การอบรมสำหรับบุคคลทั่วไป

เผชิญความตายอย่างสงบ

กาลเวลาพาเราเข้าหา ความตาย ในทุกขณะ

หากไม่เตรียมพร้อมไว้ตั้งแต่เนิ่นๆ จะมาเตรียมเอาในวาระสุดท้ายนั้นจะทันหรือ

การอบรมเผชิญความตายอย่างสงบ ขั้นพื้นฐาน เป็นการพาจิตพาใจของเรากลับมาใคร่ครวญเกี่ยวกับ ความตาย อันเป็นธรรมชาติอย่างหนึ่งของชีวิต เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ ความตระหนัก ตลอดจนวางท่าทีได้อย่างเหมาะสมต่อความตาย ไม่ว่าจะเป็นความตายของตนเองหรือบุคคลรอบข้างก็ตาม โดยผู้เข้าร่วมสามารถนำบทเรียนที่ได้จากการอบรมไปปรับใช้ในการเตรียมตนเอง คนใกล้ตัว หรือแม้กระทั่งผู้ที่อยู่ในช่วงระยะสุดท้ายของชีวิตให้พร้อมที่จะเผชิญกับความตายอย่างสงบและสง่างามได้

❝ ความตายเป็นหน้าที่ของทุกชีวิต ไม่มีใครสามารถหลีกหนีหน้าที่ดังกล่าวไปได้ผู้ที่พยายามทำเช่นนั้นนอกจากไม่ประสบผลแล้ว ยังถูกธรรมชาติลงโทษให้เป็นทุกข์หรือทุรนทุรายด้วยจะไม่ดีกว่าหรือ หากเราพยายามทำหน้าที่ดังกล่าวให้ดีที่สุด ด้วยการเรียนรู้เกี่ยวกับความตายเสียแต่ต้นมือและฝึกฝนตนให้พร้อมเผชิญกับความตายในขณะที่ยังปกติสุขอยู่ ❞
พระไพศาล วิสาโล

กำหนดการปี2565

1-3 เมษายน (สวนธรรมศรีปทุม — มีทุนสนับสนุน) เต็มแล้ว 8-10 กรกฎาคม (โรงแรม เดอะ รอยัลเจมส์ฯ — มีทุนสนับสนุน) 25-27 พฤศจิกายน (สวนธรรมศรีปทุม — มีค่าใช้จ่าย)

เนื้อหา

 1. ทำความเข้าใจเรื่อง “แนวคิดพื้นฐานและการปฏิบัติเกี่ยวกับเรื่องความตาย”
 2. ทำ พิธีกรรมเพื่อแสดงออกถึงผู้ที่จากไป เช่น เขียนความในใจถึงผู้ล่วงลับ และอุทิศส่วนกุศล เพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์หรือการปลงสังขาร
 3. ฝึกทดลองเตรียมตัวตายอย่างมีสติและการดำเนินชีวิตอย่างไม่ประมาท
 4. ทำวิสัยทัศน์ชีวิตและสมดุลชีวิต เพื่อรูปธรรมในการใช้ชีวิตอย่างไม่ประมาทและเกิดสมดุลแห่งชีวิตตามหลักพุทธธรรม
 5. ฝึกฝนการทำสมาธิภาวนา
 6. ฝึกทักษะการดูแลและให้สติผู้ป่วยระยะสุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง และฝึกภาวนาร่วมกับผู้ป่วย

ตารางกิจกรรม

วันแรก
7.00 น. เวลาออกเดินทาง(สำหรับผู้ที่นัดขึ้นรถตู้กับเสมฯ) — จุดนัดขึ้นรถตู้ที่ ปั้มปตท.ติดกับช่อง 5 สนามเป้า
8.30-9.00 น. ทานอาหารเช้า (เป็นข้าวต้มมังสวิรัต) และ ลงทะเบียนที่ห้องประชุม
9.00-12.15 น. กิจกรรมแนะนำตัว กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ ความคาดหวัง ข้อตกลงร่วม และบอกเล่าความรู้สึกนึกคิดต่อเรื่องความตายในสังคมปัจจุบัน
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน
13.15-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00-17.00 น. แบ่งปันความรู้สึกนึกคิดของคนในสังคมปัจจุบันต่อเรื่องความตาย และภาวะใกล้ตาย และเหตุปัจจัยที่กำหนดความรู้สึกนึกคิดนั้น
18.00-19.00 น. ทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น. สมาธิภาวนา
19.30-21.30 น. แลกเปลี่ยน “สภาพการตายที่พึงปรารถนาในมิติต่างๆ” และทำความเข้าใจเรื่องภาวะใกล้ตายและคติใกล้ตาย ทั้งทางกายภาพและจิตวิญญาณ
วันที่สอง
7.00-8.00 น. ทำบุญอุทิศส่วนกุศลเพื่อน้อมนำสู่การพิจารณาหลักไตรลักษณ์ หรือการปลงสังขารและสมาธิภาวนา
8.00-8.45 น. ทานอาหารเช้า
8.45-9.05 น. สมาธิภาวนา
9.05-12.15 น. หลักการการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้ายที่นำไปปฏิบัติได้จริง และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะ-สุดท้ายผ่านสถานการณ์จำลอง
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน
13.15-14.00 น. ผ่อนพักตระหนักรู้ (นอนภาวนา)
14.00-17.00 น. กิจกรรมสื่อความในใจถึงผู้ล่วงลับ
18.00-19.00 น. ทานอาหารเย็น
19.00-19.30 น. สมาธิภาวนา
19.30-20.00 น. เขียนพินัยกรรมชีวิต
20.00-21.30 น. พิจารณามรณสติ (ตายก่อนตาย)
วันสุดท้าย
8.00-8.45 น. ทานอาหารเช้า
8.45-9.05 น. สมาธิภาวนา
9.05-12.15 น. ฝึกภาวนาทองเลน และฝึกทักษะการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย(ต่อ) พร้อมทั้งสรุปหลักการดูแลผู้ป่วยระยะสุดท้าย
12.15-13.15 น. ทานอาหารกลางวัน และเดินทางไปโรงพยาบาล(สถานที่อบรมรอยัลเจมส์ฯไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.นครปฐม และสถานที่อบรมสวนธรรมศรีปทุมไปเยี่ยมผู้ป่วยที่รพ.ปทุมธานี)
13.15-17.00 น.
 • ฝึกภาวนาโพวา (อาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม)
 • เยี่ยมผู้ป่วยในโรงพยาบาลเพื่อรับฟังให้กำลังใจและภาวนาร่วมกัน
 • สรุปประเมินผลการอบรม
หมายเหตุ
 • กิจกรรมอาจมีการเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม
 • กระบวนการอบรมจัดให้นั่งพื้นเป็นวงกลมบนเบาะรองนั่ง การแต่งกายจึงควรเป็นกางเกง และหากท่านใดไม่สะดวกนั่งพื้น ขอความกรุณาแจ้งหมายเหตุในใบสมัคร เพื่อให้เจ้าหน้าที่จัดเตรียมเก้าอี้ไว้ล่วงหน้า

สิ่งที่ต้องเตรียม

 1. เสื้อกันหนาว (ห้องประชุมมีเครื่องปรับอากาศ)
 2. แต่งกายสบายๆ ทำกิจกรรมได้สะดวก (นั่งทำกิจกรรมแบบนั่งพื้น ผู้ที่ไม่สะดวกนั่งพื้นมีเก้าอี้ให้ค่ะ)
 3. ยารักษาโรคส่วนตัว (ถ้ามี)
 4. ชื่อของบรรพบุรุษหรือผู้ที่ต้องการทำบุญอุทิศส่วนกุศลให้ เพื่อร่วมกิจกรรมถวายสังฆทานร่วมกัน (วันที่สองของกิจกรรม) และท่านสามารถนำสิ่งของมาทำบุญตามกำลังสมควร 

บริจาคเข้าร่วมอบรม

(อยู่ระหว่างการประสานงาน)

บริจาคเข้าร่วมอบรม

กรุณาตรวจสอบที่ว่างและกรอกใบสมัคร ก่อนเข้าร่วมการอบรม

 วันที่ 1-3 เมษายน 2565 (มีทุนสนับสนุน) 

(ขอบคุณทุนสนับสนุนจากคุณสุทธาทิพย์ เหลืองบูรณวัตร และกลุ่มเพื่อนกัลยาณมิตร)

สถานที่

ห้องประชุมอาคาร1 สวนธรรมศรีปทุม ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (เนื่องจากสถานที่สวนธรรมศรีปทุมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่รีสอร์ทหรือโรงแรม ผู้เข้าอบรมจึงต้องเข้าพักห้องละ 3-4 ท่าน และจะต้องเตรียมกระบอกน้ำสำหรับเติมน้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว หรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาเองนะคะ)

 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ได้แก่
 1. ผู้ป่วยระยะท้าย(ที่สามารถดูแลตนเองได้) 20 ทุน
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 14 ทุน
 3. บุคคลทั่วไปที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายความส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ 6 ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป
หมายเหตุ เสมสิกขาลัยจะพิจารณาจากใบสมัครของท่านเพื่อประกอบการให้ทุนที่เป็นไปตามเงื่อนไขและความตั้งใจของผู้ให้ทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้อบรม

 วันที่ 8-10 กรกฎาคม 2565 (มีทุนสนับสนุน)  (ปิดรับสมัคร)

(ขอบคุณทุนสนับสนุนจาก Angel Group และ พญ.มันธนี ไพรัชเวทย์)

สถานที่

ห้องประชุมใหญ่ เดอะ รอยัลเจมส์ กอล์ฟ รีสอร์ท ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม

 
ผู้เข้าร่วมอบรม จำนวน 40 ท่าน ได้แก่
 1. ผู้ป่วยระยะท้าย(ที่สามารถดูแลตนเองได้) 20 ทุน
 2. ผู้ดูแลผู้ป่วย 14 ทุน
 3. บุคคลทั่วไปที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายความส่งต่อไปยังบุคคลอื่นๆ ได้ 6 ทุน
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป

หมายเหตุ

 • เสมสิกขาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากใบสมัครของท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและความตั้งใจของผู้ให้ทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้อบรม

 วันที่ 25-27 พฤศจิกายน 2565 (มีค่าใช้จ่ายและทุนสนับสนุน)


สถานที่

ห้องประชุมอาคาร1 สวนธรรมศรีปทุม ต.ท้ายเกาะ อ.สามโคก จ.ปทุมธานี (เนื่องจากสถานที่สวนธรรมศรีปทุมเป็นสถานปฏิบัติธรรม ไม่ใช่รีสอร์ทหรือโรงแรม ผู้เข้าอบรมจึงต้องเข้าพักห้องละ 3-4 ท่าน และจะต้องเตรียมกระบอกน้ำสำหรับเติมน้ำดื่ม ผ้าเช็ดตัว หรือของใช้ส่วนตัวที่จำเป็นมาเองนะคะ)

ค่าสมัครเข้าร่วมอบรม 
 • บุคคลทั่วไป (จำนวน 10 ท่าน เต็มแล้ว)
  • ค่าใช้จ่ายท่านละ 5,500 บาท
 • นักบวชหญิง-ชาย ที่ทำงานกับพื้นที่และชุมชน (จำนวน 1 รูป) 
  • ไม่เสียค่าใช้จ่าย
 • ทุนสำหรับผู้ป่วยและผู้ดูแลผู้ป่วย (จำนวน 30 ทุน)
  • 10 ทุน สนับสนุนโดย คุณวิภาดา อัตศรัณย์
  • 20 ทุน สนับสนุนโดย คุณศุภชัย สุทธิพงษ์ชัย และ คุณสงวนศรี สุทธิพงษ์ชัย
เงื่อนไขการให้ทุน
 1. เสมสิกขาลัยจะพิจารณาให้สิทธิ์กับบุคคลเหล่านี้เป็นลำดับแรก คือ ผู้ป่วยระยะท้าย ผู้ดูแลผู้ป่วยระยะท้าย หรือท่านที่สามารถนำสิ่งที่ได้เรียนรู้ขยายผลต่อไปยังบุคคลอื่นๆ โดยท่านจะต้องระบุความจำเป็นหรือคุณสมบัติของท่านไว้ที่หมายเหตุในใบสมัครเพื่อให้เจ้าหน้าที่พิจารณาคัดเลือกตามคุณสมบัติที่ผู้ให้ทุนได้กำหนดไว้
 2. สำหรับท่านที่ได้รับการยืนยันให้เข้าร่วมการอบรม เสมสิกขาลัยขอความร่วมมือให้ท่านโอนเงินมัดจำ(เพื่อยืนยันการเข้าร่วมอบรม)เป็นจำนวน 2,000 บาท โดยท่านจะได้รับเงินคืนเต็มจำนวนในวันแรกที่ท่านเข้าร่วมอบรม และหากท่านไม่สามารถมาเข้าร่วมอบรมได้ เสมสิกขาลัยขอสงวนสิทธิ์ในการเก็บเงินมัดจำนี้ไว้เป็นเงินบริจาค เพื่อนำไปเป็นทุนการเรียนรู้ให้กับผู้มีโอกาสน้อยท่านอื่นๆ ต่อไป
หมายเหตุ
 • เสมสิกขาลัยจะพิจารณาการให้ทุนจากใบสมัครของท่าน โดยเป็นไปตามเงื่อนไขและความตั้งใจของผู้ให้ทุนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่กลุ่มผู้อบรม
 • กรณีท่านที่ต้องการห้องพักเดี่ยว โปรดชำระเพิ่ม 1,000 บาท

Tel. 086-305-3011 , 099 453 8836
email: semsikkha_ram@yahoo.com
 facebook: semsikkha
line: @semsikkha

Copyright © 2022 เสมสิกขาลัย. All Rights Reserved. | Fotografie Blog by Catch Themes