การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เท่าทันตัวตน
คนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
(MBTI)

มนุษย์เราแต่ละคนล้วนมีความแตกต่างกัน ไม่ว่าจะเป็นหน้าตา ทรงผม สีผิว หรือชนชาติ แต่นอกจากความแตกต่างจากภายนอกเหล่านี้แล้ว ยังมีความแตกต่างอีกหนึ่งประเภทที่เกิดจากคุณลักษณะที่อยู่ภายใน โดยคุณลักษณะภายในเหล่านี้ล้วนเป็นสิ่งที่ยากจะมองเห็นหรือสังเกตได้ จึงมักจะถูกละเลยที่จะสนใจไปในที่สุด การละเลยความเข้าใจในคุณลักษณะภายในนี้เองที่ทำให้เราพบกับปัญหาเดิมซ้ำไปซ้ำมา ไม่เข้าใจศักยภาพของตัวเอง หรือเกิดความขัดแย้งกับคนอื่นที่ไม่ได้เป็นแบบเราได้

ในการเรียนรู้นี้ เราจะได้เรียนรู้คุณลักษณะภายในของคนในบุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ (16 Personality Types) ซึ่งมีต้นกำเนิดมาจากนักจิตวิทยาและนักบำบัดชื่อ Carl Jung (คาร์ล ยุง) ก่อนที่จะได้รับการยอมรับและพัฒนาต่อจาก Katharine Briggs (คาธารีน บริกส์) และ Isabel Myers (อิซาเบล ไมเออรส์) จนกลายเป็นแบบวัดบุคลิกภาพที่มีความโด่งดังไปทั่วโลกชื่อ MBTI (Myers Briggs Type Indicator) ที่จะช่วยทำให้เราเกิดความเข้าใจในตัวตนของตนเองและตัวตนของคนอื่น

เราจะได้กลับมาสำรวจความถนัดทั้ง 4 องค์ประกอบที่นำไปสู่ความเป็นบุคลิกภาพ ซึ่งจะช่วยให้เราสังเกตเห็นความเป็นตัวตนที่เรามักจะเป็นไปอย่างเป็นอัตโนมัติ ก่อนที่มันจะแปรเปลี่ยนเป็นไปความยึดติด จนถึงขั้นปฏิเสธสิ่งที่อยู่ตรงข้าม หรือปฏิเสธคนที่มีคุณลักษณะตรงข้ามกับเรา โดยในกระบวนการเรียนรู้จะค่อยๆ พาให้เราได้ทำความเข้าใจบุคลิกภาพของตัวเอง และเท่าทันมายาคติที่เกิดจากความเป็นบุคลิกภาพ เพื่อที่จะเรียนรู้วิธีการปรับตัว พัฒนาศักยภาพ และใช้ชีวิตที่สมดุลมากขึ้น

กำหนดการปี2566

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566

เนื้อหา

 1. ค้นหาและสำรวจความถนัด (E/I, S/N, T/F, J/P) ของตนเองที่นำมาสู่บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 2. เข้าใจความแตกต่างของความถนัดที่นำมาสู่บุคลิกภาพทั้ง 16 แบบ
 3. เรียนรู้วิธีในการอยู่ร่วมกับคนที่มีความถนัดและบุคลิกภาพที่แตกต่างกัน
 4. เห็นแนวทางในการพัฒนาตนเองและเป็นอิสระจากความเป็นตัวเอง

กระบวนการ

 1. สำรวจตัวตนด้วยความถนัดเพื่อนำไปสู่การรู้จักบุคลิกภาพของตนเอง
 2. แลกเปลี่ยนประสบการณ์เพื่อเข้าใจตัวเองและเห็นความแตกต่างระหว่างผู้คน
 3. สัมภาษณ์กลุ่ม (panel)
 4. สะท้อนตนเอง (self-reflection) เพื่อนำไปสู่ความเข้าใจและการเปลี่ยนแปลง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น.ลงทะเบียน
9.00-10.30 น.แนะนำการเรียนรู้ ภาพรวมของการอยู่ร่วมกัน
สำรวจสภาวะอารมณ์และความพร้อม
วิธีการค้นหาบุคลิกภาพและเข้าใจที่มาของบุคลิกภาพ 16 แบบ
กิจกรรมทำความเข้าใจความถนัด (Preference)
10.15-10.30 น.พักเบรก
10.30-11.00 น.สำรวจและทบทวนตัวเอง
11.00-12.00 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – ทิศทางการรับพลังงานและใช้พลังงาน (Extraversion/ Introversion)
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-14.00 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีในการรับข้อมูล (Sensing/ Intuition)
14.00-14.15 น.พักเบรก
14.15-15.15 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีการนำไปสู่ข้อสรุป (Thinking/ Feeling)
15.15-16.15 น.ค้นหาบุคลิกภาพจากความถนัด – วิธีการรับมือจากโลกภายนอก (Judging/ Perceiving)
16.15-16.30 น.ทำความรู้จักบุคลิกภาพของตนเอง
16.30-17.00 น.สะท้อนการเรียนรู้ในวันแรก
 
วันสุดท้าย
9.00-9.45 น.แลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากวันแรก
9.45-10.30 น.ทำความรู้จักคนในบุคลิกภาพ 16 แบบ
10:30-10:45 น.พักเบรก
11.00-12.00 น.ทำความรู้จักคนในบุคลิกภาพ 16 แบบ
12.00-13.00 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-15.15 น.อิทธิพลของบุคลิกภาพในการชีวิต
15.15-15.30 น.พักเบรก
15.30-16.00 น.การปรับตัวและพัฒนา
16.00-17.00 น.สรุปการเรียนรู้
สะท้อนการเรียนรู้
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

วันที่ 13-14 พฤษภาคม 2566
เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

วันที่ 8-9 ตุลาคม 2565

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (18 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok