.00-12.00 น.การทำงานภายใน (Inner Work) ก่อนเข้ากระบวนการกลุ่ม : แบบฝึกหัด
 ทดลองจริง : กระบวนการกลุ่มใหญ่ (ทั้งห้อง) เพื่อแปลงเปลี่ยนคลี่คลายความขัดแย้งในระดับกลุ่ม
 การถอดบทบาท และกลับสู่สภาวะสำนึก
12.00-13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-16.30 น.การดูแลภายใน สืบเนื่อง
 ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ : จากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 5,000 บาท

ขอรับทุน (8 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,600 บาท จำนวน 6 ท่าน

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok