การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การสื่อสารอย่างสันติ
ขั้นพื้นฐาน

คุณเคยเจอปัญหาเช่นนี้ไหม

ยิ่งคุยกับแฟนยิ่งทะเลาะกัน, มีเจ้านายแบบสุด ๆ ไม่เคยจะเข้าใจลูกน้อง, หรือมีลูกน้องแบบสุด ๆ พูดอะไรก็ไม่ทำตาม, เวลาพูดกับแม่สามีไม่เคยลงเอยด้วยดีสักที, หรือเบื่อจริง ๆ ที่ต้องไปเจรจากับเจ้าหน้าที่รัฐที่ไม่รู้สึกรู้สาอะไรกับทุกข์ชาวบ้าน ฯลฯ

การสื่อสารอย่างสันติอาจจะเป็นเครื่องมือหนึ่งที่คุณสามารถนำไปใช้คลี่คลายปัญหาการสื่อสารเหล่านี้ได้

การสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

วิธีการนี้มีพื้นฐานบนหลักการ Nonviolent Communication ของ ดร. มาแชล โรเซนเบอร์ก (www.cnvc.org) ผู้พัฒนาวิธีการสื่อสารนี้จนได้รับการนำไปใช้คลี่คลายความขัดแย้งมาแล้วในหลากหลายประเทศ ทั้งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล องค์กร สถาบันการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ บริษัทธุรกิจ การทำงานเพื่อสังคม หน่วยงานของรัฐ ในความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ

กำหนดการปี2564

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

เนื้อหา

 1. ทำความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ และรูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น รวมถึงองค์ประกอบหลักสี่ประการ อันได้แก่ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
 2. เรียนรู้เทคนิคในการสื่อสารและฝึกหัดการรับและแสดงความเข้าใจผู้อื่น รับฟังสารที่สื่อออกมาอย่างไม่สันติ ด้วยความเข้าใจ ด้วยการสาธิต
 3. การประยุกต์การสื่อสารอย่างสันติไปใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆในชีวิตประจำวันได้อย่างไรบ้าง
 4. ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
 5. ฝึกฝนการภาวนาควบคู่ไปกับการเรียนรู้ทักษะการสื่อสาร

กระบวนการ

 1. ใช้กระบวนการแบบการมีประสบการณ์ร่วม (experiential style) โดยดึงตัวอย่างจากประสบการณ์ของผู้เข้าร่วม รับฟังทั้งผู้อื่นและตนเองด้วยความกรุณา
 2. กิจกรรมท้าทาย ให้กำลังใจอย่างลึกซึ้ง และสนุก
 3. เปิดโอกาสให้ทุกคนแสดงความคิดเห็น ความรู้สึกอย่างจริงใจ อย่างสันติ โดยหลีกเลี่ยงการทำให้อีกฝ่ายปิดรับและตั้งแง่

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-12.00 น. กิจกรรมแนะนำตัว /วัตถุประสงค์ของการอบรม /
กิจกรรมสร้างความไว้วางใจระหว่างกันและการรับฟังอย่างลึกซึ้ง
ต้นไม้แห่งการสื่อสาร
ฝึกการสังเกต
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-18.00 น. ฝึกทักษะรับรู้ความรู้สึกและค้นหาความต้องการ
ไพ่ความต้องการ
วันสุดท้าย
8.45-9.00 น. สมาธิภาวนา / ฝึกการอยู่กับตัวเอง
9.00-12.00 น. ภาษายีราฟ ภาษาหมาป่า
ฝึกทักษะการขอร้อง
12.00-13.30 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30-18.00 น. ฝึกทักษะการสื่อสารอย่างสันติด้วยองค์ประกอบทั้ง 4
สรุปประเมินผล
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

วันที่ 4-5 ธันวาคม 2564

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

วันที่ 25-26 กันยายน 2564
เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 3,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,600 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes