การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ออกแบบเครื่องมือ
เพื่อการสำรวจโลกภายใน

ในทุกวันเราเจอกับเรื่องราวมากมาย เราเรียนรู้ และเติบโตจากภายในสู่ภายนอก หรือจากภายนอกสู่ภายใน ล้วนแล้วกลับมาทำงานอยู่ที่ใจและภายในของเราเอง

เราต่างมีประสบการณ์ที่ผ่านเข้ามาในชีวิต บางครั้งเราก็พบเจอเรื่องราวที่มีความสุข แต่หลายคราวเราก็พบกับความทุกข์ เราแปรเปลี่ยนเรื่องราวเหล่านั้นเป็นประสบการณ์เฉพาะ ที่เป็นเนื้อเป็นตัวเรา หรือหลายคนเรียกว่า “ปัญญา (Wisdom)”

จะดีแค่ไหนถ้าเราสามารถเปลี่ยนประสบการณ์จากการเข้าใจตัวเองให้สามารถกลายมาเป็นเครื่องมือที่ใช้สื่อสาร ส่งต่อประสบการณ์ภายในเหล่านั้นให้กับคนอื่นๆ จากการได้ผ่านประสบการณ์ตรงของตนเองเช่นเดียวกับเรา เพื่อต่อยอดปัญญาร่วมกัน เพราะเราทุกคนต่างเป็น “นักเรียนรู้” และ “นักออกแบบ”

เพียงแค่เราเข้าใจเส้นทางที่พา ประสบการณ์ภายใน ออกมาพบกับ กระบวนการออกแบบ และความสร้างสรรค์ หล่อมรวมทั้งสองจนกลายเป็น “เครื่องมือ”

เครื่องมือ ที่เราใช้พาตัวเรากลับมาเข้าใจตัวเองมากขึ้น
เครื่องมือ ที่เราใช้สร้างพื้นที่ให้ผู้คนได้กลับมาสำรวจตัวเอง
เครื่องมือ ที่ส่งผลต่อหัวใจทั้งผู้สร้างและผู้เล่น เพราะ “เราจะพาใจ มาออกแบบเครื่องมือ”

กำหนดการปี2566

20-21 พฤษภาคม 2566

เนื้อหาการอบรม

 • ทำความเข้าใจทรัพยากรภายในที่สามารถใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การใช้เครื่องมือเพื่อสร้างพื้นที่การเรียนรู้และการเข้าใจตัวเอง
 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเอง

หมายเหตุ ผู้เข้าร่วมไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์

กิจกรรม+เวลาอบรม

วันแรก (นักออกแบบเครื่องมือ)

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • ทำความรู้จักกับ “ทรัพยากรภายใน” เพื่อใช้ในการออกแบบเครื่องมือ
 • ทำความรู้จักกับ ความเป็นนักออกแบบเครื่องมือ และความเป็นนักออกแบบประสบการณ์
 • วงจรการออกแบบเครื่องมือ 

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย)

 • โมเดลสำหรับการออกแบบเครื่องมือ
 • การใช้แม่แบบ(Template)ลักษณะต่าง ๆ ที่ทำให้เครื่องมือทรงพลังมากขึ้น
 • สาธิตการทำเครื่องมือ

วันที่สอง (นักออกแบบประสบการณ์)

9.00 – 11.30 น. (ภาคเช้า)

 • ภูเขาน้ำแข็งของเครื่องมือ
 • การทำงานของเครื่องมือแต่ละรูปแบบที่ส่งผลต่อการเรียนรู้และเข้าใจตัวเองของผู้คน

11.30 – 13.00 น. พักเที่ยง

13.00 – 16.00 น. (ภาคบ่าย)

 • การวางลำดับขั้นเพื่อให้เกิดประสบการณ์การเรียนรู้
 • Section การปฏิบัติกลุ่ม (ออกแบบเครื่องมือ&ออกแบบประสบการณ์การเรียนรู้)

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 4,000 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,000 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

กรอกข้อมูลสมัครเข้าอบรม

  ก่อนโอนเงินกรุณาตรวจสอบที่ว่างกับเจ้าหน้าที่ โทร. 086-305-3011, 099-453-8836 หรือ Email: semsikkha_ram@yahoo.com, Line: @semsikkha, Facebook: semsikkha
  # เนื่องจากการโอนเงินคืนในทุกกรณี เสมฯจำเป็นต้องหักเงินจำนวน 500 บาท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ #
  กรุณากรอกข้อมูลในแบบฟอร์มด้านล่างนี้ให้ครบถ้วน เจ้าหน้าที่เสมสิกขาลัยจะทำการติดต่อกลับโดยเร็วที่สุด
  ➌ การสมัครนี้ไม่ถือเป็นการจองหรือการสมัครที่ยืนยันสิทธิ์ได้ (จนกว่าท่านจะได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่)
  ➍ ท่านจะได้รับสิทธิ์โดยสมบูรณ์เมื่อท่านได้ส่งหลักฐานการโอนเงินและได้รับการยืนยันจากเจ้าหน้าที่แล้วเท่านั้น
  ช่องทาง1 >> แนบหลักฐานมาพร้อมกับใบสมัครนี้(ปุ่มแนบไฟล์อยู่ด้านล่างหน้านี้)
  ช่องทาง2 >> ส่งหลักฐานมายัง Email: semsikkha_ram@yahoo.com
  ช่องทาง3 >> ส่งหลักฐานมายัง Facebook: sem semsikkha
  ช่องทาง4 >> ส่งหลักฐานมายัง Line ID: @semsikkha

  ➎ เจ้าหน้าที่จะทำการตอบกลับทางอีเมล์ภายใน 3-5 วันทำการ หากท่านไม่ได้รับการตอบกลับทางอีเมล์จากเจ้าหน้าที่ กรุณาติดต่อกลับมายัง เสมสิกขาลัย โทร.086 305 3011 หรือไลน์ @semsikkha เนื่องจากอาจมีข้อผิดพลาดในการรับ-ส่งข้อมูลได้

  1. โอนเงินเข้าบัญชีธนาคาร

  ชื่อบัญชี มูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป ธนาคาร ไทยพาณิชย์ ประเภท ออมทรัพย์ สาขา เจริญนคร บัญชีเลขที่ 024 – 2 52441 – 2

  2. เช็ค – สั่งจ่ายมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป

  3. ธนาณัติหรือตั๋วแลกเงิน – สั่งจ่ายในนาม น.ส.จงรักษ์ แซ่ตั้ง สั่งจ่าย ปณ.หัวหมาก 10243

  *** ใบเสร็จรับเงินสามารถนำไปลดหย่อนภาษีได้ ***

  • ท่านสามารถแจ้งขอยกเลิกเข้าร่วมอบรมได้ทุกช่องทาง ได้แก่ ทางโทรศัพท์ , Email , Facebook และ Line
  • แจ้งชื่อและนามสกุล พร้อมกับแจ้งหัวข้อการอบรมที่ท่านสมัครไว้
  • หากท่านยังไม่ได้โอนเงิน เจ้าหน้าที่จะยกเลิกให้ทันที สำหรับท่านที่โอนเงินแล้ว ท่านจะได้รับเงินคืนตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

  เงื่อนไขการคืนเงินเมื่อยกเลิกเข้าร่วมอบรม

  1. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 30 วันขึ้นไป

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนเต็มจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง) หรือ เลื่อนเข้าอบรมครั้งต่อไปได้ 1 ครั้ง

  2. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมตั้งแต่ 15-29 วัน

  ท่านจะได้รับเงินค่าสมัครคืนครึ่งจำนวน(หักค่าธรรมเนียมการยกเลิก 500 บาท และหักค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามจริง)

  3. หากแจ้งล่วงหน้า ก่อนการอบรมน้อยกว่า 15 วัน

  เสมสิกขาลัยจะถือว่าเงินค่าสมัครของท่านเป็นเงินบริจาคเพื่อการจัดกิจกรรม


  ข้อมูลส่วนบุคคล

  พุทธคริสต์อิสลามอื่นๆ

   


  ข้อมูลเกี่ยวกับการอบรม


  Copyright © 2023 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes
  YouTube
  FbMessenger
  Tiktok