การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ปลุกมนุษย์พ่อแม่

Awakening Parents

[ อยู่ระหว่างการประสานงาน ]

ก่อนที่เรามาเป็นพ่อแม่ พฤติกรรมการดำเนินชีวิตก็เป็นไปตามลักษณะนิสัยส่วนตัว และเมื่อเรามีครอบครัว มีสมาชิกเพิ่มขึ้นคือ “ลูก” พฤติกรรมการใช้ชีวิตจะเปลี่ยนแปลงไปตามการให้คุณค่าและความหมายที่ต่างออกไป รวมทั้งความคาดหวังที่มีต่อตัวเอง คนใกล้ชิด โดยเฉพาะลูก จึงทำให้เกิดมนุษย์พ่อแม่ขึ้น เช่น พ่อแม่นักจัดการ , พ่อแม่นักเตรียมพร้อมล่วงหน้า , พ่อแม่นักปกป้องคุ้มครองภยันตราย , พ่อแม่ตามใจฉัน เพราะกลัวลูกไม่รัก, พ่อแม่ธรรมชาติ ที่เลี้ยงลูกให้เติบโตตามธรรมชาติ หรืออาจจะผสมผสานพ่อแม่ในแบบต่างๆ เข้าด้วยกัน

ไม่ว่าจะเป็นมนุษย์พ่อแม่แบบไหนก็ตาม สิ่งที่พ่อแม่ปฏิบัติกับลูกล้วนมาจากความหวังดีที่มีต่อลูกทั้งสิ้น แต่ปัญหาที่เกิดขึ้น บางครั้งพ่อแม่อาจทำไปด้วยอารมณ์ ความรู้สึก และตอบสนองเพียงความต้องการ ของตนเองเท่านั้น โดยลืมนึกถึงผลกระทบที่จะเกิดขึ้นกับลูก ทั้งในปัจจุบันและอนาคต

การอบรมนี้จะเชิญชวนให้พ่อแม่ หรือผู้ที่ทำหน้าที่เสมือนพ่อแม่รู้สึกตัวว่ากำลังเป็นพ่อแม่แบบไหน มีข้อจำกัดหรืออุปสรรคอะไรบ้าง และการจะเป็นพ่อแม่ที่เลี้ยงลูกด้วยจิตตื่นรู้ได้อย่างไร ให้สมกับที่ว่า ”ลูกคือ ของขวัญแห่งชีวิต”

วันที่อบรม

25-26 มิถุนายน 2565

เนื้อหา

เน้นให้ผู้เข้าร่วมได้ตระหนักรู้และเข้าใจพัฒนาการของเด็กแต่ละช่วงวัยตามธรรมชาติ เห็นข้อจำกัดและอุปสรรคต่างๆ รวมทั้งแนวทางแก้ไขเพื่อนำไปใช้กับการเลี้ยงลูกในแบบที่ครอบครัวมีความสุขและสอดประสานกับวิถีชีวิตของพ่อแม่ด้วย

  • การใช้สัญลักษณ์แทนตัวพ่อแม่ ตามพฤติกรรมการเลี้ยงลูก เพื่อให้เห็นถึงสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับลูกในอนาคต
  • ปัจจัยที่ทำให้พ่อแม่ร่วมมือกันเป็นทีม เพื่อการเลี้ยงลูกอย่างสร้างสรรค์ ผ่านประสบการณ์จากการทำกิจกรรม และสถานการณ์จำลอง
  • หลักมนุษยปรัชญาที่นำมาใช้เป็นแนวทางการเลี้ยงลูก
  • การเข้าใจบุคลิกภาพของตนเองและผู้อื่น เพื่อให้เห็นข้อจำกัดและอุปสรรคในการเลี้ยงลูก

ตารางกิจกรรม

วันแรก
08.30 น. ลงทะเบียน
09.00-12.15 น. แนะนำตัว
“พ่อแม่แบบต่างๆ” ทบทวนรูปแบบพฤติกรรมการเลี้ยงลูก
“สายธารชีวิตวัยเยาว์” เรียนรู้การฟังและระลึกเรื่องราวในอดีต
“กงล้อสี่ทิศ” เพื่อเข้าใจตัวเองและผู้อื่นในเรื่องพฤติกรรมการเลี้ยงดู
12.15-13.15 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.15-17.00 น. “อย่า” เรียนรู้คำพูดที่พึงระวังในการสื่อสารกับลูก
“ความต้องการ-วิธีการ” เรียนรู้ความขัดแย้งที่มาจากพ่อแม่ยึดติดวิธีการ
“วัยรุ่นวัยว้าวุ่น” เตรียมพร้อมสำหรับการดูแลลูกช่วงวัยรุ่น
“ขอบคุณ ขอโทษ” เสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับคู่ชีวิตหรือคนในครอบครัว
“Mandala of Parents” เพื่อให้พ่อแม่รู้จักมานดาล่า และใช้ดูแลจิตใจตัวเองในการเลี้ยงลูกด้วยความตระหนักรู้
วันสุดท้าย
09.00-12.00 น. “พับกระดาษ” เพื่อให้เห็นความแตกต่างเรื่องการรับรู้ของแต่ละคน
“12 Senses” เรียนรู้และเข้าใจการเลี้ยงลูกที่เหมาะสมกับวัยตามแนวมนุษยปรัชญาของ ดร.รูดอล์ฟ สไตเนอร์
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ” 12 Senses ” (ต่อ)
“ฉากชีวิต” ทบทวนว่าลูกมีความหมายต่อพ่อแม่อย่างไร
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ
วันที่ 10-12 กันยายน 2564
ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (เข้ามายัง ถ.สุขุมวิท 55 และเข้า ซ.ทองหล่อ 25 อีกที)
สถานที่นี้มีที่จอดรถจำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 20 ท่าน 

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม


Tel. 081-633 6851 ติดต่อคุณปรัญญา
email: ppunhom@gmail.com
facebook: semsikkha
line: yuriko.pp

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes