การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

สัมพันธ์โลกภายในด้วย IFS

Embracing Your Inner World : Internal Family System (IFS)
บนพื้นฐานของการสื่อสารเพื่อสานสัมพันธ์

ช่วงทศวรรษที่ผ่านมาถึงปัจจุบัน เครื่องมือ IFS (Internal Family Systems หรือ ระบบครอบครัวภายใน พัฒนาโดยนายแพทย์ Richard Schwartz) นี้ ได้เป็นที่แพร่หลายอย่างรวดเร็วในหลายประเทศ โดยการใช้งาน IFS มีทั้งการใช้ในชีวิตประจำวัน และการรักษาผู้ที่มีอาการทางจิต(ซึ่งจะต้องทำงานกับนักจิตวิทยาหรือนักจิตบำบัดมืออาชีพ) เช่น ซึมเศร้า ไบโพลาร์ ถูกคุกคามทางเพศ และอื่นๆ เป็นต้น

คำว่า ‘ครอบครัว’ ในที่นี้ไม่ได้หมายความถึงความสัมพันธ์ภายนอกในเชิงเครือญาติ พ่อ-แม่-ลูก หากหมายถึง ‘ตัวตนย่อย’ (part หรือ subpersonality) 

IFS รับรู้ว่าจิตใจของเราประกอบไปด้วยเสี้ยวส่วนต่างๆ ที่หลากหลาย ที่บางครั้งถูกเรียกว่าบุคลิกย่อย (ตัวตนย่อย) ซึ่งต่างมีความสัมพันธ์ต่อกันภายใน (internal) อย่างเป็นครอบครัว (family)

ปกติแล้วตัวตนย่อยเหล่านี้จะลุกขึ้นมา ‘ควบคุม’ หรือ ‘ปกป้อง’ ตัวเองจากความเจ็บปวดหรือบาดแผลที่กำลังเผชิญ ไม่ว่าจะเป็น ตัวตนขี้กลัว, ตัวตนจัดการ, ตัวตนนักสู้, ตัวตนขี้เล่น, ตัวตนหวาดระแวง และอื่นๆ อีกมาก ซึ่งตัวตนย่อยต่างๆ ของเราจะทำงานเพื่อขจัดพฤติกรรมหรือปฏิกิริยาตอบสนองแย่ๆ เพื่อกันไม่ให้เรา ‘หลุด’ หรือ ‘พัง’ เช่น เมื่อตัวตนหวาดกลัวเริ่มสั่นคลอนอ่อนไหว ตัวตนนักสู้ก็อาจเผยตัวออกมาปกป้อง หรือบางทีเราอาจใช้ตัวตนย่อยอื่นๆ ขึ้นมากลบความหวาดกลัวหรืออะไรก็ตามที่ทำให้เรารู้สึกว่ากำลังเสียศูนย์

เป้าหมายสูงสุดของแนวทาง IFS คือ การให้ตัวตนหลักเป็นผู้นำตัวตนย่อยทั้งหลาย ให้เปรียบเสมือนกับวาทยากรที่คอยนำการบรรเลงของนักดนตรีทั้งหลาย ให้เล่นเครื่องดนตรีของตัวเองอย่างสอดประสานกลมกลืนกัน แทนที่จะให้ตัวตนย่อยแก่งแย่งการนำจนกลายเป็นความขัดแย้ง แบ่งขั้ว และสั่นคลอนความสมดุลภายใน

ให้ IFS เป็นเครื่องมือใคร่ครวญและค้นลึกเข้าไปในโลกภายในเพื่อดูว่าตัวตนย่อยใดที่เราใช้งานประจำ สำคัญคือ ‘ไม่ใช่การรู้เพื่อรักษา’ แต่ยอมรับว่ามันมีอยู่ รับฟังเสียงและพินิจพิเคราะห์เพ่งมองความต้องการ และลองดูว่าหากเราใช้งานตัวตนนี้บ่อยเกินไป จะเป็นไปได้ไหมหากเราจะยอมให้ตัวตนที่เป็นแก่นแท้ปรากฏขึ้นมาดูแลปกป้องตัวเองบ้าง

กำหนดการอบรมปี2563

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563

เนื้อหา

  1. ทำความรู้จักกับเสี้ยวส่วน (บุคลิกภาพย่อย) ต่างๆ ของตัวคุณเอง
  2. รู้จักตัวตนหลักที่อยู่ภายในคุณในฐานะของตัวการที่ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลง
  3. เข้าถึงเสี้ยวส่วนที่เปราะบางที่ซ่อนอยู่เพื่อเยียวยาทางอารมณ์อย่างลึกซึ้ง
  4. แปรเปลี่ยนเสี้ยวส่วนของตัวคุณเองที่ติดขัดอยู่ให้เป็นทรัพยากรภายในที่เปี่ยมด้วยพลัง ความมั่นคง  ความรัก และอิสรภาพ

ตารางกิจกรรม

วันแรก 
8.30 น.ลงทะเบียน
09.00 – 12.00 น.ที่มาและภาพรวมของศาสตร์ระบบครอบครัวภายใน หรือ IFS (Internal Family Systems)
 การจำแนกแยกแยะตัวตนย่อยภายในตัวเรา
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 1
วันที่สอง 
09.00 – 12.00 น.ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
 ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่เรียกว่าผู้พิทักษ์แบบที่ 2
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.ทำความรู้จัก สร้างความสัมพันธ์ และมุมมองใหม่กับตัวตนย่อยภายในตัวเรา
วันสุดท้าย 
09.00 – 12.00 น.ฝึกการอยู่กับตัวตนหลัก
 ทำความรู้จักและสร้างความสัมพันธ์กับตัวตนย่อยที่ถูกละเลย
 จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา
12.00 – 13.30 น.พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.30 – 17.00 น.จัดการและดูแลความขัดแย้งระหว่างตัวตนย่อยภายในตัวเรา(ต่อ)
 สรุปประเมินผล

หมายเหตุ

  • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

วันที่ 14-16 สิงหาคม 2563
สถานที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 2 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (18 ท่าน)

ท่านละ 4,500 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2020 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes