การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ซาเทียร์ฯ
ขั้นพื้นฐาน (online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ในแต่ละวันมีเหตุการณ์ต่าง ๆ เกิดขึ้นมากมายที่ส่งผลกระทบต่อความคิด ความรู้สึก และจิตใจของเราอย่างไม่รู้ตัว

คนแต่ละคนก็จะพยายามจัดการปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในชีวิตเพื่อให้เราสามารถใช้ชีวิตได้อย่างเป็นปกติสุขที่สุด

แต่อย่างไรก็ดีหลายครั้งที่เรามีปฏิกิริยาตอบสนองต่อเหตุการณ์ต่าง ๆ รอบ ๆ ตัวเราเป็นไปอย่างอัตโนมัติ หรือคนส่วนใหญ่ก็มักใช้วิธีการเดิม ๆ ที่เราคุ้นชิน และอาจนำมาซึ่งความรู้สึกเจ็บปวดในภายหลัง

เราต่างใช้ชีวิตไปตามปฏิกิริยาทางความรู้สึก ความคิด ความคาดหวังที่เกิดขึ้นในใจเรา เพื่อตอบสนองอาหารใจบางอย่าง เช่น ความรัก การยอมรับ ความมีอิสระ และความปลอดภัย ความรู้สึกมีคุณค่า ฯลฯ ซึ่งเมื่อโลกภายนอกไม่เป็นไปอย่างที่เราคิด เราคาดหวัง ก็มักจะมาซึ่งความทุกข์ภายในจิตใจของเรา

SATIR MODEL มีแนวคิดเกี่ยวกับธรรมชาติของความมนุษย์ และเป็นกระบวนการทำงานภายในจิตใจมนุษย์ที่ช่วยให้เกิดการตระหนักรู้ถึงโลกภายในของคน เข้าถึงความเป็นคนและตัวเราได้มากขึ้น โดยเปรียบเทียบความเป็นคนกับภูเขาน้ำแข็ง ที่ประกอบด้วย ความคิด ความเชื่อ ความรู้สึก ความคาดหวัง ความต้องการที่แท้จริง และพลังชีวิต เมื่อเราเกิดการตระหนักรู้ จะเป็นจุดเริ่มต้นที่นำไปสู่การยอมรับ และความสามารถในการรับผิดชอบความคิด ความรู้สึกของตนเอง และสามารถสร้างทางเลือกให้แก่ตนเองในการตอบสนองต่อเรื่องราวต่าง ๆ ที่เข้ามากระทบจิตใจ เพื่อที่เราจะสามารถใช้ชีวิตได้อย่างมีความสุขอย่างเป็นมิตรต่อตนเอง ต่อผู้อื่น และต่อบริบท

กำหนดการปี2564

วันที่ 26-28 พฤศจิกายน 2564

เนื้อหา

 • แนวคิดของ Satir การเห็นการเชื่อมโยงของความคิดความเชื่อที่มาจากพื้นฐานของมนุษย์ แนวทางและประโยชน์ของการนำ Satir เพื่อไปประยุคใช้ในการพัฒนาตนเอง
 • เห็นกระบวนการภายในใจที่สัมพันธ์กับความคิดความเชื่อหรือทัศนคติ ความคาดหวัง ตลอดจนความต้องการลึกๆ (ดังภาพภูเขาน้ำแข็งที่สะท้อนว่ายังมีความจริงขนาดมหึมาซ่อนอยู่ในเบื้องลึกใต้ผิวน้ำซึ่งเรามองไม่เห็น)
 • แนวทางหรือวิธีการสร้างพลังใจให้ตัวเองจากศักยภาพภายในของเรา

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม
08.45-09.00 น.เข้าห้อง Zoom / Check-in
09.00-10.00 น.กิจกรรม Making Contract สร้างความเชื่อมโยง
10.00-10.15 น.พักเบรค
10.15-12.00 น.เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ Satir เกี่ยวกับคน
12.00-13.15 น.พักกลางวัน
13.15-14.45 น.เรียนรู้เกี่ยวกับแนวคิดของ Satir เกี่ยวกับการปรับตัวและการเปลี่ยนแปลง
14.45-15.00 น.พักเบรก
15.00-16.00 น.การนำแนวคิดไปใช้ในชีวิตประจำวัน
วันที่สองของการอบรม
08.45-09.00 น. เข้าห้อง Zoom
09.00-10.00 น. Check in / Meditation
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-12.00 น. เรียนรู้เกี่ยวกับภูเขาน้ำแข็งของ Satir
12.00-13.15 น. พักกลางวัน
13.15-15.00 น. การเอาภูเขาน้ำแข็งไปใช้ในการทำความเข้าใจโลกภายใน
15.00-15.15 น. พักเบรก
15.15-16.00 น. เป้าหมายของการพัฒนาตนเองตามแนวซาเทียร์
วันสุดท้ายของการอบรม
08.45-09.00 น. เข้าห้อง Zoom
09.00-10.00 น. Check in / Meditation
10.00-10.15 น. พักเบรค
10.15-11.15 น. Self-mandala
11.15-12.00 น. Q&A / Closing
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมกับผู้อบรม
 • เนื้อหากิจกรรมเป็นไปเพื่อการเรียนรู้ทำความเข้าใจและการพัฒนาตนเองเท่านั้น ไม่ได้เพื่อการรักษาโรคหรือนำไปสอนต่อ

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
วันที่ 2-4 เมษายน 2564
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ
วันที่ 10-12 กันยายน 2564
ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (เข้ามายัง ถ.สุขุมวิท 55 และเข้า ซ.ทองหล่อ 25 อีกที)
สถานที่นี้มีที่จอดรถจำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ท่านละ 2,000 บาท รับจำนวน 30 ท่าน 

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes