การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

รู้ลักษณ์ รู้ตน
Basic Enneagram

“นพลักษณ์” ศาสตร์ที่ทำให้เราเข้าใจและยอมรับตัวตนอันหลากหลายทั้งตนเองและผู้อื่น เมื่อใดก็ตาม ที่เราได้หันกลับมามองตนเองถึงแก่นภายในจริงๆ เราจะพบว่ามีความหลากหลายของทุกลักษณ์อยู่ในตัวเอง แต่จะมีเพียงลักษณ์ใดลักษณ์หนึ่งที่ขับเคลื่อนและบงการความเป็นตัวเราเป็นหลักอยู่แทบตลอดเวลา ทั้งที่เรารู้ตัวและไม่รู้ตัว

ในกระบวนการเรียนรู้นี้ จะชวนเราได้กลับมาสำรวจและค้นหาตัวตนที่แท้จริงของเรา สำรวจถึงความถนัดของพลัง 3 ศูนย์ ในตัวเรา Head Heart & Gut  เราจะพบว่าเรามีความเอนเอียงที่จะใช้พลังใดพลังหนึ่งเสมอ จนขาดสมดุล  และจะชวนสำรวจโลกของความคิด อารมณ์ ที่อยู่ใต้ภูเขาน้ำแข็งของพฤติกรรมต่างๆ ในคนเรา ช่วยให้เข้าใจถึงจุดอ่อนในตัวเราและพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลง อีกทั้งการเห็นถึงด้านที่เป็นศักยภาพที่มีอยู่ในตัวเรา เสมือนเข็มทิศที่จะช่วยนำพาชีวิตให้ก้าวเดินไปอย่างมีความสุขและสมดุลขึ้น

กำหนดการปี2565

21-22 พฤษภาคม 2565 (เต็ม)
24-25 กันยายน 2565

เนื้อหาการอบรม

 • ค้นหาและสำรวจความคุ้นชินพฤติกรรมในตัวเรา
 • เห็นความแตกต่างหลากหลายคุณลักษณะของลักษณ์ทั้ง 9
 • เข้าใจตนเองและคนอื่นอย่างที่เป็นจริง
 • พื้นฐานนำไปสู่การก้าวข้ามขีดจำกัดและพัฒนาตนเองได้

กระบวนการอบรม

 • กระบวนการนำไปรู้จักลักษณ์เด่นของตนเอง
 • บรรยายลักษณ์ทั้ง 9 และแนะนำลักษณ์
 • สัมภาษณ์กลุ่มลักษณ์ (panel)
 • การตั้งข้อสังเกต สำรวจตนเองอย่างที่เป็นจริง
 • แลกเปลี่ยนและแบ่งปันประสบการณ์ตรงร่วมกัน
 • ชวนตั้งคำถามและนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ไปพัฒนาตนเอง

ตารางกิจกรรม

วันแรก
8.30 น. ลงทะเบียน
9.00 – 10.45 น.
 • วิทยากรแนะนำตนเอง และภาพรวมกิจกรรมใน 2 วัน
 • สำรวจอารมณ์ โลกภายในตน
 • แนะนำนพลักษณ์ และสังเกตโลกใต้ภูเขาน้ำแข็ง
 • สำรวจพลังของศูนย์ทั้ง 3 ในตัวเรา (Head, Heart, Gut)
 • ถอดบทเรียน
 • บรรยายการทำงานของศูนย์ทั้ง 3 (Head, Heart, Gut)
10.45 – 11.00 น. พักเบรค
11.00 – 12.00 น. แนะนำตัวสไตล์นพลักษณ์ สังเกตุ และเลือก 9 สิ่ง
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.
 • สายธารชีวิต
 • เฉลย เลือก 9 สิ่ง
 • บรรยายลักษณ์ทั้ง 9 และแนะนำลักษณ์
15.15 – 15.30 น. พักเบรค
15.30 – 17.00 น.
 • แยกกลุ่มย่อยตามลักษณ์ Type Group
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 3

วันสุดท้าย
9.00 – 10.45 น.
 • Check in หนึ่งประโยค
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 6
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 9
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 1
10.45 – 11.00 น. พักเบรค
11.00 – 12.00 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 2
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 5
12.00 – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 15.15 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 8
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 4
15.15 – 15.30 น. พักเบรค
15.30 – 17.00 น.
 • สัมภาษณ์กลุ่ม(panel) ลักษณ์ 7
 • สรุปบทเรียนที่ได้และแนวทางการพัฒนาตัวเองต่อ
 • ถาม/ตอบ
 • ปิดวง
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สถานที่

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

สถานที่

เรือนร้อยฉนำ สวนเงินมีมา คลองสาน กรุงเทพฯ สถานที่นี้ไม่มีบริการที่จอดรถ จึงขอความกรุณาทุกท่านเดินทางด้วยรถสาธารณะ หรือหากต้องการเดินทางด้วยรถส่วนตัว ขอความกรุณาหาที่จอดรถเองนะคะ (หากจอดรถริมถนนบริเวณใกล้เรือนร้อยฉนำอาจถูกล็อคล้อได้) เสมสิกขาลัยต้องขออภัยในความไม่สะดวกนี้ด้วยค่ะ
ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 อาคารไทยซิน พระโขนง กรุงเทพฯ (เข้าทาง Akiyoshi(อะคิโยชิ) เยื้อง BTS พระโขนง)
สถานที่นี้มีที่จอดรถ
วันที่ 10-12 กันยายน 2564
ห้องประชุม Centenary Hall ชั้น 4 มูลนิธิคณะเซนต์คาเบรียลแห่งประเทศไทย (เข้ามายัง ถ.สุขุมวิท 55 และเข้า ซ.ทองหล่อ 25 อีกที)
สถานที่นี้มีที่จอดรถจำนวนจำกัด จึงขอแนะนำให้เดินทางด้วยรถสาธารณะค่ะ

หมายเหตุ

 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า
 • ห้องประชุมเป็นห้องแอร์ จึงอาจต้องเตรียมเสื้อกันหนาวมาด้วย

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

บุคคลทั่วไป (24 ท่าน)

ท่านละ 3,600 บาท (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

ขอรับทุน (6 ท่าน)

นักพัฒนาหรือผู้มีรายได้น้อย
ท่านละ 2,600 บาท จำนวน 4 ท่าน (ไม่รวมค่าอาหารกลางวัน)

นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน
ไม่เสียค่าใช้จ่าย จำนวน 2 รูป

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes