การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

“ฟัง” Inner Soundscapes

ฟังเสียงตัวตนในตัวเรา

สิ่งแวดล้อม ล้วนมีปฏิสัมพันธ์กันผ่านเสียง 

ถ้า “ฟัง” เราจะได้ยินคำทักทายจากนก แมกไม้ก้อนหิน ที่กำลังสื่อสารกับเรา

แล้วเราได้ยินเสียงเหล่านั้นมั้ย?
และเรา “ฟัง” เสียงเหล่านั้น อย่างไร… เพื่ออะไร?

“เสียง” มีอยู่รอบๆ ตัวเรา ตั้งแต่เรายังอยู่ในครรภ์มารดาก่อนที่เราจะลืมตาดูโลก และเสียงอยู่กับเราตลอดจนชีวิตของเราก็ว่าได้ “เสียง” นั้น มีอิทธิพลต่อความรู้สึก ความคิด รวมทั้ง กระตุ้นเร้า และในชีวิตมันมีความหมายอย่างไรกับเราบ้าง?

มาร่วมกันค้นหาผ่าน “ทักษะการฟัง” ที่มีความเป็นเอกลักษณ์ ฟังเสียงที่เราอาจจะหลงลืม ไม่ว่าจะเป็นเสียงที่อยู่รอบๆ ตัวเรา เสียงจากธรรมชาติ(Soundscape) หรือ แม้กระทั่ง เสียง..เราเอง

กลับมาสัมผัส รับรู้เสียงเหล่านั้นผ่านกระบวนการฟังอย่างลึกซึ้ง เพื่อให้การฟังเป็นการฝึกตนให้อยู่กับปัจจุบัน (Here & Now) และการสังเกตุตัวเอง (Self observation)

วันที่อบรม

28-29 พฤศจิกายน 2563

เนื้อหา

วันแรก

  • ทำความรู้จักประเภทของเสียงชนิดต่างๆ ที่มีอยู่รายรอบตัว ทั้งในแง่ของหลักการ และเรื่องธรรมชาติของเสียง
  • ฝึกการฟังเสียงผ่านกิจกรรมต่างๆ เพื่อค้นหาเสียงที่มีความเชื่อมโยง หรือมีผลกระทบกับตัวเรา

วันที่สอง

  • สังเกตุจากการฟังเสียงที่มีปฏิสัมพันธ์ภายในของแต่ละคน รวมทั้งค้นหาเสียงที่แต่ละคนสามารถนำมาใช้ดูแลตัวเอง และใช้เป็นเครื่องมือหนึ่งในการฝึก Mindfulness (สัมมาสติ) ได้ต่อไป

หมายเหตุ

  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กิจกรรมที่ใช้ รวมถึง ศิลปะ ดนตรี และการเคลื่อนไหว ดังนั้น ขอให้ ผู้เข้าร่วมแต่งกายแบบสบายตัว

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ 

  • สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองค่ะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ 
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

บริจาคตามกำลังทรัพย์ รับจำนวน 20 ท่าน

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes