การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

คลี่คลายความขัดแย้ง แปลงเปลี่ยนพลังกลุ่ม
(ขั้นพื้นฐาน)

Group Conflict Transformation (basic level)

(online)

อบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Zoom

เราไม่สามารถลบล้างความขัดแย้งออกไปจากสังคมมนุษย์ได้ แต่เราสามารถหยุดยั้งความขัดแย้งไม่ให้กลายเป็นความรุนแรงได้ โดยการแปลงเปลี่ยนความขัดแย้งไปสู่พลังสร้างสรรค์

ความขัดแย้งระดับกลุ่มและความโกลาหลนั้น มีคุณประโยชน์ในตัวมันเอง หากได้ผ่านการทำกระบวนการกลุ่ม บนฐานของการตระหนักรู้ร่วมกัน (collective awareness) เราจะสามารถ “ลุยไฟ” และแปลงเปลี่ยนไฟแห่งความขัดแย้งนั้น จากการเป็นเพลิงเผาไหม้ หรือเป็นพลังกลุ่มแบบทำลายล้าง ให้กลายเป็นไฟแห่งชีวิตและการสร้างสรรค์ความเป็นชุมชน  ตลอดจนพัฒนาให้องค์กรของเราวิวัฒน์ มีชีวิตชีวา ได้อย่างรวดเร็ว

กำหนดการปี2565

22-23 และ 29-30 มกราคม 2565 (แบ่งการอบรมเป็น 2 สัปดาห์) เวลา 13.00-16.00 น.

เนื้อหาการอบรม

 1. กระบวนทัศน์เก่า vs ใหม่ ว่าด้วยความขัดแย้ง
 2. กระบวนการกลุ่ม (group process) ในการแปลงเปลี่ยนคลี่คลายความขัดแย้งในระดับกลุ่ม บนฐานจิตวิทยางานกระบวนการ (Process Work Psychology) และประชาธิปไตยเชิงลึก (Deep Democracy)
 3. การเชื่อมโยงการทำงานภายใน (inner work) กับการเปลี่ยนแปลงพลังกลุ่ม

สิ่งที่คุณจะได้เรียนรู้

วันแรกของการอบรม (13.00-16.00 น.)

 • แนะนำ Process Work และประชาธิปไตยเชิงลึก เบื้องต้น
 • ทฤษฎีสนามพลัง : หยินหยางแห่งความขัดแย้ง
 • ความจริง 3 ระดับ
 • บทบาท, การสลับบทบาท, เสียงผี

วันที่สองของการอบรม (13.00-16.00 น.)

 • การทำงานภายใน (Inner Work) ก่อนเข้ากระบวนการกลุ่ม : แบบฝึกหัด eldership ฯลฯ
 • กระบวนการกลุ่ม (group process) : แนะนำสิ่งที่จะเกิดขึ้น
 • สัญญาณและการขยายสัญญาณ
 • จุดร้อนแรงและจุดคลี่คลาย
 • เลือกประเด็น (sorting) เพื่อทดลองคลี่คลายความขัดแย้ง “ของจริง”

วันที่สามของการอบรม (13.00-16.00 น.)

 • ทดลองจริง : กระบวนการกลุ่ม (ทั้งห้อง) เพื่อแปลงเปลี่ยนคลี่คลายความขัดแย้งในระดับกลุ่ม
 • การถอดบทบาท และกลับสู่สภาวะสำนึก
วันสุดท้ายของการอบรม (13.00-16.00 น.)
 • การดูแลภายใน
 • การเยียวยาระดับกลุ่ม (Collective Healing)
 • 4 ช่วง (phase) ของความขัดแย้ง
 • ตัวอย่างการประยุกต์ใช้ : จากกรณีศึกษาในไทยและต่างประเทศ

หมายเหตุ กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม

การเตรียมตัวอบรม

 • กิจกรรมอบรมผ่านระบบโปรแกรม Zoom ผู้เข้าอบรมควรดาวน์โหลดโปรแกรมและเรียนรู้การใช้งาน Zoom ก่อนเข้าร่วมอบรม
 • ขณะอบรมแนะนำให้ใช้ห้องส่วนตัวที่เงียบ ที่ไม่มีการรบกวนต่อตัวผู้เรียนและกระบวนการกลุ่ม
 • เตรียมสมุด+ปากกา สำหรับจด
 • กิจกรรมกรรมจะเน้นการแลกเปลี่ยนและมีส่วนร่วมของผู้เข้าร่วมอบรมเป็นหลัก

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (20 ท่าน)

ท่านละ 2,500 บาท

ขอรับทุน (5 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,000 บาท จำนวน 4 ท่าน

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 1 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes