การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

พาใจออกแบบเครื่องมือ
(online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

ในทุกวันเราเจอกับเรื่องราวมากมาย เราเรียนรู้ และเติบโตจากภายในสู่ภายนอก หรือจากภายนอกสู่ภายใน ล้วนแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่ใจและภายในของเราเอง

เราต่างมีประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต บางครั้งเราก็พบเจอเรื่องราวที่มีความสุข แต่หลายคราวเราก็พบกับความทุกข์ เราแปรเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นเป็นประสบการณ์เฉพาะ ที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรา หรือหลายคนเรียกว่า “ปัญญา (Wisdom)”

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าใจตัวเองให้สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อประสบการณ์ภายในเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆ จากการได้ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองเช่นเดียวกับเรา เพื่อต่อยอดปัญญาร่วมกัน เพราะเราทุกคนต่างเป็น “นักเรียนรู้” และ “นักออกแบบ”

เพียงแค่เราเข้าใจเส้นทางที่พา ประสบการณ์ภายใน ออกมาพบกับ กระบวนการออกแบบ และความสร้างสรรค์ หล่อมรวมทั้งสองจนกลายเป็น “เครื่องมือ”

เครื่องมือ ที่เราใช้พาตัวเรากลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เครื่องมือ ที่เราใช้สร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้กลับมาสำรวจตัวเอง
เครื่องมือ ที่ส่งผลต่อหัวใจทั้งผู้สร้างและผู้เล่น เพราะ “เราจะพาใจ มาออกแบบเครื่องมือ”

กำหนดการปี2564

วันที่ 30-31 ตุลาคม 2564

เนื้อหาการอบรม

 • ทำความเข้าใจทรัพยากรภายในที่สามารถใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าใจตัวเอง
 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

***ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์***

กิจกรรม+เวลาอบรม

วันแรก (นักออกแบบเครื่องมือ)

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • ทำความรู้จักกับ “ทรัพยากรภายใน” เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ทำความรู้จักกับ ความเป็นนักออกแบบเครื่องมือ และความเป็นนักออกแบบประสบการณ์
 • วงจรการออกแบบเครื่องมือ 

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย)

 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การใช้แม่แบบ(Template)ลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องมือทรงพลังมากขึ้น
 • สาธิตการทำเครื่องมือ

วันที่สอง (นักออกแบบประสบการณ์)

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองของผู้คน

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย)

 • การวางลำดับขั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
 • Section การปฏิบัติกลุ่ม (ออกแบบเครื่องมือ&ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

วิทยากร

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

ท่านละ 1,500 บาท รับจำนวน 20 ท่าน 

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes