การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

ฝึกทักษะดำเนินการประชุม

Meeting Facilitator

“มาทำความเข้าใจวงประชุม ผสานคนเข้ากับวง หล่อเลี้ยงความไว้วางใจ ใส่ใจความขัดกัน”

เราจะชวนกันมาสำรวจตนเองในฐานะคนที่จะถางทางให้ผู้คนในวงได้เดินไปสู่เป้าหมายของตนเองและกลุ่ม แล้วร่วมเต้นรำไปกับวงประชุม

กำหนดการปี2565

22-24 กรกฎาคม 2565

เนื้อหา

  1. สร้างทักษะพื้นฐานสำหรับใช้เครื่องมือเพื่อการประชุมต่างๆ
  2. ค้นหาความเป็นไปได้ของวงประชุมที่ทุกคนช่วยกันต่อเติมให้กัน
  3. ฝึกฝนทักษะการสรุปงาน ถอดความรู้ สร้างแผนที่ และการประสานพลัง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00-12.00 น. กิจกรรมแนะนำตนเอง
ตั้งเป้าหมาย / ความคาดหวัง
ความรู้พื้นฐานของFaประชุม 1 – ครรลองการประชุม – การจำลองสถานการณ์วงประชุม – ถอดบทเรียนจากวงประชุม อุปสรรค์ สิ่งที่พบเจอ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ความรู้พื้นฐานFaประชุม 2 -การฟังสามแบบ (ฟังเพื่อตนเอง ฟังเพื่อผู้พูด และฟังเพื่อกลุ่ม)
รูปแบบการฟังทั้งสามแบบ
ทักษะFaประชุม 1 : การฟังกลุ่ม
วันที่สอง
9.00-12.00 น. ทบทวนบทเรียนจากเมื่อวาน
ความรู้พื้นฐานFaประชุม 3 -พื้นที่โอบอุ้ม (การสร้างสนามแห่งการสนทนา) – สร้างพื้นที่การมีส่วนร่วม – สร้างพื้นที่ความไว้วางใจ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ทักษะFaประชุม 2 : การถามและการฟังวง – กิจกรรม “ฝึกทักษะตั้งคำถาม และโอบอุ้มวงประชุม” – ถอดบทเรียนจากกิจกรรม – ลักษณะของอำนาจ และการใช้อำนาจ
วันสุดท้าย
9.00-12.00 น. ทบทวนบทเรียนจากเมื่อวาน
ความรู้พื้นฐานFaประชุม 4-การปักหมุดให้วง (ทวน สะท้อน สรุป)
ทักษะFaประชุม 3 : การตั้งแกน ทักษะการจัดการตนเองเบื้องต้นของฟาฯ
12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00-17.00 น. ทักษะฟาประชุม 4-โอบอุ้มดูแลวง-ถาม ฟัง ทวน ลงลึก
ฝึกการตั้งคำถาม และการจัดหมวดหมู่
สรุปวง

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ

หมายเหตุ

  • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
  • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (16 ท่าน)

ท่านละ 4,200 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (4 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 3,500 บาท จำนวน 2 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes