การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

การสื่อสารอย่างสันติ
ขั้นพื้นฐาน (online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

การสื่อสารอย่างสันติ (Compassionate Communication) เป็นเครื่องมือสำหรับการสื่อสาร โดยใช้ความกรุณาเป็นพื้นฐาน มุ่งให้เกิดการฟังและพูดด้วยความเข้าอกเข้าใจ ช่วยให้เราสามารถสานสัมพันธ์กับผู้อื่นได้อย่างลึกซึ้ง อีกทั้งยังสามารถนำมาใช้ในการคลี่คลายความขัดแย้ง โดยให้ความสำคัญกับความต้องการของทุกฝ่าย และเสริมสร้างความเข้าใจและความร่วมมือระหว่างกัน

วิธีการนี้มีพื้นฐานบนหลักการ Nonviolent Communication ของ ดร. มาแชล โรเซนเบอร์ก (www.cnvc.org) ผู้พัฒนาวิธีการสื่อสารนี้จนได้รับการนำไปใช้คลี่คลายความขัดแย้งมาแล้วในหลากหลายประเทศ ทั้งในระดับความสัมพันธ์ส่วนบุคคล องค์กร สถาบันการศึกษา การบริการด้านสุขภาพ บริษัทธุรกิจ การทำงานเพื่อสังคม หน่วยงานของรัฐ ในความขัดแย้งทางการเมือง ฯลฯ

กำหนดการปี2565

19-20 มีนาคม
6-7 สิงหาคม

เนื้อหา

 • ทำความเข้าใจแนวคิด เครื่องมือ และรูปแบบของการสื่อสารอย่างสันติเบื้องต้น รวมถึงองค์ประกอบหลักสี่ คือ การสังเกต ความรู้สึก ความต้องการ และการขอร้อง
 • ฝึกทักษะการฟังเพื่อความเข้าใจ
 • เพื่อเป็นแนวทางหรือทักษะในการพัฒนาตนเองด้านการสื่อสาร
 • ฝึกปฏิบัติจากสถานการณ์ในชีวิตจริง
 • สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในสถานการณ์ต่าง ๆ ในชีวิตประจำวัน

ตารางกิจกรรม

วันแรกของการอบรม
09.00-10.30 เปิดทางเลือกให้ชีวิตด้วยการสื่อสารอย่างสันติ
10.30-10.45 พัก
10.45-12.00 เข้าใจตัวเอง – รากฐานที่มั่นคงของการสื่อสาร
12.00-13.00 พักกลางวัน
13.00-15.00 รับฟังและให้ความเข้าใจผู้อื่น
วันที่สองของการอบรม
09.00-10.30 สร้างสมดุลการสื่อสารด้วยธาตุทั้งห้า
10.30-10.45 พัก
10.45-12.00 ฟังและพูดด้วยความเข้าใจ
12.00-13.00 พักกลางวัน
13.00-15.00 เปลี่ยนเสียงตัดสินเป็นพลังชีวิต
หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

วันที่ 21-22 สิงหาคม 2564
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ
วันที่ 25-26 กันยายน 2564
เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (22 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (8 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 6 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes