การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ซาเทียร์ฯ
ขั้นพื้นฐาน (online)

แปรเปลี่ยนและเติบโตสู่ความมั่นคงภายในโดยใช้กระบวนการซาเทียร์โมเดล

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และจิตใจของเราอย่างไม่รู้ตัว

คนแต่ละคนก็จะพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขที่สุด

แต่อย่างไรก็ดีหลายครั้งที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราเป็นไปอย่างอัตโนมัติ หรือคนส่วนใหญ่ก็มักใช้วิธีการเดิม ๆ ที่เราคุ้นชิน และอาจนำมาซึ่งความรู้สึกเจ็บปวดในภายหลัง

เราต่างใช้ชีวิตไปตามปฏิกิริยาทางความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังที่เกิดขึ้นในใจเรา เพื่อตอบสนองอาหารใจบางอย่าง เช่น ความรัก การยอมรับ ความมีอิสระ และความปลอดภัย ความรู้สึกมีคุณค่า ฯลฯ ซึ่งเมื่อโลกภายนอกไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด เราคาดหวัง ก็มักจะมาซึ่งความทุกข์ภายในจิตใจของเรา

SATIR MODEL มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของความมนุษย์ และเป็นกระบวนการทำงานภายในจิตใจมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงโลกภายในของคน เข้าถึงความเป็นคนและตัวเราได้มากขึ้น โดยเปรียบเทียบความเป็นคนกับภูเขาน้ำแข็ง ที่ประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความคาดหวัง ความต้องการที่แท้จริง และพลังชีวิต เมื่อเราเกิดการตระหนักรู้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยอมรับ และความสามารถในการรับผิดชอบความคิด ความรู้สึกของตนเอง และสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ตนเองในการตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ เพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างเป็นมิตรต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อบริบท

กำหนดการปี2566

วันที่ 19-21 สิงหาคม 2566

เนื้อหา

 • แนวคิดของ Satir การเห็นการเชื่อมโยงของความคิดความเชื่อที่มาจากพื้นฐานของมนุษย์ แนวทางและประโยชน์ของการนำ Satir เพื่อไปประยุคใช้ในการพัฒนาตนเอง
 • เห็นกระบวนการภายในใจที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อหรือทัศนคติ ความคาดหวัง ตลอดจนความต้องการลึกๆ (ดังภาพภูเขาน้ำแข็งที่สะท้อนว่ายังมีความจริงขนาดมหึมาซ่อนอยู่ในเบื้องลึกใต้ผิวน้ำซึ่งเรามองไม่เห็น)
 • แนวทางหรือวิธีการสร้างพลังใจให้ตัวเองจากศักยภาพภายในของเรา

ตารางกิจกรรม

วันแรก
08.45-09.00 น. เข้าห้อง Zoom / Check-in
09.00-10.00 น. กิจกรรม Making Contract สร้างความเชื่อมโยง
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-12.00 น. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ Satir เกี่ยวกับคน
12.00-13.15 น. พักกลางวัน
13.15-14.45 น. เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ Satir เกี่ยวกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
14.45-15.00 น. พักเบรก
15.00-16.00 น. การนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่สอง
08.45-09.00 น. เข้าห้อง Zoom
09.00-10.00 น. Check in / Meditation
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-12.00 น. เรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งของ Satir
12.00-13.15 น. พักกลางวัน
13.15-15.00 น. การเอาภูเขาน้ำแข็งไปใช้ในการทำความเข้าใจโลกภายใน
15.00-15.15 น. พักเบรก
15.15-16.00 น. เป้าหมายของการพัฒนาตนเองตามแนวซาเทียร์
วันสุดท้าย
08.45-09.00 น. เข้าห้อง Zoom
09.00-10.00 น. Check in / Meditation
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-11.15 น. Self-mandala
11.15-12.00 น. Q&A / Closing
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับผู้อบรม
 • เนื้อหากิจกรรมเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจและการพัฒนาตนเองเท่านั้น ไม่ได้เพื่อการรักษาโรคหรือนำไปสอนต่อ

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok