การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

NATURE NURTURE
คืนสู่ธรรมชาติ

ธรรมชาติของคุณเป็นอย่างไร

เราต้องการอะไร บ่อยครั้งมั้ยที่ต้องก้มหน้ายอมรับ ยอมทำตามทั้งที่ในใจไม่ได้เป็นแบบนั้น

ธรรมชาติภายในเราถูกบิดเบือนทีละเล็ก ทีละน้อย อยู่ทุกเมื่อเชื่อวัน จึงไม่แปลกที่หลายคนบอกว่า อยากกลับสู่ธรรมชาติ อยากเข้าป่า เพราะพื้นที่ธรรมชาติอันหมายถึงโลกใบนี้นั้นเต็มไปด้วยความเปิดกว้าง อิสระ และผ่อนคลาย 

หากจะบอกอย่างเป็นรูปธรรมนั้น ก็มีงานวิจัยทางการแพทย์กล่าวถึงการอาบป่า (Forest Bathing) ว่าการเดินอย่างช้าๆ ผ่อนคลาย เปิดประสาทสัมผัสทั้งห้าให้เชื่อมต่อกับธรรมชาติรอบข้างนั้นส่งผลในแง่ดีทางสุขภาพทั้งกายและใจ แต่ด้วยประสบการณ์ชีวิตมากมายที่ผ่านมานั้นปิดกั้นตัวเราด้วยการใช้ชีวิตที่รีบเร่ง ไหลไปตามกระแสสังคมจนวันหนึ่งเราเกิดคำถามกับตัวเองขึ้นมาว่า “เราคือใคร” “เราจะอยู่อย่างไร” “อยู่ไปทำไม ในเมื่อมันทุกข์เสียเหลือเกิน”

การคืนสู่ธรรมชาติ จึงไม่ใช่เพียงแค่การนำพาร่างกายไปอยู่ท่ามกลางพื้นที่ธรรมชาติเท่านั้น แต่คือการฟื้นคืนธรรมชาติแห่งความเปิดกว้างและเป็นอิสระของตัวเราภายใน โดยการฝึกฝนในเส้นทางของการเป็น Self-Guide ให้กับตนเอง ด้วยการอาบป่า ที่จะชวนให้เราปรับจังหวะตัวเองให้ช้าลง และผ่อนคลาย เปิดผัสสะเชื่อมโยงกับธรรมชาติ ณ ขณะนั้น เพื่อเปิดพื้นที่ในการสำรวจและเยียวยาตนเอง

กำหนดการปี2566

25-26 พฤศจิกายน

เนื้อหา

 1. เข้าใจแนวคิดเกี่ยวกับการอาบป่า (Forest Bathing) และการเชื่อมโยงกับธรรมชาติ (Nature Connectedness)
 2. ฝึกฝนทักษะในการเชื่อมโยงกับธรรมชาติผ่านประสาทสัมผัสต่างๆ ด้วยกระบวนการหลัก 3 ส่วน คือ การหยั่งราก (Grounding), การโอบรับ (Embracing) และการสะท้อน (Reflection)
 3. สัมผัสประสบการณ์การเป็น self-guide ให้กับตัวเองในการอาบป่า เพื่อนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเป็นวิธีการดูแลตัวเอง (self-care) ในเบื้องต้น

กระบวนการ

 1. กระบวนการแบบมีประสบการณ์ร่วม โดยเปิดพื้นที่ให้สามารถแบ่งปันความคิด ความรู้สึก และประสบการณ์ส่วนตัวเพื่อการเข้าใจตนเอง ผู้อื่น และธรรมชาติ
 2. กิจกรรมมีการใช้เคลื่อนไหวร่างกาย การเปล่งเสียง เรียนรู้ธรรมชาติของร่างกายและจิตใจ
 3. กิจกรรมเป็นรูปแบบกึ่งโครงสร้าง (Semi-Structure) เพื่อเปิดพื้นที่ให้บรรยากาศของธรรมชาติ ณ ขณะนั้นเป็นผู้ร่วมสร้างสรรค์ (Co-Creation) ประสบการณ์ให้กับเรา

ตารางกิจกรรม

วันแรก
เวลา กิจกรรม
เช้า 09.00-12.00 น. Grounding เปิดวง
ร้องเพลงร่วมกัน
เราฝืนจนเป็นธรรมชาติ (ล้อมวงแบ่งปัน)
บ่าย 13.00-17.00 น. เปิดผัสสะ สัมผัสธรรมชาติ
Take a nap with Nature
ระหว่างเรากับธรรมชาติ
สัมพันธ์และโยงใย
วันสุดท้าย
เวลา กิจกรรม
เช้า 09.00-12.00 น. Grounding เปิดวง ร้องเพลง
ฝึกฝนการสัมพันธ์และโยงใย
การอาบป่าเพื่อการเยียวยา
บ่าย 13.00-17.00 น. ออกแบบ invitation สำหรับอาบป่า
Become your self-guide
Reflection
Blessing with Nature
หมายเหตุ
 • กิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามธรรมชาติของผู้เข้าร่วม และบรรยากาศ ณ ขณะนั้น
 • กิจกรรมจะมีการสัมผัสธรรมชาติโดยตรง หากไม่สะดวกสามารถเตรียมอุปกรณ์ปูพื้นส่วนตัวมาได้

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

ลานหิน สวนโมกข์กรุงเทพ และ สวนวชิรเบญจทัศ(สวนรถไฟ) หมายเหตุ 08.30 น. รวมตัวก่อนเริ่มกิจกรรม ณ ลานโถง(ชั้น1) สวนโมกข์
วันที่ 18-19 มิถุนายน 2565
เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย (6 ท่าน)

ท่านละ 1,800 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok