การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

พลังแห่งการรักตัวเอง

Power of self love
(Sense of love , Love yourself)
(online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

สัมผัสกับพลังแห่งการรักตัวเอง เพื่อโอบอุ้มและดูแลสัมผัสแห่งการรักนั้น ผ่านการเรียนรู้ค้นพบคุณค่า และความหมายของชีวิตด้วยประสบการณ์ต่างๆ ในผัสสะ (Senses) หลากหลายไปสู่การเติบโตและมั่นคงด้วยความรู้สึกรักที่แท้จริง

กำหนดการปี2564

วันที่ 20-21 พฤศจิกายน 2564 (เวลา 13:00-16:30 น.)

เนื้อหา

การโค้ชขั้นพื้นฐาน : รากฐานสำคัญของการโค้ช (ภาค 1 & 2)

 1. การโค้ชคือกระบวนการสนทนาแบบหนึ่งต่อหนึ่ง เพื่อช่วยให้ผู้รับการโค้ชสามารถสำรวจ สืบค้น และสร้างความตระหนักรู้ภายในตน การตระหนักรู้อย่างลึกซึ้ง จะนำไปสู่ความเข้าใจ การเปลี่ยนแปลงจากภายใน และสามารถตอบรับกับโจทย์ชีวิตอย่างอิสระมีพลัง
 2. การโค้ชนำเสนอตัวเองในกรอบคิดที่ศรัทธาในความเป็นมนุษย์ และความสัมพันธ์เยี่ยงกัลยาณมิตรระหว่างโค้ชและผู้รับการโค้ช โดยมีพื้นฐานสำคัญอยู่ที่การฟัง การสืบค้นด้วยคำถาม และการสร้างความตระหนักรู้ เพื่อนำไปสู่การเปลี่ยนแปลงที่ยั่งยืน

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

วันแรก
13.00-13.20 น.
 • เปิดการอบรม
 • เล่าที่มาที่ไปที่จัดอบรมในครั้งนี้
 • เริ่มต้นด้วยการเช็คอินความรู้สึก
 • แนะนำตัว อะไรที่นำพามาที่นี่
 • ข้อตกลงร่วมในการเรียนรู้
13.20-14.00 น.
 • กิจกรรมเรื่องเล่า “ชาที่ล้นถ้วย”
 • คำถาม “เราจะทำให้ถ้วยแห่งการเกลียดตัวเองให้ว่างได้อย่างไร”
 • กิจกรรม: บันทึกความคิด
  • จดบันทึกควาคิด
  • สาธิตการทำกระบวน
  • จับคู่ทำงานร่วมกับเพื่อน
14.00-14.50 น.
 • เรื่องคุณค่า (Value)
 • คำถาม : เราทำอะไรแล้วรู้สึกมีพลังหรือมีชีวิตชีวาในชีวิต (ทำแล้วข้างในเราเบิกบาน)
 • กิจกรรม: เล่าเรื่องตอนที่เราภูมิใจและมีความสุข
 • บอกถึงคุณค่าอะไรในเรื่องเล่านั้น
 • เล่าเรื่อง และสะท้อนคุณค่าในเรื่องเล่านั้น
15.00-16.00 น.
 • กิจกรรม: การภาวนาที่เชื่อมโยงพลังกับผืนโลก
 • บทจินตภาพ
 • วาดภาพ
 • แบ่งปันเรื่องเล่าให้เพื่อนฟัง
16.00-16.30 น.
 • ถอดบทเรียนการเรียนรู้
 • Check out และปิดวง
วันที่สอง
13.00-13.30 น.
 • Check in
 • เปิดวงคุยเรื่องภาพรวม Senses ต่างๆ
 • พูดถึงสัมผัสขั้นล่างสุด
13.30-14.10 น.
 • กิจกรรมที่ 1 : ฉันคือธรรมชาติ ธรรมชาติคือฉัน
 • กิจกรรมที่ 2 : เพลงจรุงใจ
14.10-15.00 น.
 • พูดถึงสัมผัสขั้นกลาง
 • กิจกรรมที่ 3 : เมื่อฉันรู้จักเธออย่างลึกซึ้ง
15.00-16.00 น.
 • พูดถึงสัมผัสขั้นสูง และภาพรวมที่แต่ละ sense เชื่อมโยงกัน
 • กิจกรรมที่ 4 : วงล้อชีวิต
 • กิจกรรมที่ 5 : ไข่ดาว
16.00-16.30 น.
 • ถามตอบ
 • Check out
 • ร้องเพลงและปิดวง

——————————-

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

อุปกรณ์ในการทำกิจกรรม

 1. สีประเภทไหนก็ได้ที่ชอบเช่น สีไม้ สีน้ำ สีออยพาสเทล สีเทียน
 2. กระดาษ A3 ถ้าไม่มีกระดาษ A4 ได้

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก
 • เตรียมน้ำดื่มและอาหารว่างสำหรับทานเล่น

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 1,100 บาท

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 700 บาท จำนวน 2 ท่าน

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes